Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  SWD  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 93
SWD 53-0608A
SWD 53-0608A Demonologi, Det fysiska området
Connersville IN
6/11/2018
 
 
SWD 53-0609A
SWD 53-0609A Demonologi, Det religiösa området
Connersville IN
2/10/2018
 
 
SWD 55-0117
SWD 55-0117 Hur Ängeln kom till mig och hans uppdrag
Chicago IL
11/15/2012
 
 
SWD 55-0724
SWD 55-0724 Förförande andar
Jeffersonville IN
11/19/2018
 
 
SWD 56-0805
SWD 56-0805 Församlingen och dess tillstånd
Jeffersonville IN
6/3/2015
 
 
SWD 58-0720M
SWD 58-0720M Genom Tron, Mose
Jeffersonville IN
8/6/2020
 
 
SWD 58-0927
SWD 58-0927 Varför är vi inte ett samfund?
Jeffersonville IN
10/12/2023
 
 
SWD 58-0928M
SWD 58-0928M Den Helige Andes dop
Jeffersonville IN
9/28/2023
 
 
SWD 58-0928E
SWD 58-0928E Ormens säd
Jeffersonville IN
7/11/2013
 
 
SWD 59-0125
SWD 59-0125 Var säker på Gud!
Jeffersonville IN
6/3/2015
 
 
SWD 59-0301M
SWD 59-0301M Trång är porten
Jeffersonville IN
6/3/2015
 
 
SWD 59-0419A
SWD 59-0419A Mitt livs historia
Los Angeles CA
12/8/2022
 
 
SWD 59-0628M
SWD 59-0628M En församling, som förförts av världen
Jeffersonville IN
6/3/2015
 
 
SWD 59-1115
SWD 59-1115 Mitt nya ämbete
Jeffersonville IN
3/2/2011
 
 
SWD 60-0402
SWD 60-0402 Tror Du detta?
Tulsa OK
10/30/2017
 
 
SWD 60-0515M
SWD 60-0515M Den förkastade Kungen
Jeffersonville IN
11/14/2023
 
 
SWD 60-0930
SWD 60-0930 William Branhams syner
Jeffersonville IN
11/29/2016
 
 
SWD 60-1204M
SWD 60-1204M Jesu Kristi uppenbarelse
Jeffersonville IN
11/15/2012
 
 
SWD 60-1204E
SWD 60-1204E Patmos-synen
Jeffersonville IN
4/9/2020
 
 
SWD 60-1205
SWD 60-1205 Den Efesiska församlingstidsåldern
Jeffersonville IN
3/12/2020
 
 
SWD 60-1206
SWD 60-1206 Smyrnas församlingstidsålder
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
SWD 60-1207
SWD 60-1207 Pergamus församlingstidsålder
Jeffersonville IN
3/28/2019
 
 
SWD 60-1208
SWD 60-1208 Tyatiras församlingstidsålder
Jeffersonville IN
7/11/2019
 
 
SWD 60-1209
SWD 60-1209 Sardes församlingstidsålder
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
SWD 60-1210
SWD 60-1210 Filadelfias församlingstidsålder
Jeffersonville IN
1/23/2020
 
 
SWD 60-1211M
SWD 60-1211M De tio jungfrurna och de hundrafyrtiofyratusen judarna
Jeffersonville IN
12/5/2018
 
 
SWD 60-1211E
SWD 60-1211E Laodiceas församlingstidsålder
Jeffersonville IN
3/5/2020
 
 
SWD 60-1231
SWD 60-1231 Uppenbarelseboken, kapitel fyra del I
Jeffersonville IN
2/1/2023
 
 
SWD 61-0101
SWD 61-0101 Uppenbarelseboken, kapitel fyra del II
Jeffersonville IN
11/30/2022
 
 
SWD 61-0108
SWD 61-0108 Uppenbarelseboken, kapitel fyra del III
Jeffersonville IN
11/30/2022
 
