Sermões para Download
Todos os sermões do irmão Branham estão disponíveis para download. Simplesmente clique no ano do sermão, e então clique no símbolo da nuvem para baixar o áudio, ou no alto-falante para ouvir o áudio, ou no símbolo do livro para o PDF. O arquivo será automaticamente baixado em seu computador ou aparelho móvel. Temos os 1.206 sermões originais disponíveis em inglês, os quais estão sendo traduzidos para 70 línguas.

Este Idioma:  VIE  
Baixar o PDF Baixar o Áudio Ouvir o Áudio Online
classificar por : Data Título Data de Lançamento
  Resultado Total : 145
VIE 55-0117
VIE 55-0117Thiên Sứ Đã Đến Với Tôi Như Thế Nào, Và Sự Ủy Thác Của Ngài
Chicago IL
0 min
10/12/2020
VIE 56-0805
VIE 56-0805Hội Thánh Và Tình Trạng Của Nó
Jeffersonville IN
0 min
8/27/2020
VIE 58-0720M
VIE 58-0720MBởi Đức Tin, Môi-se
Jeffersonville IN
0 min
8/27/2020
VIE 58-0927
VIE 58-0927Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái?
Jeffersonville IN
0 min
10/28/2020
VIE 58-0928E
VIE 58-0928EDòng Dõi Con Rắn
Jeffersonville IN
0 min
10/12/2020
VIE 59-0125
VIE 59-0125Tin Chắc Vào Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
8/6/2020
VIE 59-0301M
VIE 59-0301MCửa Thì Hẹp
Jeffersonville IN
0 min
7/23/2020
VIE 59-0329S
VIE 59-0329SSống, Chết, Chôn, Sống Lại, Sắp Đến
Jeffersonville IN
0 min
4/7/2021
VIE 59-0419A
VIE 59-0419AChuyện Đời Tôi
Los Angeles CA
0 min
8/27/2020
VIE 59-0525
VIE 59-0525Những Hình Ảnh Của Đấng Christ
Jeffersonville IN
0 min
4/7/2021
VIE 59-0628M
VIE 59-0628MMột Hội Thánh Bị Lừa Dối, Bởi Thế Gian
Jeffersonville IN
0 min
7/23/2020
VIE 59-0712
VIE 59-0712Sự Giải Cứu Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
0 min
3/25/2021
VIE 59-0802
VIE 59-0802Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá
Jeffersonville IN
0 min
3/24/2021
VIE 59-0812
VIE 59-0812Sự Phân Biệt Thân Thể Của Chúa
Chautauqua OH
0 min
3/24/2021
VIE 59-1004E
VIE 59-1004ETại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Clarksville IN
0 min
3/24/2021
VIE 59-1108
VIE 59-1108Chiếm Lấy Các Cổng Thành Của Quân Thù
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2021
VIE 59-1115
VIE 59-1115Chức Vụ Mới Của Tôi
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2021
VIE 59-1216
VIE 59-1216Đức Thánh Linh Là Gì?
Jeffersonville IN
0 min
3/15/2021
VIE 59-1217
VIE 59-1217Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Jeffersonville IN
0 min
3/11/2021
VIE 59-1219
VIE 59-1219Hỏi Và Đáp Về Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
0 min
3/4/2021
VIE 59-1220M
VIE 59-1220MHội Nghị Với Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
2/25/2021
VIE 59-1227M
VIE 59-1227MDấu Hiệu Siêu Phàm
Jeffersonville IN
0 min
1/20/2021
VIE 59-1227E
VIE 59-1227EGiác Quan Siêu Phàm
Jeffersonville IN
0 min
2/11/2021
VIE 60-0221
VIE 60-0221Nghe, Nhận Ra, Làm Theo Lời Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
2/1/2021
VIE 60-0402
VIE 60-0402Ngươi Tin Điều Này Không?
Tulsa OK
0 min
3/21/2017
VIE 60-0515M
VIE 60-0515MNhà Vua Bị Chối Bỏ
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
VIE 60-0515E
VIE 60-0515EĐịa Vị Làm Con #1
Jeffersonville IN
0 min
12/4/2020
VIE 60-0518
VIE 60-0518Địa Vị Làm Con #2
Jeffersonville IN
0 min
12/4/2020
VIE 60-0522M
VIE 60-0522MĐịa Vị Làm Con #3
Jeffersonville IN
0 min
12/11/2020
VIE 60-0522E
VIE 60-0522EĐịa Vị Làm Con #4
Jeffersonville IN
0 min
1/13/2021
VIE 60-0604
VIE 60-0604Chúng Ta Sẽ Đi Theo Ai?
