62-1230E
Panie, czy to jest znak końca?
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(POL)


0:00 / 0:00
-20 +20