61-1119
Fullkommen styrke gjennom fullkommen svakhet
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(NOR)


0:00 / 0:00
-20 +20