63-0317E
Ang Gintang Tali Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia Ug Sa Pito Ka Mga Selyo
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(CEB)


0:00 / 0:00
-20 +20