64-0629
सामर्थ्यशाली परमेश्‍वर आपल्यापुढे प्रगट झाला
फिलाडेल्फिया पी ए
बेलव्यू-स्ट्रॅटफोर्ड हॉटेल

(MAR)


0:00 / 0:00
-20 +20