55-0117
Mumo Ugwandumi Álisíle Kwa Une, Nu Kutuma Kwake
Chicago IL
Sukulu Yapamwanya Ya Nsebwe Gwa Bumang'anyi

(KYA)


0:00 / 0:00
-20 +20