Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  DUT  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 150
DUT 47-0412
DUT 47-0412 Geloof is de vaste grond
Oakland CA
5/11/2023
 
 
DUT 49-1225
DUT 49-1225 De Godheid van Jezus Christus
Jeffersonville IN
122 min
12/19/2019
DUT 50-0100
DUT 50-0100 Ziekten en aandoeningen
Louisville KY
5/11/2023
 
 
DUT 52-0224
DUT 52-0224 God Geloven
Jeffersonville IN
8/23/2023
 
 
DUT 52-0900
DUT 52-0900 Gods Weg Die Voor Ons Gemaakt Is
Jeffersonville IN
130 min
3/31/2022
DUT 53-0403
DUT 53-0403 De Wreedheid Van Zonde, En De Straf Die Het Kostte Om Zonde Uit Onze Levens Te Krijgen
Jeffersonville IN
153 min
3/17/2022
DUT 53-0405S
DUT 53-0405S Ga, Vertel Mijn Discipelen
Jeffersonville IN
10/3/2022
 
 
DUT 53-0405E
DUT 53-0405E Getuigen
Jeffersonville IN
10/17/2022
 
 
DUT 53-0608A
DUT 53-0608A Demonologie, Lichamelijke Sfeer
Connersville IN
5/3/2023
 
 
DUT 53-0609A
DUT 53-0609A Demonologie, Religieuze Sfeer
Connersville IN
5/3/2023
 
 
DUT 53-1018
DUT 53-1018 Elia
Louisville KY
8/16/2023
 
 
DUT 54-0330
DUT 54-0330 Verlossing In Volledigheid, In Vreugde
Louisville KY
143 min
5/20/2021
DUT 54-0404E
DUT 54-0404E God Heeft Een Voorziene Weg
Louisville KY
4/29/2021
 
 
DUT 54-0803
DUT 54-0803 Jaïrus
Los Angeles CA
56 min
12/16/2021
DUT 54-0804
DUT 54-0804 Simeon
Los Angeles CA
77 min
3/10/2022
DUT 54-0813
DUT 54-0813 Jezus Christus Dezelfde Gisteren, Vandaag, En Voor Eeuwig
Los Angeles CA
89 min
4/7/2022
DUT 54-0824
DUT 54-0824 Jezus Christus Dezelfde Gisteren, Vandaag, En Voor Eeuwig
New York NY
1/25/2022
 
 
DUT 54-0829E
DUT 54-0829E Jezus Christus Is Gisteren En Heden Dezelfde En Tot In Eeuwigheid
New York NY
46 min
3/3/2022
DUT 54-1003M
DUT 54-1003M Het Woord Werd Vlees (India Reisverslag)
Jeffersonville IN
193 min
4/29/2021
DUT 54-1003E
DUT 54-1003E Jubeljaar
Jeffersonville IN
8/8/2023
 
 
DUT 54-1006
DUT 54-1006 Wet of Genade
Jeffersonville IN
151 min
4/29/2021
DUT 54-1231
DUT 54-1231 Eeuwigdurend Leven En Hoe Het Te Ontvangen
Jeffersonville IN
142 min
8/5/2021
DUT 55-0117
DUT 55-0117 Hoe De Engel Tot Mij Kwam en Zijn Opdracht
Chicago IL
2/22/2018
 
 
DUT 55-0400
DUT 55-0400 Blinde Bartimeüs
Alberta AB
76 min
12/9/2021
DUT 55-0410S
DUT 55-0410S Mijn Verlosser Leeft
Jeffersonville IN
11/15/2012
 
 
DUT 55-0611
DUT 55-0611 Wat Is Dat In Uw Hand?
Macon GA
195 min
11/18/2021
DUT 55-0724
DUT 55-0724 Verleidende Geesten
Jeffersonville IN
205 min
5/3/2023
DUT 55-0731
DUT 55-0731 Het Onzekere Geluid
Jeffersonville IN
9/29/2022
 
