Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  VIE  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 40
VIE 60-0402
VIE 60-0402Ngươi Tin Điều Này Không?
Tulsa OK
0 min
3/21/2017
VIE 63-0623E
VIE 63-0623EĐèn Đỏ Chớp Lên Về Dấu Hiệu Của Sự Ngài Đến
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0630E
VIE 63-0630EĐời Sống Bạn Có Xứng Đáng Với Phúc Âm Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/20/2017
VIE 63-0714M
VIE 63-0714MTại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0714E
VIE 63-0714ETự Hạ Mình
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0717
VIE 63-0717Một Người Tù
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
VIE 63-0721
VIE 63-0721Ngài Quan Tâm. Bạn Có Quan Tâm Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0724
VIE 63-0724Chúa không Gọi Con Người Đến Sự Phán Xét Mà Không Cảnh Báo Người Trước
Jeffersonville IN
0 min
8/22/2017
VIE 63-0818
VIE 63-0818Thời Đại Liên Hiệp Và Dấu Hiệu
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-0825M
VIE 63-0825MLàm Thế Nào Tôi Có Thể Đắc Thắng?
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-0901M
VIE 63-0901MDấu Hiệu
Jeffersonville IN
0 min
4/6/2017
VIE 63-0901E
VIE 63-0901ENhững Sự Liều Lĩnh
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-1110M
VIE 63-1110MNhững Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù
Jeffersonville IN
0 min
4/14/2017
VIE 63-1110E
VIE 63-1110ENgài Là Đấng Ở Trong Bạn
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-1124E
VIE 63-1124EBa Hạng Tín Đồ
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1222
VIE 63-1222Quà Tặng Của Đức Chúa Trời Luôn Tìm Thấy Chỗ Của Chúng
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0213
VIE 64-0213Rồi Chúa Jêsus Đã Đến Và Gọi
Tulare CA
0 min
3/21/2017
VIE 64-0320
VIE 64-0320Đức Chúa Trời Xác Nhận Chính Ngài Bằng Những Đặc Tính Của Ngài
Denham Springs LA
0 min
5/17/2017
VIE 64-0614M
VIE 64-0614MSự Bày Tỏ Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0614E
VIE 64-0614ENgười Lập Dị
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0705
VIE 64-0705Kiệt Tác
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0719M
VIE 64-0719MLễ Thổi Kèn
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0719E
VIE 64-0719EHãy Đi Ra Ngoài Trại Quân
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0726M
VIE 64-0726MNhận Ra Thời Đại Của Bạn Và Sứ Điệp Của Nó
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0726E
VIE 64-0726ENhững Hồ Nước Rạn Nứt
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 64-0802
VIE 64-0802Nhà Ở Tương Lai Của Chàng Rể Trên Trời Và Nàng Dâu Dưới Đất
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0816
VIE 64-0816Minh Chứng Lời Ngài
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
VIE 65-0217
VIE 65-0217Người Lánh Khỏi Mặt Chúa
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0221M
VIE 65-0221MHôn Nhân Và Ly Dị
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0418E
VIE 65-0418EĐức Chúa Trời Có Đổi Ý Về Lời Ngài Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0711
VIE 65-0711Hổ Thẹn
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0718M
VIE 65-0718MCố Gắng Làm Công Việc Chúa Mà Không Theo Ý Muốn Của Chúa
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0725M
VIE 65-0725MNhững Người Được Xức Dầu Ở Thời Sau Rốt
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0725E
VIE 65-0725ECó Điều Gì Hấp Dẫn Ở Trên Núi?
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0801M
VIE 65-0801MThần Của Thời Đại Gian Ác Này
Jeffersonville IN
0 min
7/1/2015
VIE 65-0801E
VIE 65-0801ENhững Biến Cố Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri
Jeffersonville IN
0 min
6/29/2015
VIE 65-0815
VIE 65-0815Ngươi Không Biết Rằng
Jeffersonville IN
0 min
6/29/2015
VIE 65-0822M
VIE 65-0822MĐấng Christ Được Khải Thị Trong Chính Lời Ngài
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0822E
VIE 65-0822EĐầu Lọc Của Người Biết Suy Nghĩ
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0829
VIE 65-0829Ê-đen Của Sa-tan
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
Total M4A: 0 Total PDF: 40