64-0629
सामर्थी परमेश्वर हाम्रो सम्मुख बेपर्दा हुनुभयो
फिलाडेल्फिया पीए
बेलीभ्यू-स्ट्राटफोर्ड होटेल

(NEP)


0:00 / 0:00
-20 +20