65-1128E
Diha Sa Mga Pako Sa Usa Ka Nyebe-Ka-Puti Nga Salampati
Shreveport LA
Life Tabernacle

(CEB)


0:00 / 0:00
-20 +20