65-1126
ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੇਵਪੋਰਟ ਲ.ਅ.
ਲਾਈਫ ਟੇਬਰਨੇਕਲ

(PUN)


0:00 / 0:00
-20 +20