 
SWD 61-0305
SWD 61-0305 Bortom tidens förlåt
Jeffersonville IN
3/9/2017
 
 
SWD 61-0425B
SWD 61-0425B Guddomen förklarad
Chicago IL
7/11/2013
 
 
SWD 61-0611
SWD 61-0611 Uppenbarelseboken, kapitel fem del I
Jeffersonville IN
1/12/2023
 
 
SWD 61-0618
SWD 61-0618 Uppenbarelseboken, kapitel fem del II
Jeffersonville IN
12/7/2022
 
 
SWD 61-0827
SWD 61-0827 Nådens budskap
Jeffersonville IN
2/18/2022
 
 
SWD 62-0121E
SWD 62-0121E Lammets Bröllop
Phoenix AZ
3/2/2017
 
 
SWD 62-0311
SWD 62-0311 Den största strid som någonsin utkämpats
Jeffersonville IN
11/15/2012
 
 
SWD 62-0401
SWD 62-0401 Vishet kontra tro
Jeffersonville IN
3/9/2017
 
 
SWD 62-0422
SWD 62-0422 Brudeträdets återupprättelse
Jeffersonville IN
3/9/2017
 
 
SWD 62-0513M
SWD 62-0513M En sann Guds profets sätt att vara
Jeffersonville IN
12/15/2015
 
 
SWD 62-0513E
SWD 62-0513E Att släppa ut trycket
Jeffersonville IN
6/3/2015
 
 
SWD 62-0531
SWD 62-0531 Konflikten mellan Gud och Satan
Clarksville IN
5/5/2015
 
 
SWD 62-0601
SWD 62-0601 Att ta ställning för Jesus
Jeffersonville IN
6/3/2015
 
 
SWD 62-0603
SWD 62-0603 Yttersta tidens evangelisation
Jeffersonville IN
6/3/2015
 
 
SWD 62-1014M
SWD 62-1014M En fullkomlig människas gestalt
Jeffersonville IN
7/11/2013
 
 
SWD 62-1014E
SWD 62-1014E En guide
Jeffersonville IN
7/11/2013
 
 
SWD 62-1104M
SWD 62-1104M Hädiska namn
Jeffersonville IN
10/27/2015
 
 
SWD 62-1104E
SWD 62-1104E Ordination
Jeffersonville IN
3/8/2017
 
 
SWD 62-1111M
SWD 62-1111M Invigning
Elizabethtown KY
11/29/2016
 
 
SWD 62-1230E
SWD 62-1230E Är detta tecknet på änden, sir?
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
SWD 63-0120M
SWD 63-0120M Guds röst i denna sista tid
Phoenix AZ
3/19/2014
 
 
SWD 63-0317M
SWD 63-0317M Gud gömmer sig i enkelheten, uppenbarar Sig sedan i densamma
Jeffersonville IN
9/27/2018
 
 
SWD 63-0317E
SWD 63-0317E Klyftan mellan de Sju Församlingstidsåldrarna och de Sju Inseglen
Jeffersonville IN
4/16/2020
 
 
SWD 63-0318
SWD 63-0318 Första Inseglet
Jeffersonville IN
4/30/2020
 
 
SWD 63-0319
SWD 63-0319 Andra Inseglet
Jeffersonville IN
6/18/2020
 
 
SWD 63-0320
SWD 63-0320 Tredje Inseglet
Jeffersonville IN
6/18/2020
 
 
SWD 63-0321
SWD 63-0321 Fjärde Inseglet
Jeffersonville IN
5/24/2024
 
 
SWD 63-0322
SWD 63-0322 Femte Inseglet
Jeffersonville IN
9/17/2020
 
 
SWD 63-0323
SWD 63-0323 Sjätte Inseglet
Jeffersonville IN
1/20/2021
 
 
SWD 63-0324M
SWD 63-0324M Frågor och svar om Inseglen
Jeffersonville IN
1/18/2021
 
