49-1225
இயேசு கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தன்மை
ஜெபர்ஸன்வில் இந்தி
பிரான்ஹாம் கூடாரம்

(TAM)


0:00 / 0:00
-20 +20