 
DUT 56-0200
DUT 56-0200 Strijdend Voor Het Geloof
Georgetown IN
10/3/2022
 
 
DUT 56-0304
DUT 56-0304 Een Weg Makend
Jeffersonville IN
124 min
4/15/2021
DUT 56-0401S
DUT 56-0401S Paas-Zonsopgang
Jeffersonville IN
26 min
12/16/2021
DUT 56-0513
DUT 56-0513 Les Over Mozes
Jeffersonville IN
214 min
8/5/2021
DUT 56-0527
DUT 56-0527 Bij Kades-Barnea
Jeffersonville IN
10/6/2021
 
 
DUT 56-0603
DUT 56-0603 Het Boek Des Levens Van Het Lam
Jeffersonville IN
7/27/2023
 
 
DUT 56-0610
DUT 56-0610 Volmaaktheid
Jeffersonville IN
178 min
8/5/2021
DUT 56-0805
DUT 56-0805 De Gemeente En Haar Toestand
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 56-0826
DUT 56-0826 Goddelijke Liefde
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
DUT 56-0923
DUT 56-0923 Geestelijke Adoptie
Jeffersonville IN
8/3/2023
 
 
DUT 56-1125M
DUT 56-1125M Een Tweedehands Mantel
Jeffersonville IN
7/27/2023
 
 
DUT 57-0120M
DUT 57-0120M De Nabootsing van Christendom
Jeffersonville IN
204 min
12/2/2021
DUT 57-0127A
DUT 57-0127A De Nabootsing van Christendom
Lima OH
3/18/2021
 
 
DUT 57-0317
DUT 57-0317 Hoort Gij Hem
Lakeport CA
40 min
11/4/2021
DUT 57-0418
DUT 57-0418 Het Avondmaal
Jeffersonville IN
11/8/2021
 
 
DUT 57-0420
DUT 57-0420 De Graflegging
Jeffersonville IN
8/17/2023
 
 
DUT 57-0421S
DUT 57-0421S De Grote En Machtige Overwinnaar
Jeffersonville IN
9/19/2023
 
 
DUT 57-0602
DUT 57-0602 Leven
Jeffersonville IN
8/30/2023
 
 
DUT 57-0613A
DUT 57-0613A God Houdt Zijn Woord
Indianapolis IN
12/1/2021
 
 
DUT 57-0714
DUT 57-0714 Zoals De Arend Haar Nest Opwekt
Jeffersonville IN
7/28/2022
 
 
DUT 57-0922M
DUT 57-0922M Jezus Christus Dezelfde Gisteren, Vandaag En Voor Eeuwig
Jeffersonville IN
2/22/2022
 
 
DUT 57-1222
DUT 57-1222 Het Grote Schijnende Licht
Jeffersonville IN
3/17/2014
 
 
DUT 57-1229
DUT 57-1229 Geloof
Jeffersonville IN
4/7/2022
 
 
DUT 58-0108
DUT 58-0108 Het Handschrift Op De Muur
Chicago IL
8/28/2017
 
 
DUT 58-0309M
DUT 58-0309M Het Handschrift Op De Muur
Jeffersonville IN
8/21/2023
 
 
DUT 58-0309E
DUT 58-0309E Zal de Gemeente voor de Verdrukking gaan?
Jeffersonville IN
152 min
3/10/2022
DUT 58-0328
DUT 58-0328 God Houdt Zijn Woord
Middletown OH
11/30/2021
 
 
DUT 58-0406S
DUT 58-0406S Ik Weet Dat Mijn Verlosser Leeft
Jeffersonville IN
10/19/2021
 
