59-1108
Ang Pagpanag-iya Sa Mga Ganghaan Sa Kaaway
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(CEB)


0:00 / 0:00
-20 +20