62-1230E
Ingaba Luphawu Lwesiphelo Na Olu, Mhlekazi?
e-Jeffersonville IN
e-Branham Tabernacle

(XHO)


0:00 / 0:00
-20 +20