Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  POL  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 182
POL 53-0608A
POL 53-0608A Demonologia, Zakres Fizyczny
Connersville IN
139 min
3/25/2021
POL 53-0609A
POL 53-0609A Demonologia, Zakres Religijny
Connersville IN
244 min
3/25/2021
POL 54-0329
POL 54-0329 Odkupienie Przez Moc
Louisville KY
6/1/2021
 
 
POL 54-0509
POL 54-0509 Inwazja na Stany Zjednoczone
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 54-0512
POL 54-0512 Siedem Wieków Kościoła
Jeffersonville IN
3/15/2021
 
 
POL 54-0513
POL 54-0513 Piętno Bestii
Jeffersonville IN
222 min
10/17/2013
POL 54-0514
POL 54-0514 Pieczęć Boża
Jeffersonville IN
235 min
10/17/2013
POL 54-0624
POL 54-0624 Głębina Przyzywa Głębinę
Waszyngton DC
118 min
10/17/2013
 
POL 54-0803
POL 54-0803 Jair
Los Angeles CA
8/30/2021
 
 
POL 54-0829E
POL 54-0829E Jezus Chrystus Ten Sam Wczoraj, Dzisiaj I Na Wieki
Nowy Jork NY
11/2/2022
 
 
POL 55-0117
POL 55-0117 Wizyta i Polecenie Anioła
Chicago IL
187 min
10/17/2013
 
POL 55-0403
POL 55-0403 Społeczność dzięki odkupieniu
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 55-0724
POL 55-0724 Kuszące Duchy
Jeffersonville IN
241 min
3/6/2019
POL 56-0304
POL 56-0304 Czynienie Drogi
Jeffersonville IN
144 min
1/14/2021
POL 56-0401S
POL 56-0401S Wielkanocny Wschód Słońca
Jeffersonville IN
11/9/2022
 
 
POL 56-0513
POL 56-0513 Nauczanie O Mojżeszu
Jeffersonville IN
2/8/2021
 
 
POL 56-0805
POL 56-0805 Kościół i jego stan
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 57-0418
POL 57-0418 Wieczerza
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
POL 57-0419
POL 57-0419 Doskonałość
Jeffersonville IN
142 min
1/18/2018
POL 57-0420
POL 57-0420 Złożenie Do Grobu
Jeffersonville IN
2/24/2022
 
 
POL 57-0421S
POL 57-0421S Wielki I Potężny Zwycięzca
Jeffersonville IN
8/30/2023
 
 
POL 57-0421E
POL 57-0421E I Otworzyły Im Się Oczy I Poznali Go
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
POL 57-0915M
POL 57-0915M List Do Hebrajczyków, Rozdział Szósty #3
Jeffersonville IN
9/6/2023
 
 
POL 57-0922E
POL 57-0922E List Do Hebrajczyków, Rozdział Siódmy #2
Jeffersonville IN
8/29/2023
 
 
POL 57-1222
POL 57-1222 Wielka świecąca Światłość
Jeffersonville IN
148 min
10/17/2013
POL 58-0108
POL 58-0108 Rękopis Na Ścianie
Chicago IL
142 min
6/15/2017
POL 58-0328
POL 58-0328 Bóg Dotrzymuje Swojego Słowa
Middletown OH
9/4/2021
 
 
POL 58-0528
POL 58-0528 Znak Mesjasza
New Haven CT
6/1/2023
 
 
POL 58-0720M
POL 58-0720M Przez Wiarę Mojżesz
Jeffersonville IN
147 min
3/18/2021
POL 58-0720E
POL 58-0720E Ustanawianie Diakonów
Jeffersonville IN
3/19/2018
 
 
POL 58-0927
POL 58-0927 Dlaczego nie jesteśmy denominacją?
Jeffersonville IN
335 min
10/17/2013
POL 58-0928E
POL 58-0928E Nasienie Węża
Jeffersonville IN
228 min
10/17/2013
POL 58-1221E
POL 58-1221E Jedność Jednego Boga W Jednym Kościele
Jeffersonville IN
174 min
9/5/2019
POL 58-1228
POL 58-1228 Dlaczego Małe Betlehem?
Jeffersonville IN
150 min
10/17/2013
 
POL 59-0125
POL 59-0125 Bądźcie Pewni Boga
Jeffersonville IN
133 min
10/17/2013
POL 59-0301M
POL 59-0301M Ciasna jest brama
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 59-0419A
POL 59-0419A Opowieść Mojego Życia
Los Angeles CA
212 min
10/17/2013
 
