54-0330
Sự Cứu Chuộc Trong Sự Trọn Vẹn, Trong Vui Mừng
Louisville KY
Hội Thánh Của Cánh Cửa Đang Mở

(VIE)


0:00 / 0:00
-20 +20