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
VIE 60-0911E
VIE 60-0911ENăm Sự Nhận Dạng Xác Định Về Hội Thánh Thật Của Đức Chúa Trời Hằng Sống
Jeffersonville IN
0 min
5/14/2020
VIE 60-0925
VIE 60-0925Ngày Ấy Trên Đồi Sọ
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
VIE 60-1002
VIE 60-1002Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
VIE 60-1113
VIE 60-1113Sự Xử Phạt Bởi Đại Diện
Jeffersonville IN
0 min
4/16/2020
VIE 60-1204M
VIE 60-1204MSự Khải Thị Của Đức Chúa Jêsus Christ
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2020
VIE 60-1218
VIE 60-1218Tiếng Không Rõ Ràng
Jeffersonville IN
0 min
3/31/2020
VIE 60-1225
VIE 60-1225Món Quà Gói Kín Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
3/19/2020
VIE 61-0305
VIE 61-0305Phía Bên Kia Bức Màn Thời Gian
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
VIE 61-0425B
VIE 61-0425BGiải Thích Thần Tính Chúa
Chicago IL
0 min
10/12/2020
VIE 61-0723E
VIE 61-0723EĐức Chúa Trời Bị Hiểu Lầm
Jeffersonville IN
0 min
3/12/2020
VIE 61-0730M
VIE 61-0730MLời Dạy Của Gáp-ri-ên Cho Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
VIE 61-0730E
VIE 61-0730ESáu Mục Đích Từ Sự Thăm Viếng Của Gáp-ri-ên Đến Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
0 min
3/12/2020
VIE 61-0806
VIE 61-0806Tuần Lễ Thứ Bảy Mươi Của Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
VIE 61-0827
VIE 61-0827Sứ Điệp Ân Điển
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
VIE 61-1001M
VIE 61-1001MPhần Chúng Ta Nên Làm Trọn Mọi Việc Công Bình
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
VIE 61-1015E
VIE 61-1015ESự Kính Trọng
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
VIE 61-1105
VIE 61-1105Làm Chứng Về Lời Chứng Thật
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2019
VIE 61-1112
VIE 61-1112Dấu Hiệu Thật Bị Xem Thường
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2019
VIE 61-1119
VIE 61-1119Mạnh Mẽ Trọn Vẹn Nhờ Yếu Đuối Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2019
VIE 61-1217
VIE 61-1217Cơ Đốc Giáo Chống Sự Sùng Bái Thần Tượng
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
VIE 61-1224
VIE 61-1224Thưa Quý Ông, Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
0 min
12/5/2019
VIE 61-1231E
VIE 61-1231ENếu Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta, Thì Tất Cả Các Phép Lạ Kia Ở Đâu?
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
VIE 62-0204
VIE 62-0204Tiệc Thánh
Jeffersonville IN
0 min
10/11/2018
VIE 62-0211
VIE 62-0211Sự Hiệp Nhất
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
VIE 62-0218
VIE 62-0218Sự Kiên Trì
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2019
VIE 62-0311
VIE 62-0311Trận Chiến Lớn Nhất Đã Từng Có
Jeffersonville IN
0 min
11/5/2020
VIE 62-0313
VIE 62-0313Những Sự Biểu Lộ
Jeffersonville IN
0 min
3/7/2019
VIE 62-0401
VIE 62-0401Sự Khôn Ngoan Chống Lại Đức Tin
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2019
VIE 62-0422
VIE 62-0422Sự Khôi Phục Cây Nàng Dâu
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0506
VIE 62-0506Sở Hữu Mọi Sự
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0513M
VIE 62-0513MCon Đường Của Một Tiên Tri Thật Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0513E
VIE 62-0513EThoát Khỏi Áp Lực
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0601
VIE 62-0601Đứng Về Phía Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0603
VIE 62-0603Sự Truyền Bá Phúc Âm Thời Kỳ Cuối Cùng
Jeffersonville IN
0 min
8/15/2019
VIE 62-0908
VIE 62-0908Giai Đoạn Hiện Tại Trong Chức Vụ Của Tôi
Jeffersonville IN
0 min
8/15/2019
VIE 62-0909M
VIE 62-0909MSự Đếm Ngược
Jeffersonville IN
0 min
10/3/2019
VIE 62-0909E
VIE 62-0909EỞ Trong Sự Hiện Diện Của Ngài
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
VIE 62-1007
VIE 62-1007Chìa Khóa Cho Cánh Cửa