POL 59-0510M
POL 59-0510M Dzień Matki
Jeffersonville IN
7/12/2021
 
 
POL 59-0510E
POL 59-0510E Kim On jest?
Jeffersonville IN
10/4/2022
 
 
POL 59-0525
POL 59-0525 Obrazy Chrystusa
Jeffersonville IN
5/30/2023
 
 
POL 59-0628M
POL 59-0628M Kościół zwiedziony przez świat
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 59-0712
POL 59-0712 Totalne Uwolnienie
Jeffersonville IN
4/27/2021
 
 
POL 59-0802
POL 59-0802 Bez Pieniędzy Albo Bez Ceny
Jeffersonville IN
12/8/2020
 
 
POL 59-1129
POL 59-1129 Zobaczmy Boga
San Jose CA
299 min
2/17/2022
POL 59-1216
POL 59-1216 Kim Jest Duch Święty?
Jeffersonville IN
195 min
10/17/2013
 
POL 59-1217
POL 59-1217 Dlaczego Był Dany Duch Święty?
Jeffersonville IN
240 min
10/17/2013
 
POL 59-1227M
POL 59-1227M Super Znak
Jeffersonville IN
215 min
2/27/2020
POL 59-1231
POL 59-1231 I Od Tamtego Czasu
Jeffersonville IN
8/24/2023
 
 
POL 60-0402
POL 60-0402 Czy Ty W To Wierzysz?
Tulsa OK
144 min
8/16/2018
POL 60-0417S
POL 60-0417S Ja Wiem
Jeffersonville IN
3/19/2018
 
 
POL 60-0417M
POL 60-0417M Idźcie, Powiedzcie
Jeffersonville IN
2/8/2021
 
 
POL 60-0515M
POL 60-0515M Odrzucony Król
Jeffersonville IN
240 min
12/23/2020
POL 60-0515E
POL 60-0515E Adopcja #1
Jeffersonville IN
159 min
5/6/2015
POL 60-0518
POL 60-0518 Adopcja #2
Jeffersonville IN
238 min
5/6/2015
POL 60-0522M
POL 60-0522M Adopcja #3
Jeffersonville IN
226 min
5/6/2015
POL 60-0522E
POL 60-0522E Adopcja #4
Jeffersonville IN
247 min
5/6/2015
POL 60-0604
POL 60-0604 Do Kogo Pójdziemy?
Jeffersonville IN
231 min
8/29/2019
POL 60-0925
POL 60-0925 Ten Dzień Na Golgocie
Jeffersonville IN
218 min
2/27/2020
POL 60-0930
POL 60-0930 Wizje Williama Branhama
Jeffersonville IN
88 min
12/19/2019
POL 60-1204M
POL 60-1204M Objawienie Jezusa Chrystusa
Jeffersonville IN
327 min
12/8/2016
POL 60-1218
POL 60-1218 Niepewny Dźwięk
Jeffersonville IN
430 min
5/31/2018
POL 60-1225
POL 60-1225 Boży Zapakowany Dar
Jeffersonville IN
258 min
3/6/2019
POL 61-0305
POL 61-0305 Za Kurtyną Czasu
Jeffersonville IN
8/15/2023
 
 
POL 61-0319
POL 61-0319 Religia Jezabel
Middletown OH
205 min
10/19/2017
POL 61-0425B
POL 61-0425B Wyjaśnione Bóstwo
Chicago IL
221 min
10/17/2013
POL 61-0730M
POL 61-0730M Wskazówki Gabriela Dla Daniela
Jeffersonville IN
5/25/2023
 
 
POL 61-0730E
POL 61-0730E Sześcioraki Cel Wizyty Gabriela U Daniela
Jeffersonville IN
7/12/2023
 
 
POL 61-0806
POL 61-0806 Siedemdziesiąty Tydzień Daniela
Jeffersonville IN
7/12/2023
 
 
POL 61-1112
POL 61-1112 Prawdziwy Znak, Który Został Przeoczony
Jeffersonville IN
8/1/2023
 
 
POL 62-0123
POL 62-0123 Opuszczając Wszystko
Tempe AZ
270 min
5/3/2017
POL 62-0211
POL 62-0211 Jedność
Jeffersonville IN
278 min
1/26/2015
POL 62-0311
POL 62-0311 Największy bój stoczony kiedykolwiek
Jeffersonville IN
310 min
10/17/2013
POL 62-0506
POL 62-0506 Posiadający Wszystko
Jeffersonville IN
8/3/2023
 
