65-1127E
मैले सुनेको थिए तर म अहिले देख्दछु
स्रेभपोर्ट एलए
लाईफ टेबरनेकल

(NEP)


0:00 / 0:00
-20 +20