Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  SWA  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 261
SWA 53-0403
SWA 53-0403Ukatili wa Dhambi, Na Adhabu Iliyogharimu Kuondoa Dhambi Maishani Mwetu
Jeffersonville IN
198 min
5/14/2014
SWA 53-0608A
SWA 53-0608AElimu Juu ya Pepo, Milki ya Kimwili
Connersville IN
146 min
5/14/2014
SWA 53-0609A
SWA 53-0609AElimu Juu ya Pepo, Milki ya Kidini
Connersville IN
257 min
5/14/2014
SWA 53-0729
SWA 53-0729Maswali na Majibu Juu ya Kitabu Cha Mwanzo
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWA 54-0103M
SWA 54-0103MMaswali na Majibu #1
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWA 54-0103E
SWA 54-0103EMaswali na Majibu #2
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWA 54-0509
SWA 54-0509Kuvamiwa Kwa Marekani
Jeffersonville IN
208 min
5/14/2014
SWA 54-0512
SWA 54-0512Nyakati Saba Za Kanisa
Jeffersonville IN
239 min
5/14/2014
SWA 54-0513
SWA 54-0513Alama Ya Mnyama
Jeffersonville IN
236 min
5/14/2014
SWA 54-0514
SWA 54-0514Muhuri Ya Mungu
Jeffersonville IN
262 min
10/29/2015
SWA 54-0515
SWA 54-0515Maswali na Majibu
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2012
SWA 55-0117
SWA 55-0117Jinsi Yule Malaika Alivyonijia, Na Lile Agizo Lake
Chicago IL
0 min
3/2/2011
SWA 55-0724
SWA 55-0724Roho Zinazoshawishi
Jeffersonville IN
265 min
5/14/2014
SWA 56-0304
SWA 56-0304Kufanya Mlango
Jeffersonville IN
148 min
5/14/2014
SWA 56-0610
SWA 56-0610Ukamilifu
Jeffersonville IN
203 min
5/14/2014
SWA 56-0617
SWA 56-0617Ufunuo, Kitabu Cha Mifano
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
SWA 56-0805
SWA 56-0805Kanisa Na Hali Yake
Jeffersonville IN
240 min
5/14/2014
SWA 57-0821
SWA 57-0821Waebrania, Mlango Wa Kwanza
Jeffersonville IN
184 min
5/14/2014
SWA 57-0825M
SWA 57-0825MWaebrania, Mlango Wa Pili #1
Jeffersonville IN
94 min
5/14/2014
SWA 57-0825E
SWA 57-0825EWaebrania, Mlango Wa Pili #2
Jeffersonville IN
118 min
5/14/2014
SWA 57-0828
SWA 57-0828Waebrania, Mlango Wa Pili #3
Jeffersonville IN
91 min
5/14/2014
SWA 57-0901M
SWA 57-0901MWaebrania, Mlango Wa Tatu
Jeffersonville IN
187 min
5/14/2014
SWA 57-0901E
SWA 57-0901EWaebrania, Mlango Wa Nne
Jeffersonville IN
232 min
5/14/2014
SWA 57-0908M
SWA 57-0908MWaebrania, Mlango Wa Tano Na Wa Sita #1
Jeffersonville IN
205 min
5/14/2014
SWA 57-0908E
SWA 57-0908EWaebrania, Mlango Wa Sita #2
Jeffersonville IN
239 min
5/14/2014
SWA 57-0915M
SWA 57-0915MWaebrania, Mlango Wa Sita #3
Jeffersonville IN
204 min
5/14/2014
SWA 57-0915E
SWA 57-0915EWaebrania, Mlango Wa Saba #1
Jeffersonville IN
243 min
5/14/2014
SWA 57-0922E
SWA 57-0922EWaebrania, Mlango Wa Saba #2
Jeffersonville IN
192 min
5/14/2014
SWA 57-0925
SWA 57-0925Maswali na Majibu Juu ya Waebrania #1
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWA 57-1002
SWA 57-1002Maswali na Majibu Juu ya Waebrania #2
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2012
SWA 57-1006
SWA 57-1006Maswali na Majibu Juu ya Waebrania #3
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2012
SWA 57-1222
SWA 57-1222Mwanga Mkuu Unaong'aa
Jeffersonville IN
161 min
6/26/2017
SWA 58-0108
SWA 58-0108Yale Maandiko Kwenye Ukuta
Chicago IL
134 min
6/26/2017
SWA 58-0309E
SWA 58-0309EJe! Kanisa Litaondoka Kabla ya Ile Dhiki?
Jeffersonville IN
182 min
5/14/2014
SWA 58-0720E
SWA 58-0720EKuweka Mashemasi
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWA 58-0927
SWA 58-0927Kwa Nini Sisi Si Madhehebu?
Jeffersonville IN
400 min
5/14/2014
SWA 58-0928E
SWA 58-0928EUzao Wa Nyoka
Jeffersonville IN
255 min
5/14/2014
SWA 58-1007
SWA 58-1007Utaratibu Wa Kanisa
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWA 58-1228
SWA 58-1228Kwa Nini Bethlehemu Mdogo?