 
SWD 63-0324E
SWD 63-0324E Sjunde Inseglet
Jeffersonville IN
4/13/2021
 
 
SWD 63-0412E
SWD 63-0412E Gud gömmer Sig i enkelheten
Albuquerque NM
8/5/2021
 
 
SWD 63-0717
SWD 63-0717 En fånge
Jeffersonville IN
1/26/2023
 
 
SWD 63-0818
SWD 63-0818 Förenandets tid och tecken
Jeffersonville IN
11/8/2018
 
 
SWD 64-0205
SWD 64-0205 Gud är Sin egen tolk
Bakersfield CA
6/3/2015
 
 
SWD 64-0213
SWD 64-0213 Då kom Jesus och kallade
Tulare CA
9/26/2017
 
 
SWD 64-0320
SWD 64-0320 Gud identifierar Sig med Sina egenskaper
Denham Springs LA
4/16/2020
 
 
SWD 64-0321E
SWD 64-0321E Tecknets röst
Denham Springs LA
11/15/2012
 
 
SWD 64-0322
SWD 64-0322 Att behärska fiendens port efter prövningen
Denham Springs LA
6/3/2015
 
 
SWD 64-0620B
SWD 64-0620B Vem är Jesus?
Topeka KS
11/15/2012
 
 
SWD 64-0629
SWD 64-0629 Den mäktige Guden avslöjad inför oss
Philadelphia PA
11/15/2012
 
 
SWD 64-0719E
SWD 64-0719E Att gå utanför lägret
Jeffersonville IN
6/3/2015
 
 
SWD 64-0726E
SWD 64-0726E Trasiga cisterner
Jeffersonville IN
11/15/2012
 
 
SWD 65-0118
SWD 65-0118 Avvikelsens säd
Phoenix AZ
7/11/2013
 
 
SWD 65-0123
SWD 65-0123 Trasiga cisterner
Phoenix AZ
3/19/2014
 
 
SWD 65-0221M
SWD 65-0221M Äktenskap och skilsmässa
Jeffersonville IN
11/29/2016
 
 
SWD 65-0418E
SWD 65-0418E Ändrar Gud sig någonsin ifråga om Sitt Ord?
Jeffersonville IN
3/2/2017
 
 
SWD 65-0424
SWD 65-0424 En per miljon
Los Angeles CA
10/11/2018
 
 
SWD 65-0429E
SWD 65-0429E Valet av en brud
Los Angeles CA
6/22/2017
 
 
SWD 65-0718E
SWD 65-0718E Andlig mat i rätt tid
Jeffersonville IN
3/14/2023
 
 
SWD 65-0725M
SWD 65-0725M De smorda i ändens tid
Jeffersonville IN
11/15/2012
 
 
SWD 65-1204
SWD 65-1204 Bortryckelsen
Yuma AZ
3/2/2017
 
 
SWD 65-1206
SWD 65-1206 Nutida händelser klargörs av profetia
San Bernardino CA
12/3/2015
 
 
SWD 65-1212
SWD 65-1212 Nattvarden
Tucson AZ
11/15/2012
 
 
SWD TR-ASCE
SWD TR-ASCE Han for upp i höjden och gav människorna gåvor.
3/2/2011
 
 
SWD TR-DOCT
SWD TR-DOCT Nikolaiternas lära
3/2/2011
 
 
SWD TR-ENTI
SWD TR-ENTI Förledande andar som står emot Guds Ord
3/2/2011
 
 
SWD TR-JCIG
SWD TR-JCIG Jesus Kristus är Gud
3/2/2011
 
 
SWD TR-JCTS
SWD TR-JCTS Jesus Kristus densamme igår, idag och i evighet
6/1/2015
 
 
SWD TR-MESS
SWD TR-MESS Budbäraren
3/2/2011
 
 
SWD TR-PUYP
SWD TR-PUYP Ta upp Din penna och skriv
3/2/2011
 
 
SWD TR-WT-3
SWD TR-WT-3 Budbäraren
8/28/2018
 
 
SWD TR-WT-2
SWD TR-WT-2 Guds Hemlighet
8/28/2018
 
 
Total M4A: 0 Total PDF: 93