 
POL 62-0909E
POL 62-0909E W Jego Obecności
Jeffersonville IN
8/7/2023
 
 
POL 62-1013
POL 62-1013 Wpływ Kogoś Innego
Jeffersonville IN
11/30/2020
 
 
POL 62-1014M
POL 62-1014M Postawa Doskonalego Meza
Jeffersonville IN
334 min
10/17/2013
 
POL 62-1014E
POL 62-1014E Przewodnik
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 62-1104M
POL 62-1104M Imiona Bluźniercze
Jeffersonville IN
210 min
7/25/2023
POL 62-1111E
POL 62-1111E Dlaczego jestem przeciw zorganizowanej religii
Jeffersonville IN
312 min
10/17/2013
POL 62-1223
POL 62-1223 Zniewaga Z Powodu Słowa
Jeffersonville IN
8/31/2023
 
 
POL 62-1230M
POL 62-1230M Absolut
Jeffersonville IN
289 min
10/17/2013
POL 62-1230E
POL 62-1230E Panie, czy to jest znak końca?
Jeffersonville IN
328 min
10/17/2013
POL 63-0114
POL 63-0114 Trąba Wydaje Niepewny Dźwięk
Phoenix AZ
7/18/2023
 
 
POL 63-0119
POL 63-0119 Droga Prawdziwego Proroka
Phoenix AZ
263 min
1/18/2018
POL 63-0120M
POL 63-0120M Boży Głos W Tych Ostatecznych Dniach
Phoenix AZ
149 min
10/17/2013
POL 63-0121
POL 63-0121 Biznesmen Zacheusz
Tucson AZ
171 min
4/16/2015
POL 63-0304
POL 63-0304 Absolut
Houston TX
5/17/2023
 
 
POL 63-0317M
POL 63-0317M Bóg ukrywający i objawiający Samego Siebie w prostocie
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0317E
POL 63-0317E Na przełomie Siedmiu Wieków Kościoła i Siedmiu Pieczęci
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0318
POL 63-0318 Pierwsza Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0319
POL 63-0319 Druga Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0320
POL 63-0320 Trzecia Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0321
POL 63-0321 Czwarta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0322
POL 63-0322 Piąta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0323
POL 63-0323 Szósta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0324M
POL 63-0324M Pytania i odpowiedzi na temat Pieczęci
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0324E
POL 63-0324E Siódma Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0601
POL 63-0601 Chodź, Naśladuj Mnie
Tucson AZ
88 min
1/14/2015
POL 63-0626
POL 63-0626 Dlaczego?
Hot Springs AR
187 min
7/11/2019
POL 63-0628M
POL 63-0628M O Panie, Jeszcze Raz
Hot Springs AR
196 min
7/11/2019
POL 63-0707M
POL 63-0707M Oskarżenie
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0714M
POL 63-0714M Dlaczego krzyczysz? Mów!
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0714E
POL 63-0714E Upokórz się
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0717
POL 63-0717 Więzień
Jeffersonville IN
166 min
6/11/2015
POL 63-0728
POL 63-0728 Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga
Jeffersonville IN
7/25/2013
 
 
POL 63-0803B
POL 63-0803B Inwestycje
Chicago IL
236 min
1/18/2018
POL 63-0818
POL 63-0818 Czas I Znak Zjednoczenia
Jeffersonville IN
173 min
11/28/2016
POL 63-0825M
POL 63-0825M Jak Mogę Przezwyciężyć?
Jeffersonville IN
247 min
11/28/2016
POL 63-0825E
POL 63-0825E Doskonała Wiara
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0901M
POL 63-0901M Znak
Jeffersonville IN
303 min
4/15/2015
POL 63-0901E
POL 63-0901E Rozpacz
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-1110M
POL 63-1110M Dusze, Które Są Teraz W Więzieniu
Jeffersonville IN
354 min
6/15/2017
POL 63-1110E
POL 63-1110E Ten, Który Jest W Was
Jeffersonville IN
268 min
11/28/2016
POL 63-1124M
POL 63-1124M Co Mam Uczynić Z Jezusem, Zwanym Chrystusem?
Jeffersonville IN
283 min
10/29/2015
POL 63-1124E
POL 63-1124E Trzy Rodzaje Wierzących
Jeffersonville IN
250 min
10/29/2015
POL 63-1129
POL 63-1129 Super Znak
Shreveport LA
197 min
6/14/2017
POL 63-1201M
POL 63-1201M Absolut
Shreveport LA
162 min
10/29/2015
POL 63-1214
POL 63-1214 Dlaczego Małe Betlejem
Phoenix AZ
208 min
6/11/2015
POL 63-1216
POL 63-1216 Zobaczyliśmy Jego Gwiazdę I Przyszliśmy Oddać Mu Cześć
Tucson AZ
6/8/2023
 
