Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  SWD  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 78
SWD 53-0608A
SWD 53-0608ADemonologi, Det fysiska området
Connersville IN
0 min
6/11/2018
SWD 53-0609A
SWD 53-0609ADemonologi, Det religiösa området
Connersville IN
0 min
2/10/2018
SWD 55-0117
SWD 55-0117Hur Ängeln kom till mig och hans uppdrag
Chicago IL
0 min
11/15/2012
SWD 55-0724
SWD 55-0724Förförande andar
Jeffersonville IN
0 min
11/19/2018
SWD 56-0805
SWD 56-0805Församlingen och dess tillstånd
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2015
SWD 58-0720M
SWD 58-0720MGenom Tron, Mose
Jeffersonville IN
0 min
8/6/2020
SWD 58-0928E
SWD 58-0928EOrmens säd
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2013
SWD 59-0125
SWD 59-0125Var säker på Gud!
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2015
SWD 59-0301M
SWD 59-0301MTrång är porten
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2015
SWD 59-0628M
SWD 59-0628MEn församling, som förförts av världen
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2015
SWD 59-1115
SWD 59-1115Mitt nya ämbete
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
SWD 60-0402
SWD 60-0402Tror Du detta?
Tulsa OK
0 min
10/30/2017
SWD 60-0930
SWD 60-0930William Branhams syner
Jeffersonville IN
0 min
11/29/2016
SWD 60-1204M
SWD 60-1204MJesu Kristi uppenbarelse
Jeffersonville IN
0 min
11/15/2012
SWD 60-1204E
SWD 60-1204EPatmos-synen
Jeffersonville IN
0 min
4/9/2020
SWD 60-1205
SWD 60-1205Den Efesiska församlingstidsåldern
Jeffersonville IN
0 min
3/12/2020
SWD 60-1206
SWD 60-1206Smyrnas församlingstidsålder
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
SWD 60-1207
SWD 60-1207Pergamus församlingstidsålder
Jeffersonville IN
0 min
3/28/2019
SWD 60-1208
SWD 60-1208Tyatiras församlingstidsålder
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2019
SWD 60-1209
SWD 60-1209Sardes församlingstidsålder
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
SWD 60-1210
SWD 60-1210Filadelfias församlingstidsålder
Jeffersonville IN
0 min
1/23/2020
SWD 60-1211M
SWD 60-1211MDe tio jungfrurna och de hundrafyrtiofyratusen judarna
Jeffersonville IN
0 min
12/5/2018
SWD 60-1211E
SWD 60-1211ELaodiceas församlingstidsålder
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
SWD 61-0305
SWD 61-0305Bortom tidens förlåt
Jeffersonville IN
0 min
3/9/2017
SWD 61-0425B
SWD 61-0425BGuddomen förklarad
Chicago IL
0 min
7/11/2013
SWD 62-0121E
SWD 62-0121ELammets Bröllop
Phoenix AZ
0 min
3/2/2017
SWD 62-0311
SWD 62-0311Den största strid som någonsin utkämpats
Jeffersonville IN
0 min
11/15/2012
SWD 62-0401
SWD 62-0401Vishet kontra tro
Jeffersonville IN
0 min
3/9/2017
SWD 62-0422
SWD 62-0422Brudeträdets återupprättelse
Jeffersonville IN
0 min
3/9/2017
SWD 62-0513M
SWD 62-0513MEn sann Guds profets sätt att vara
Jeffersonville IN
0 min
12/15/2015
SWD 62-0513E
SWD 62-0513EAtt släppa ut trycket
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2015
SWD 62-0531
SWD 62-0531Konflikten mellan Gud och Satan
Clarksville IN
0 min
5/5/2015
SWD 62-0601
SWD 62-0601Att ta ställning för Jesus
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2015
SWD 62-0603
SWD 62-0603Yttersta tidens evangelisation
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2015
SWD 62-1014M
SWD 62-1014MEn fullkomlig människas gestalt
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2013
SWD 62-1014E
SWD 62-1014EEn guide