 
DUT 58-0521
DUT 58-0521 Zie, Ik Sta Aan De Deur En Klop
Bangor ME
11/8/2021
 
 
DUT 58-0528
DUT 58-0528 Het Teken Van De Messias
New Haven CT
11/8/2021
 
 
DUT 58-0720M
DUT 58-0720M Door Geloof, Mozes
Jeffersonville IN
9/6/2023
 
 
DUT 58-0720E
DUT 58-0720E Het Aanstellen van Diakenen
Jeffersonville IN
42 min
11/4/2021
DUT 58-0927
DUT 58-0927 Waarom Zijn Wij Geen Denominatie?
Jeffersonville IN
320 min
12/9/2021
DUT 58-0928E
DUT 58-0928E Het Slangenzaad
Jeffersonville IN
207 min
5/20/2021
DUT 58-1002
DUT 58-1002 Maar Het Was Niet Zo Vanaf Het Begin
Jeffersonville IN
6/8/2023
 
 
DUT 58-1003
DUT 58-1003 Kijken Naar De Ongeziene
Jeffersonville IN
8/14/2023
 
 
DUT 58-1005E
DUT 58-1005E Een door God geroepen man
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 59-0125
DUT 59-0125 Wees Zeker Van God
Jeffersonville IN
134 min
2/18/2021
DUT 59-0301M
DUT 59-0301M Eng Is De Poort
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 59-0329S
DUT 59-0329S Levend, Stervend, Begraven, Opgestaan, Komend
Jeffersonville IN
111 min
10/8/2020
DUT 59-0329E
DUT 59-0329E Het Teken van de Messias
Jeffersonville IN
10/7/2020
 
 
DUT 59-0419A
DUT 59-0419A Mijn Levensgeschiedenis
Los Angeles CA
2/22/2018
 
 
DUT 59-0510E
DUT 59-0510E Wie Is Dit?
Jeffersonville IN
121 min
10/28/2021
DUT 59-0613
DUT 59-0613 Dorstend Naar Leven
Chicago IL
8/2/2023
 
 
DUT 59-0628M
DUT 59-0628M Een Misleide Gemeente, Door De Wereld
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 59-0712
DUT 59-0712 Een Totale Bevrijding
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 59-1001
DUT 59-1001 Wat Zijt Gij Uitgegaan Om Te Zien?
Utica IN
3/18/2016
 
 
DUT 59-1004M
DUT 59-1004M Wie Is Dit?
Clarksville IN
3/15/2021
 
 
DUT 59-1004E
DUT 59-1004E Waarom Schreien? Spreek!
Clarksville IN
3/21/2022
 
 
DUT 59-1108
DUT 59-1108 De Poorten van de Vijand Bezittend
Jeffersonville IN
11/29/2016
 
 
DUT 59-1115
DUT 59-1115 Mijn Nieuwe Bediening
Jeffersonville IN
7/10/2013
 
 
DUT 59-1129
DUT 59-1129 Laat Ons God Zien
San Jose CA
241 min
8/5/2021
DUT 59-1216
DUT 59-1216 Wat Is De Heilige Geest?
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 59-1219
DUT 59-1219 Vragen en Antwoorden over de Heilige Geest
Jeffersonville IN
5/3/2023
 
 
DUT 59-1231
DUT 59-1231 En Van Toen Aan
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
DUT 60-0301
DUT 60-0301 Hij Zorgt Voor U
Phoenix AZ
3/10/2021
 
 
DUT 60-0402
DUT 60-0402 Gelooft Gij Dit?
Tulsa OK
133 min
11/8/2018
DUT 60-0417S
DUT 60-0417S Ik Weet
Jeffersonville IN
7/19/2021
 
 
DUT 60-0515M
DUT 60-0515M De Verworpen Koning
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
DUT 60-0925
DUT 60-0925 Die Dag Op Golgotha
Jeffersonville IN
193 min
1/28/2021
DUT 60-0930
DUT 60-0930 Visioenen Van William Branham
Jeffersonville IN
7/19/2021
 
