61-1119
Sakdal Na Kapangyarihan Sa Pamamagitan Ng Sakdal Na Kahinaan
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(TAG)


0:00 / 0:00
-20 +20