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2013
SWD 62-1104M
SWD 62-1104MHädiska namn
Jeffersonville IN
0 min
10/27/2015
SWD 62-1104E
SWD 62-1104EOrdination
Jeffersonville IN
0 min
3/8/2017
SWD 62-1111M
SWD 62-1111MInvigning
Elizabethtown KY
0 min
11/29/2016
SWD 63-0120M
SWD 63-0120MGuds röst i denna sista tid
Phoenix AZ
0 min
3/19/2014
SWD 63-0317M
SWD 63-0317MGud gömmer sig i enkelheten, uppenbarar Sig sedan i densamma
Jeffersonville IN
0 min
9/27/2018
SWD 63-0317E
SWD 63-0317EKlyftan mellan de Sju Församlingstidsåldrarna och de Sju Inseglen
Jeffersonville IN
0 min
4/16/2020
SWD 63-0318
SWD 63-0318Första Inseglet
Jeffersonville IN
0 min
4/30/2020
SWD 63-0319
SWD 63-0319Andra Inseglet
Jeffersonville IN
0 min
6/18/2020
SWD 63-0320
SWD 63-0320Tredje Inseglet
Jeffersonville IN
0 min
6/18/2020
SWD 63-0321
SWD 63-0321Fjärde Inseglet
Jeffersonville IN
0 min
10/29/2020
SWD 63-0322
SWD 63-0322Femte Inseglet
Jeffersonville IN
0 min
9/17/2020
SWD 63-0323
SWD 63-0323Sjätte Inseglet
Jeffersonville IN
0 min
1/20/2021
SWD 63-0324M
SWD 63-0324MFrågor och svar om Inseglen
Jeffersonville IN
0 min
1/18/2021
SWD 63-0324E
SWD 63-0324ESjunde Inseglet
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2021
SWD 63-0412E
SWD 63-0412EGud gömmer Sig i enkelheten
Albuquerque NM
0 min
8/5/2021
SWD 63-0818
SWD 63-0818Förenandets tid och tecken
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
SWD 64-0205
SWD 64-0205Gud är Sin egen tolk
Bakersfield CA
0 min
6/3/2015
SWD 64-0213
SWD 64-0213Då kom Jesus och kallade
Tulare CA
0 min
9/26/2017
SWD 64-0320
SWD 64-0320Gud identifierar Sig med Sina egenskaper
Denham Springs LA
0 min
4/16/2020
SWD 64-0321E
SWD 64-0321ETecknets röst
Denham Springs LA
0 min
11/15/2012
SWD 64-0322
SWD 64-0322Att behärska fiendens port efter prövningen
Denham Springs LA
0 min
6/3/2015
SWD 64-0620B
SWD 64-0620BVem är Jesus?
Topeka KS
0 min
11/15/2012
SWD 64-0629
SWD 64-0629Den mäktige Guden avslöjad inför oss
Philadelphia PA
0 min
11/15/2012
SWD 64-0719E
SWD 64-0719EAtt gå utanför lägret
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2015
SWD 64-0726E
SWD 64-0726ETrasiga cisterner
Jeffersonville IN
0 min
11/15/2012
SWD 65-0118
SWD 65-0118Avvikelsens säd
Phoenix AZ
0 min
7/11/2013
SWD 65-0123
SWD 65-0123Trasiga cisterner
Phoenix AZ
0 min
3/19/2014
SWD 65-0221M
SWD 65-0221MÄktenskap och skilsmässa
Jeffersonville IN
0 min
11/29/2016
SWD 65-0418E
SWD 65-0418EÄndrar Gud sig någonsin ifråga om Sitt Ord?
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2017
SWD 65-0424
SWD 65-0424En per miljon
Los Angeles CA
0 min
10/11/2018
SWD 65-0429E
SWD 65-0429EValet av en brud
Los Angeles CA
0 min
6/22/2017
SWD 65-0725M
SWD 65-0725MDe smorda i ändens tid
Jeffersonville IN
0 min
11/15/2012
SWD 65-1204
SWD 65-1204Bortryckelsen
Yuma AZ
0 min
3/2/2017
SWD 65-1206
SWD 65-1206Nutida händelser klargörs av profetia
San Bernardino CA
0 min
12/3/2015
SWD 65-1212
SWD 65-1212Nattvarden
Tucson AZ
0 min
11/15/2012
SWD TR-ASCE
SWD TR-ASCEHan for upp i höjden och gav människorna gåvor.
0 min
3/2/2011
SWD TR-DOCT
SWD TR-DOCTNikolaiternas lära
0 min
3/2/2011
SWD TR-ENTI
SWD TR-ENTIFörledande andar som står emot Guds Ord
0 min
3/2/2011
SWD TR-JCIG
SWD TR-JCIGJesus Kristus är Gud
0 min
3/2/2011
SWD TR-JCTS
SWD TR-JCTSJesus Kristus densamme igår, idag och i evighet
0 min
6/1/2015
SWD TR-MESS
SWD TR-MESSBudbäraren
0 min
3/2/2011
SWD TR-PUYP
SWD TR-PUYPTa upp Din penna och skriv
0 min
3/2/2011
Total M4A: 0 Total PDF: 78