65-0718M
Nagasulay Sa Pagbuhat Ug Bulohaton Sa Dios Nga Wala Sa Kabubut-on Sa Dios
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(CEB)


0:00 / 0:00
-20 +20