Jeffersonville IN
0 min
10/3/2019
VIE 62-1013
VIE 62-1013Sự Ảnh Hưởng Của Nhau
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1014M
VIE 62-1014MTầm Vóc Của Một Người Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1014E
VIE 62-1014EĐấng Dẫn Đường
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1104M
VIE 62-1104MNhững Danh Phạm Thánh
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1111E
VIE 62-1111ETại Sao Tôi Chống Lại Tôn Giáo Có Tổ Chức
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1209
VIE 62-1209Tưởng Nhớ Chúa
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-1216
VIE 62-1216Sự Tan Rã Của Thế Giới
Jeffersonville IN
0 min
10/11/2018
VIE 62-1223
VIE 62-1223Sự Sỉ Nhục Vì Nguyên Cớ Lời
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1230M
VIE 62-1230MSự Tuyệt Đối
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
VIE 62-1230E
VIE 62-1230EĐây Có Phải Là Dấu Hiệu Tận Thế Không, Thưa Quý Vị?
Jeffersonville IN
0 min
9/27/2018
VIE 62-1231
VIE 62-1231Cuộc Thi Đấu
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
VIE 63-0120M
VIE 63-0120MTiếng Của Đức Chúa Trời Trong Thời Kỳ Sau Rốt Này
Phoenix AZ
0 min
8/13/2020
VIE 63-0317M
VIE 63-0317MĐức Chúa Trời Ẩn Mình Trong Sự Đơn Sơ, Rồi Bày Tỏ Chính Ngài Giống Như Vậy
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2018
VIE 63-0317E
VIE 63-0317EKhoảng Trống Giữa Bảy Thời Đại Hội Thánh Và Bảy Ấn
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0318
VIE 63-0318Ấn Thứ Nhất
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0319
VIE 63-0319Ấn Thứ Nhì
Jeffersonville IN
0 min
8/9/2018
VIE 63-0320
VIE 63-0320Ấn Thứ Ba
Jeffersonville IN
0 min
8/9/2018
VIE 63-0321
VIE 63-0321Ấn Thứ Tư
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0322
VIE 63-0322Ấn Thứ Năm
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0323
VIE 63-0323Ấn Thứ Sáu
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0324M
VIE 63-0324MHỏi Và Đáp Về Các Ấn
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0324E
VIE 63-0324EẤn Thứ Bảy
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0623M
VIE 63-0623MĐứng Trong Chỗ Nứt
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0623E
VIE 63-0623EĐèn Đỏ Chớp Lên Về Dấu Hiệu Của Sự Ngài Đến
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0630M
VIE 63-0630MĐợt Xuất Hành Thứ Ba
Jeffersonville IN
0 min
5/14/2018
VIE 63-0630E
VIE 63-0630EĐời Sống Bạn Có Xứng Đáng Với Phúc Âm Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/20/2017
VIE 63-0707M
VIE 63-0707MBản Cáo Trạng
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2017
VIE 63-0714M
VIE 63-0714MTại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0714E
VIE 63-0714ETự Hạ Mình
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0717
VIE 63-0717Một Người Tù
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
VIE 63-0721
VIE 63-0721Ngài Quan Tâm. Bạn Có Quan Tâm Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0724
VIE 63-0724Chúa Không Gọi Con Người Đến Sự Phán Xét Mà Không Cảnh Báo Người Trước
Jeffersonville IN
0 min
8/22/2017
VIE 63-0818
VIE 63-0818Thời Đại Liên Hiệp Và Dấu Hiệu
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-0825M
VIE 63-0825MLàm Thế Nào Tôi Có Thể Đắc Thắng?
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-0825E
VIE 63-0825EĐức Tin Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0901M
VIE 63-0901MDấu Hiệu
Jeffersonville IN
0 min
4/6/2017
VIE 63-0901E
VIE 63-0901ENhững Sự Liều Lĩnh
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-1110M
VIE 63-1110MNhững Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù
Jeffersonville IN
0 min
4/14/2017
VIE 63-1110E
VIE 63-1110ENgài Là Đấng Ở Trong Bạn
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-1124M
VIE 63-1124MTôi Sẽ Làm Gì Với Jêsus Được Gọi Là Đấng Christ?
