64-0629
ਬਲਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਫਿਲਡੇਲ੍ਫਿਯਾ ਪ.ਅ.
ਬੈਲ੍ਲੇਵ-ਸਟ੍ਰੈਟਫੋਰਡ ਹੋਟਲ

(PUN)


0:00 / 0:00
-20 +20