Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  NEP  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 52
NEP 53-0608A
NEP 53-0608A प्रेतात्माशास्त्र, भौतिक क्षेत्र
कोन्नर्सभिल आईएन
12/21/2023
 
 
NEP 53-0609A
NEP 53-0609A प्रेतात्माशास्त्र, धार्मिक क्षेत्र
कोन्नर्सभिल आईएन
1/24/2024
 
 
NEP 55-0117
NEP 55-0117 ममा कसरी स्वर्गदूत, र उहाँको आज्ञा आयो
सिकागो आईएल
10/4/2022
 
 
NEP 55-0724
NEP 55-0724 भरमाउने आत्माहरु
जेफेर्सनविल आईएन
10/10/2023
 
 
NEP 56-0805
NEP 56-0805 मण्डली र यसको अवस्था
जेफेर्सनविल आईएन
10/6/2011
 
 
NEP 58-0720M
NEP 58-0720M विश्वासद्वारा, मोसा
जेफेर्सनविल आईएन
76 min
10/30/2023
NEP 58-0927
NEP 58-0927 हामीहरु एउटा संगठित मण्डली किन होइनौ?
जेफेर्सनविल आईएन
10/6/2011
 
 
NEP 58-0928E
NEP 58-0928E सर्पको बीउ
जेफेर्सनविल आईएन
11/29/2022
 
 
NEP 59-0125
NEP 59-0125 परमेश्वरमा निश्चित हुनुहोस्
जेफेर्सनविल आईएन
74 min
10/30/2023
NEP 59-0301M
NEP 59-0301M कठिन ढोका
जेफेर्सनविल आईएन
122 min
10/30/2023
NEP 59-0419A
NEP 59-0419A मेरो जीवन कथा
लस एन्जलस सीए
144 min
10/30/2023
NEP 59-0628M
NEP 59-0628M संसारद्वारा, धोखामा पारिएको एउटा मण्डली
जेफेर्सनविल आईएन
79 min
10/30/2023
NEP 60-0402
NEP 60-0402 के तिमी यो विश्वास गर्छौ?
टुल्सा ओके
72 min
10/30/2023
NEP 60-0515M
NEP 60-0515M बहिष्कृत राजा
जेफेर्सनविल आईएन
1/30/2023
 
 
NEP 60-0515E
NEP 60-0515E अभिग्रहण #1
जेफेर्सनविल आईएन
3/5/2020
 
 
NEP 60-0518
NEP 60-0518 अभिग्रहण #2
जेफेर्सनविल आईएन
2/26/2020
 
 
NEP 60-0522M
NEP 60-0522M अभिग्रहण #3
जेफेर्सनविल आईएन
3/5/2020
 
 
NEP 60-0522E
NEP 60-0522E अभिग्रहण #4
जेफेर्सनविल आईएन
3/5/2020
 
 
NEP 60-0911E
NEP 60-0911E जीवित परमेश्वरको सत्य मण्डलीको पाँच निश्चित पहिचानहरू
जेफेर्सनविल आईएन
2/2/2021
 
 
NEP 60-0925
NEP 60-0925 त्यस दिन कलवरीमा
जेफेर्सनविल आईएन
108 min
10/30/2023
NEP 61-0425B
NEP 61-0425B पर्मेश्वरत्वको व्याख्या
सिकागो आईएल
4/20/2023
 
 
NEP 61-0827
NEP 61-0827 अनुग्रहको संदेश
जेफेर्सनविल आईएन
12/28/2021
 
 
NEP 62-0311
NEP 62-0311 आजसम्म लडिएको सबैभन्दा विशाल युद्ध
जेफेर्सनविल आईएन
7/13/2023
 
 
NEP 62-0513E
NEP 62-0513E दबाब मुक्त हुनु
जेफेर्सनविल आईएन
76 min
10/30/2023
 
NEP 62-1014M
NEP 62-1014M एक सिद्ध मानिसको कद
जेफेर्सनविल आईएन
1/19/2023
 
 
NEP 62-1014E
NEP 62-1014E एक मार्गदर्शक
जेफेर्सनविल आईएन
8/8/2023
 
 
NEP 63-0120M
NEP 63-0120M यस अन्तिम दिनहरुमा परमेश्वरको आवाज
फीनिक्स एजेट
84 min
10/30/2023
NEP 63-0601
NEP 63-0601 आऊ, मलाई पछ्याऊ
ट्युक्सन एजेट
48 min
10/30/2023
NEP 63-0717
NEP 63-0717 एक कैदि
जेफेर्सनविल आईएन
95 min
10/30/2023
NEP 63-0818
NEP 63-0818 एकताको समय र चिन्ह
जेफेर्सनविल आईएन
3/22/2023
 