 
DUT 61-0119M
DUT 61-0119M Dingen Die Niet Zo Waren Vanaf Het Begin
Beaumont TX
42 min
3/31/2022
DUT 61-0120
DUT 61-0120 De Waterdoop
Beaumont TX
7/27/2023
 
 
DUT 61-0208
DUT 61-0208 Heren, Wij Zouden Jezus Willen Zien
Long Beach CA
8/16/2023
 
 
DUT 61-0305
DUT 61-0305 Voorbij het Gordijn van de Tijd
Jeffersonville IN
88 min
10/28/2021
DUT 61-0425B
DUT 61-0425B De Godheid Verklaard
Chicago IL
197 min
8/5/2021
DUT 61-0813
DUT 61-0813 Geloof
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
DUT 61-1112
DUT 61-1112 Een Waar Teken Dat Over Het Hoofd Wordt Gezien
Jeffersonville IN
6/5/2023
 
 
DUT 62-0117
DUT 62-0117 Veronderstellen
Phoenix AZ
343 min
11/24/2021
DUT 62-0123
DUT 62-0123 Alles Verlaten
Tempe AZ
5/12/2016
 
 
DUT 62-0311
DUT 62-0311 De Grootste Strijd Ooit Gestreden
Jeffersonville IN
7/6/2021
 
 
DUT 62-0719B
DUT 62-0719B Leven
Salem OR
2/20/2023
 
 
DUT 62-1014M
DUT 62-1014M De Gestalte Van Een Volmaakt Mens
Jeffersonville IN
12/6/2021
 
 
DUT 62-1014E
DUT 62-1014E Een Gids
Jeffersonville IN
191 min
3/10/2022
DUT 62-1231
DUT 62-1231 De Krachtmeting
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 63-0118
DUT 63-0118 Geest Der Waarheid
Phoenix AZ
2/16/2018
 
 
DUT 63-0120M
DUT 63-0120M De Stem Van God In Deze Laatste Dagen
Phoenix AZ
2/16/2018
 
 
DUT 63-0304
DUT 63-0304 Een Absoluut
Houston TX
2/16/2018
 
 
DUT 63-0601
DUT 63-0601 Kom, Volg Mij
Tucson AZ
12/1/2021
 
 
DUT 63-0630M
DUT 63-0630M De Derde Exodus
Jeffersonville IN
4/21/2021
 
 
DUT 63-0707E
DUT 63-0707E Avondmaal
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 63-0714E
DUT 63-0714E Verneder Uzelf
Jeffersonville IN
2/8/2022
 
 
DUT 63-0717
DUT 63-0717 Een Gevangene
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 63-0818
DUT 63-0818 De Verenigingstijd En Teken
Jeffersonville IN
170 min
11/8/2018
DUT 63-1201E
DUT 63-1201E Nog Eenmaal, Here
Shreveport LA
2/16/2018
 
 
DUT 64-0205
DUT 64-0205 God Is Zijn Eigen Uitlegger
Bakersfield CA
2/1/2022
 
 
DUT 64-0206E
DUT 64-0206E Gods Voorziene Weg Voor Deze Dag
Bakersfield CA
2/16/2018
 
 
DUT 64-0213
DUT 64-0213 Toen Kwam Jezus En Riep
Tulare CA
143 min
11/8/2018
DUT 64-0320
DUT 64-0320 God Die Zichzelf Identificeert Door Zijn Karakteristieken
Denham Springs LA
171 min
2/20/2020
DUT 64-0321B
DUT 64-0321B Hij Zou Langs Deze Weg Voorbijgaan
Baton Rouge LA
2/16/2018
 
 
DUT 64-0321E
DUT 64-0321E De Stem Van Het Teken
Denham Springs LA
8/31/2023
 
 
DUT 64-0322
DUT 64-0322 De Poort Van De Vijand In Bezit Nemen Na De Test
Denham Springs LA
9/29/2021
 