Jeffersonville IN
172 min
1/31/2017
SWA 59-0125
SWA 59-0125Uwe Na Hakika Na Mungu
Jeffersonville IN
129 min
1/31/2017
SWA 59-0301M
SWA 59-0301MMlango Mwembamba
Jeffersonville IN
233 min
5/14/2014
SWA 59-0329S
SWA 59-0329SKuishi, Kufa, Kuzikwa, Kufufuka, Kuja
Jeffersonville IN
93 min
1/31/2017
SWA 59-0419A
SWA 59-0419AHadithi Ya Maisha Yangu
Los Angeles CA
286 min
5/14/2014
SWA 59-0510M
SWA 59-0510MSikukuu Ya Mama
Jeffersonville IN
114 min
5/6/2014
SWA 59-0628M
SWA 59-0628MKanisa Lililodanganywa Na Ulimwengu
Jeffersonville IN
144 min
5/14/2014
SWA 59-0628E
SWA 59-0628EMaswali na Majibu
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2012
SWA 59-0712
SWA 59-0712Ukombozi Mkamilifu
Jeffersonville IN
128 min
1/31/2017
SWA 59-1108
SWA 59-1108Kumiliki Malango Ya Adui
Jeffersonville IN
169 min
1/31/2017
SWA 59-1216
SWA 59-1216Roho Mtakatifu Ni Nini?
Jeffersonville IN
210 min
5/14/2014
SWA 59-1217
SWA 59-1217Roho Mtakatifu Alitolewa Kwa Kusudi Gani?
Jeffersonville IN
249 min
5/14/2014
SWA 59-1219
SWA 59-1219Maswali na Majibu Juu ya Roho Mtakatifu
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2012
SWA 59-1223
SWA 59-1223Maswali na Majibu
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2012
SWA 59-1227E
SWA 59-1227EHisi Kuu
Jeffersonville IN
193 min
5/14/2014
SWA 60-0308
SWA 60-0308Upambanuzi Wa Roho
Phoenix AZ
131 min
1/31/2017
SWA 60-0402
SWA 60-0402Je! Unasadiki Hayo?
Tulsa OK
0 min
10/30/2017
SWA 60-0515M
SWA 60-0515MMfalme Aliyekataliwa
Jeffersonville IN
205 min
1/31/2017
SWA 60-0515E
SWA 60-0515EKufanywa Wana Wenye Mamlaka #1
Jeffersonville IN
175 min
4/25/2017
SWA 60-0518
SWA 60-0518Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #2
Jeffersonville IN
263 min
4/25/2017
SWA 60-0522M
SWA 60-0522MKufanywa Wana Wenye Mamlaka #3
Jeffersonville IN
256 min
4/25/2017
SWA 60-0522E
SWA 60-0522EKufanywa Wana Wenye Mamlaka #4
Jeffersonville IN
268 min
4/25/2017
SWA 60-0911E
SWA 60-0911EVitambulisho Vitano Dhahiri Vya Kanisa La Kweli La Mungu Aliye Hai
Jeffersonville IN
230 min
4/2/2015
SWA 60-0925
SWA 60-0925Siku Hiyo Pale Kalvari
Jeffersonville IN
150 min
5/14/2014
SWA 61-0112
SWA 61-0112Maswali na Majibu
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWA 61-0319
SWA 61-0319Dini Ya Yezebeli
Middletown OH
236 min
5/14/2014
SWA 61-0425B
SWA 61-0425BKuelezewa Kwa Uungu
Chicago IL
234 min
5/14/2014
SWA 61-0723M
SWA 61-0723MMaji Yaliyopo Daima Yatokayo Mwambani
Jeffersonville IN
208 min
11/8/2017
SWA 61-0723E
SWA 61-0723EMungu Akifahamika Vibaya
Jeffersonville IN
254 min
5/14/2014
SWA 61-0730M
SWA 61-0730MMaagizo Ya Gabrieli Kwa Danieli
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
SWA 61-0730E
SWA 61-0730ESababu Sita Za Kusudi La Gabrieli Kumzuru Danieli
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
SWA 61-0806
SWA 61-0806Lile Juma La Sabini La Danieli
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
SWA 61-0813
SWA 61-0813Imani
Jeffersonville IN
56 min
11/8/2017
SWA 61-0827
SWA 61-0827Ujumbe Wa Neema
Jeffersonville IN
0 min
4/19/2018
SWA 61-0903
SWA 61-0903Vivyo Hivyo Nuru Yenu na Iangaze Mbele ya Watu
Jeffersonville IN
157 min
5/14/2014
SWA 61-1001M
SWA 61-1001MImetupasa Kutimiza Haki Yote
Jeffersonville IN
0 min
4/19/2018
SWA 61-1015M
SWA 61-1015MMaswali na Majibu
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWA 61-1015E
SWA 61-1015EHeshima
Jeffersonville IN
211 min
1/31/2017
SWA 61-1112
SWA 61-1112Ishara Ya Kweli Iliyopuuzwa
Jeffersonville IN
0 min
4/19/2018
SWA 61-1119
SWA 61-1119Uweza Mkamilifu Kwa Udhaifu Mkamilifu
Jeffersonville IN
0 min
4/19/2018
SWA 61-1210
SWA 61-1210Kitendawili
Jeffersonville IN
320 min
1/31/2017
SWA 61-1231E
SWA 61-1231EKama Mungu Yu Pamoja Nasi, Basi Yako Wapi Matendo Yake Ya Ajabu?
Jeffersonville IN
239 min
1/31/2017
SWA 62-0117
SWA 62-0117Kudhania
Phoenix AZ
349 min
4/2/2015
SWA 62-0118
SWA 62-0118Kushawishika Kisha Kuhusika
Tempe AZ
251 min
5/14/2014
SWA 62-0119
SWA 62-0119Bendera
Phoenix AZ
186 min
5/14/2014
SWA 62-0120
SWA 62-0120Mungu Asiyebadilika Akitenda Kazi Katika Njia Isiyotarajiwa
Phoenix AZ
200 min
4/2/2015
SWA 62-0121M
SWA 62-0121MNa Uzao Wako Utamiliki Mlango Wa Adui Wake
Phoenix AZ
190 min
4/2/2015