 
NEP 64-0121
NEP 64-0121 परमेश्वरको वचनले अविश्वासबाट पूर्ण अलग हुनको निम्ति बोलाउदछ
फीनिक्स एजेट
148 min
10/30/2023
NEP 64-0213
NEP 64-0213 त्यसपछि येशू आउनुभयो र बोलाउनुभयो
टुलेर् सीए
81 min
10/30/2023
NEP 64-0307
NEP 64-0307 समुन्द्रमा एक गवाहि
डल्लास टिएक्स
8/31/2023
 
 
NEP 64-0320
NEP 64-0320 परमेश्वर आफ्नो गुणहरुद्वारा आफैलाई परिचित गराउदै हुनुहुन्छ
डेन्हाम स्प्रिङस् एलए
92 min
10/30/2023
NEP 64-0321E
NEP 64-0321E चिन्हको आवाज
डेन्हाम स्प्रिङस् एलए
126 min
10/30/2023
NEP 64-0322
NEP 64-0322 परीक्षा पछि शत्रुको शहर कब्जा गर्नु
डेन्हाम स्प्रिङस् एलए
74 min
10/30/2023
NEP 64-0629
NEP 64-0629 सामर्थी परमेश्वर हाम्रो सम्मुख बेपर्दा हुनुभयो
फिलाडेल्फिया पीए
96 min
10/30/2023
 
NEP 64-0726M
NEP 64-0726M तपाईको दिन र यसको संदेशको पहिचान गर्दै
जेफेर्सनविल आईएन
6/12/2014
 
 
NEP 64-0726E
NEP 64-0726E फुटेका कुण्डहरु
जेफेर्सनविल आईएन
100 min
10/30/2023
NEP 65-0118
NEP 65-0118 विरोधको बिऊ
फीनिक्स एजेट
87 min
10/30/2023
 
NEP 65-0123
NEP 65-0123 फुटेका कुण्डहरु
फीनिक्स एजेट
93 min
10/30/2023
 
NEP 65-0124
NEP 65-0124 प्रसव वेदना
फीनिक्स एजेट
157 min
10/30/2023
 
NEP 65-0219
NEP 65-0219 यस दिन यो धर्मशास्त्र पूरा भएको छ
जेफेर्सनविल आईएन
1/23/2024
 
 
NEP 65-0220
NEP 65-0220 परमेश्वरले चुन्नुभएको उपासनाको स्थान
जेफेर्सनविल आईएन
7/11/2013
 
 
NEP 65-0221M
NEP 65-0221M विवाह र सम्बन्ध विच्छेद
जेफेर्सनविल आईएन
5/6/2024
 
 
NEP 65-0424
NEP 65-0424 दस लाखमा एक
लस एन्जलस सीए
5/6/2024
 
 
NEP 65-0429E
NEP 65-0429E एक दुलहीको चुनाव
लस एन्जलस सीए
11/8/2022
 
 
NEP 65-0718E
NEP 65-0718E सहि ऋतुमा आत्मिक भोजन
जेफेर्सनविल आईएन
105 min
10/30/2023
NEP 65-0725M
NEP 65-0725M अन्तिम समयका अभिषिक्तहरु
जेफेर्सनविल आईएन
211 min
10/30/2023
 
NEP 65-0822M
NEP 65-0822M ख्रीष्ट आफ्नै वचनमा प्रकट हुनुभयो
जेफेर्सनविल आईएन
10/6/2011
 
 
NEP 65-0829
NEP 65-0829 शैतानको अदन
जेफेर्सनविल आईएन
94 min
10/30/2023
 
NEP 65-1127E
NEP 65-1127E मैले सुनेको थिए तर म अहिले देख्दछु
स्रेभपोर्ट एलए
167 min
10/30/2023
Total M4A: 25 Total PDF: 45