59-1217
पवित्र आत्मा कशासाठी देण्यात आला?
जेफरसनविले आई एन
ब्रंहम टॅबेरनकळ

(MAR)


0:00 / 0:00
-20 +20