 
POL 63-1226
POL 63-1226 Porządek Kościoła
Jeffersonville IN
267 min
1/18/2018
POL 64-0205
POL 64-0205 Bóg Jest Swoim Własnym Wykładowcą
Bakersfield CA
107 min
6/11/2015
POL 64-0207
POL 64-0207 Patriarcha Abraham
Bakersfield CA
8/1/2023
 
 
POL 64-0213
POL 64-0213 Wtedy Przyszedł Jezus I Zawołał
Tulare CA
162 min
8/16/2018
POL 64-0307
POL 64-0307 Świadectwo Na Morzu
Dallas TX
9/29/2020
 
 
POL 64-0312
POL 64-0312 Rozpoznali Go, Kiedy Ich Oczy Zostały Otwarte
Beaumont TX
184 min
4/16/2015
POL 64-0314
POL 64-0314 Inwestycje
Beaumont TX
156 min
5/3/2017
POL 64-0315
POL 64-0315 Wpływ
Beaumont TX
229 min
4/16/2015
POL 64-0318
POL 64-0318 Proszę Pana, Chcielibyśmy Zobaczyć Jezusa
Denham Springs LA
171 min
10/22/2015
POL 64-0320
POL 64-0320 Bóg Zidentyfikowany Dzięki Jego Własnym Cechom Charakterystycznym
Denham Springs LA
181 min
4/16/2015
POL 64-0321B
POL 64-0321B On Miał Przechodzić Tą Drogą
Baton Rouge LA
113 min
4/16/2015
POL 64-0321E
POL 64-0321E Głos znaku
Denham Springs LA
236 min
1/14/2014
POL 64-0322
POL 64-0322 Opanowanie Bram Nieprzyjaciela Po Doświadczeniu
Denham Springs LA
138 min
1/14/2014
POL 64-0416
POL 64-0416 A Kiedy Otworzyły Się Ich Oczy, Poznali Go
Tampa FL
203 min
3/6/2019
POL 64-0417
POL 64-0417 Wtedy Przyszedł Jezus I Zawołał
Tampa FL
207 min
1/11/2018
POL 64-0531
POL 64-0531 Dziwak
Prescott AZ
96 min
6/14/2017
POL 64-0614M
POL 64-0614M Odsłonięcie Boga
Jeffersonville IN
5/8/2014
 
 
POL 64-0614E
POL 64-0614E Dziwak
Jeffersonville IN
8/23/2021
 
 
POL 64-0617
POL 64-0617 Zidentyfikowany Chrystus Wszystkich Wieków
Topeka KS
5/12/2014
 
 
POL 64-0620E
POL 64-0620E Bóg Się Zatroszczył O Baranka
Topeka KS
7/4/2023
 
 
POL 64-0621
POL 64-0621 Rozprawa Sądowa
Topeka KS
192 min
3/6/2019
POL 64-0629
POL 64-0629 Potężny Bóg Odsłonięty Przed Nami
Philadelphia PA
195 min
2/27/2020
POL 64-0719M
POL 64-0719M Święto Trąb
Jeffersonville IN
240 min
1/14/2014
 
POL 64-0726E
POL 64-0726E Zepsute Cysterny
Jeffersonville IN
177 min
1/14/2014
POL 64-1227
POL 64-1227 Kim On Jest Według Was?
Phoenix AZ
8/22/2023
 
 
POL 65-0118
POL 65-0118 Nasienie sprzeczności
Phoenix AZ
160 min
11/18/2014
POL 65-0120
POL 65-0120 Nie Polegaj Na Swoim Własnym Rozumie
Phoenix AZ
12/13/2021
 
 
POL 65-0123
POL 65-0123 Zepsute Cysterny
Phoenix AZ
169 min
6/11/2015
POL 65-0125
POL 65-0125 Dziś Wypełniło Się To Pismo
Phoenix AZ
3/25/2021
 