Jeffersonville IN
0 min
4/6/2017
VIE 63-1124E
VIE 63-1124EBa Hạng Tín Đồ
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1222
VIE 63-1222Quà Tặng Của Đức Chúa Trời Luôn Tìm Thấy Chỗ Của Chúng
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1226
VIE 63-1226Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1229M
VIE 63-1229MCó Một Người Ở Đây Có Thể Bật Đèn Lên
Jeffersonville IN
0 min
4/14/2017
VIE 64-0205
VIE 64-0205Đức Chúa Trời Là Đấng Thông Giải Của Chính Ngài
Bakersfield CA
0 min
8/13/2020
VIE 64-0213
VIE 64-0213Rồi Chúa Jêsus Đã Đến Và Gọi
Tulare CA
0 min
3/21/2017
VIE 64-0320
VIE 64-0320Đức Chúa Trời Xác Nhận Chính Ngài Bằng Những Đặc Tính Của Ngài
Denham Springs LA
0 min
5/17/2017
VIE 64-0321E
VIE 64-0321ETiếng Của Dấu Hiệu
Denham Springs LA
0 min
2/16/2021
VIE 64-0322
VIE 64-0322Chiếm Lấy Cửa Thành Của Kẻ Thù Sau Thử Thách
Denham Springs LA
0 min
8/6/2020
VIE 64-0614M
VIE 64-0614MSự Bày Tỏ Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0614E
VIE 64-0614ENgười Lập Dị
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0629
VIE 64-0629Đức Chúa Trời Quyền Năng Hiện Ra Trước Mắt Chúng Ta
Philadelphia PA
0 min
11/17/2020
VIE 64-0705
VIE 64-0705Kiệt Tác
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0719M
VIE 64-0719MLễ Thổi Kèn
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0719E
VIE 64-0719EHãy Đi Ra Ngoài Trại Quân
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0726M
VIE 64-0726MNhận Ra Thời Đại Của Bạn Và Sứ Điệp Của Nó
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0726E
VIE 64-0726ENhững Hồ Nước Rạn Nứt
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 64-0802
VIE 64-0802Nhà Ở Tương Lai Của Chàng Rể Trên Trời Và Nàng Dâu Dưới Đất
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0816
VIE 64-0816Minh Chứng Lời Ngài
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
VIE 65-0118
VIE 65-0118Hạt Giống Phân Rẽ
Phoenix AZ
0 min
11/18/2020
VIE 65-0123
VIE 65-0123Những Hồ Nước Rạn Nứt
Phoenix AZ
0 min
4/7/2021
VIE 65-0217
VIE 65-0217Người Lánh Khỏi Mặt Chúa
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0221M
VIE 65-0221MHôn Nhân Và Ly Dị
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0418M
VIE 65-0418MLúc Mặt Trời Mọc
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0418E
VIE 65-0418EĐức Chúa Trời Có Đổi Ý Về Lời Ngài Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0711
VIE 65-0711Hổ Thẹn
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0718M
VIE 65-0718MCố Gắng Làm Công Việc Chúa Mà Không Theo Ý Muốn Của Chúa
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0718E
VIE 65-0718EThức Ăn Thuộc Linh Đúng Mùa
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0725M
VIE 65-0725MNhững Người Được Xức Dầu Ở Thời Sau Rốt
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0725E
VIE 65-0725ECó Điều Gì Hấp Dẫn Ở Trên Núi?
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0801M
VIE 65-0801MThần Của Thời Đại Gian Ác Này
Jeffersonville IN
0 min
7/1/2015
VIE 65-0801E
VIE 65-0801ENhững Biến Cố Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri
Jeffersonville IN
0 min
6/29/2015
VIE 65-0815
VIE 65-0815Ngươi Không Biết Rằng
Jeffersonville IN
0 min
6/29/2015
VIE 65-0822M
VIE 65-0822MĐấng Christ Được Khải Thị Trong Chính Lời Ngài
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0822E
VIE 65-0822EĐầu Lọc Của Người Biết Suy Nghĩ
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0829
VIE 65-0829Ê-đen Của Sa-tan
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
Total M4A: 0 Total PDF: 145