65-0822M
Chrystus jest objawiony w Swoim własnym Słowie
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(POL)


0:00 / 0:00
-20 +20