59-0125
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਲਓ
ਜੈਫਰਸਨਵਿਲੇ ਇ.ਨ.
ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ

(PUN)


0:00 / 0:00
-20 +20