 
DUT 64-0531
DUT 64-0531 De Zonderling
Prescott AZ
2/16/2018
 
 
DUT 64-0629
DUT 64-0629 De Machtige God Ontsluierd Voor Ons
Philadelphia PA
5/25/2023
 
 
DUT 64-0726E
DUT 64-0726E Gebroken Waterbakken
Jeffersonville IN
8/7/2023
 
 
DUT 64-1212
DUT 64-1212 De Oogsttijd
Phoenix AZ
7/26/2023
 
 
DUT 65-0410
DUT 65-0410 Het Paaszegel
Phoenix AZ
2/16/2018
 
 
DUT 65-0424
DUT 65-0424 Eén In Een Miljoen
Los Angeles CA
3/21/2022
 
 
DUT 65-0429B
DUT 65-0429B Het Zaad Zal Geen Erfgenaam Zijn Met Het Kaf
Los Angeles CA
5/31/2023
 
 
DUT 65-0429E
DUT 65-0429E Het Kiezen Van Een Bruid
Los Angeles CA
2/22/2018
 
 
DUT 65-0718E
DUT 65-0718E Geestelijk Voedsel Te Rechter Tijd
Jeffersonville IN
5/16/2023
 
 
DUT 65-0725M
DUT 65-0725M De Gezalfden In De Eindtijd
Jeffersonville IN
2/16/2018
 
 
DUT 65-0829
DUT 65-0829 Satans Eden
Jeffersonville IN
1/24/2022
 
 
DUT 65-1031A
DUT 65-1031A Leiderschap
Prescott AZ
2/16/2018
 
 
DUT 65-1121
DUT 65-1121 Wat Voor Huis Zult U Mij Bouwen?
Tucson AZ
48 min
8/5/2021
DUT 65-1128M
DUT 65-1128M Gods Enige Voorziene Plaats Van Aanbidding
Shreveport LA
2/16/2018
 
 
DUT 65-1204
DUT 65-1204 De Opname
Yuma AZ
2/16/2018
 
 
DUT 65-1205
DUT 65-1205 Dingen Die Komen Gaan
Rialto CA
4/4/2022
 
 
DUT 65-1206
DUT 65-1206 Hedendaagse Gebeurtenissen Worden Duidelijk Gemaakt Door Profetie
San Bernardino CA
2/7/2022
 
 
DUT 65-1207
DUT 65-1207 Leiderschap
Covina CA
231 min
3/3/2022
DUT 65-1212
DUT 65-1212 Avondmaal
Tucson AZ
11/29/2016
 
 
DUT TR-ASCE
DUT TR-ASCE Opgevaren naar de hoge, gaf Hij gaven aan de mensen
3/2/2011
 
 
DUT TR-BEYO
DUT TR-BEYO Achter het gordijn van de tijd
3/2/2011
 
 
DUT TR-ENTI
DUT TR-ENTI Verleidende Geesten Tegen Het Woord Van God
3/2/2011
 
 
DUT TR-JCIG
DUT TR-JCIG Jezus Christus Is God
3/2/2011
 
 
DUT TR-JCTS
DUT TR-JCTS Jezus Christus Dezelfde, Gisteren, Vandaag en Voor Immer
3/2/2011
 
 
DUT TR-JEZE
DUT TR-JEZE Die Vrouw Izebel
11/15/2012
 
 
DUT TR-MESS
DUT TR-MESS De Boodschapper
3/2/2011
 
 
DUT TR-PUYP
DUT TR-PUYP Pak Uw Pen Op En Schrijf
3/2/2011
 
 
DUT BK-AGES
DUT BK-AGES Een Uiteenzetting Van De Zeven Gemeente-tijdperken
2/22/2018
 
 
DUT TR-WT-3
DUT TR-WT-3 De Boodschapper
8/28/2018
 
 
DUT TR-WT-2
DUT TR-WT-2 Het Geheimenis Van God
8/28/2018
 
 
Total M4A: 40 Total PDF: 150