57-1222
Wielka świecąca Światłość
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(POL)


0:00 / 0:00
-20 +20