54-0329
Sự Cứu Chuộc Bởi Quyền Năng
Louisville KY
Hội Thánh Của Cánh Cửa Đang Mở

(VIE)


0:00 / 0:00
-20 +20