53-0403
Ang Kalupitan Ng Kasalanan, At Ang Multa Na Dapat Bayaran Para Iwaglit Ang Kasalanan Mula Sa Ating Mga Buhay
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(TAG)


0:00 / 0:00
-20 +20