63-1222
Nasusumpungan Sa Tuwina Ng Mga Kaloob Ng Diyos Ang Dako Nilang Paglalagyan
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(TAG)


0:00 / 0:00
-20 +20