63-0724
Wala Ginahukman Sa Dios Ang Tawo Nga Dili Una Siya Ginapasidan-an
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(CEB)


0:00 / 0:00
-20 +20