58-0927
Ntchifukwa Uli Ise Ndise Bungwe Chara?
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(CTK)


0:00 / 0:00
-20 +20