64-0213
ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ
ਤੁਲਾਰੇ ਕ.ਅ.
ਇਲੀਅਟ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ

(PUN)


0:00 / 0:00
-20 +20