 
POL 65-0219
POL 65-0219 Dziś Wypełniło Się To Pismo
Jeffersonville IN
9/22/2021
 
 
POL 65-0220
POL 65-0220 Wybrane Przez Boga Miejsce Oddawania Czci
Jeffersonville IN
10/5/2021
 
 
POL 65-0221M
POL 65-0221M Małżeństwo I Rozwód
Jeffersonville IN
283 min
10/17/2013
POL 65-0221E
POL 65-0221E Kim Jest Ten Melchizedek?
Jeffersonville IN
225 min
5/3/2017
POL 65-0418M
POL 65-0418M To Jest Wshód Słońca
Jeffersonville IN
11/18/2014
 
 
POL 65-0424
POL 65-0424 Jeden Na Milion
Los Angeles CA
104 min
1/18/2018
POL 65-0427
POL 65-0427 Czy Bóg Zmienia Swoje Zdanie?
Los Angeles CA
5/17/2021
 
 
POL 65-0429B
POL 65-0429B Nasienie Nie Będzie Dziedziczyć Z Łuską
Los Angeles CA
121 min
2/4/2015
POL 65-0429E
POL 65-0429E Wybór Oblubienicy
Los Angeles CA
189 min
10/17/2013
 
POL 65-0718E
POL 65-0718E Pokarm Duchowy We Właściwym Czasie
Jeffersonville IN
187 min
1/14/2021
POL 65-0725M
POL 65-0725M Namaszczeni W Czasie Końca
Jeffersonville IN
412 min
12/23/2020
POL 65-0801M
POL 65-0801M Bóg tego złego wieku
Jeffersonville IN
283 min
3/10/2015
POL 65-0801E
POL 65-0801E Wydarzenia Wyjaśnione Przez Proroctwo
Jeffersonville IN
1/10/2022
 
 
POL 65-0815
POL 65-0815 A Nie Wiesz O Tym
Jeffersonville IN
205 min
3/10/2015
POL 65-0822M
POL 65-0822M Chrystus jest objawiony w Swoim własnym Słowie
Jeffersonville IN
240 min
10/17/2013
POL 65-0822E
POL 65-0822E Filtr Myślącego Człowieka
Jeffersonville IN
3/10/2015
 
 
POL 65-0829
POL 65-0829 Eden Szatana
Jeffersonville IN
172 min
3/12/2015
POL 65-0919
POL 65-0919 Pragnienie
Tucson AZ
2/27/2023
 
 
POL 65-1031A
POL 65-1031A Przywództwo
Prescott AZ
139 min
7/3/2019
POL 65-1121
POL 65-1121 Jaki Dom Mi Zbudujecie?
Tucson AZ
51 min
10/17/2013
POL 65-1204
POL 65-1204 Zachwycenie
Yuma AZ
231 min
10/17/2013
POL 65-1205
POL 65-1205 Rzeczy, Które Nastąpią
Rialto CA
8/29/2023
 
 
POL 65-1206
POL 65-1206 Współczesne Wydarzenia Wyjaśnione Przez Proroctwo
San Bernardino CA
270 min
5/3/2017
POL 65-1207
POL 65-1207 Przywództwo
Covina CA
237 min
1/14/2015
POL 65-1212
POL 65-1212 Komunia
Tucson AZ
58 min
3/2/2023
POL TR-WT-3
POL TR-WT-3 Posłaniec
8/28/2018
 
 
POL TR-WT-2
POL TR-WT-2 Boża Tajemnica
8/28/2018
 
 
POL TR-ASCE
POL TR-ASCE On wstąpił na wysokości i rozdał dary ludziom
3/2/2011
 
 
POL TR-DOCT
POL TR-DOCT Nauka Nikolaitów
3/2/2011
 
 
POL TR-ENTI
POL TR-ENTI Kuszące Duchy Cytują Słowo Boże
3/2/2011
 
 
POL TR-JCIG
POL TR-JCIG Jezus Chrystus Jest Bogiem
3/2/2011
 
 
POL TR-JCTS
POL TR-JCTS Jezus Chrystus, Ten Sam Wczoraj, Dzisiaj I Na Wieki
3/2/2011
 
 
POL TR-PUYP
POL TR-PUYP Słowo Boże Przyszło Do Proroka
3/2/2011
 
 
POL BK-AGES
POL BK-AGES Wyktad Siedmiu Wieków Kościota
5/15/2023
 
 
Total M4A: 99 Total PDF: 173