Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  POL  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 182
POL 53-0608A
POL 53-0608A Demonologia, Zakres Fizyczny
Connersville IN
139 min
3/25/2021
POL 53-0609A
POL 53-0609A Demonologia, Zakres Religijny
Connersville IN
244 min
3/25/2021
POL 54-0329
POL 54-0329 Odkupienie Przez Moc
Louisville KY
6/1/2021
 
 
POL 54-0509
POL 54-0509 Inwazja na Stany Zjednoczone
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 54-0512
POL 54-0512 Siedem Wieków Kościoła
Jeffersonville IN
3/15/2021
 
 
POL 54-0513
POL 54-0513 Piętno Bestii
Jeffersonville IN
222 min
10/17/2013
POL 54-0514
POL 54-0514 Pieczęć Boża
Jeffersonville IN
235 min
10/17/2013
POL 54-0624
POL 54-0624 Głębina Przyzywa Głębinę
Waszyngton DC
118 min
10/17/2013
 
POL 54-0803
POL 54-0803 Jair
Los Angeles CA
8/30/2021
 
 
POL 54-0829E
POL 54-0829E Jezus Chrystus Ten Sam Wczoraj, Dzisiaj I Na Wieki
Nowy Jork NY
11/2/2022
 
 
POL 55-0117
POL 55-0117 Wizyta i Polecenie Anioła
Chicago IL
187 min
10/17/2013
 
POL 55-0403
POL 55-0403 Społeczność dzięki odkupieniu
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 55-0724
POL 55-0724 Kuszące Duchy
Jeffersonville IN
241 min
3/6/2019
POL 56-0304
POL 56-0304 Czynienie Drogi
Jeffersonville IN
144 min
1/14/2021
POL 56-0401S
POL 56-0401S Wielkanocny Wschód Słońca
Jeffersonville IN
11/9/2022
 
 
POL 56-0513
POL 56-0513 Nauczanie O Mojżeszu
Jeffersonville IN
2/8/2021
 
 
POL 56-0805
POL 56-0805 Kościół i jego stan
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 57-0418
POL 57-0418 Wieczerza
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
POL 57-0419
POL 57-0419 Doskonałość
Jeffersonville IN
142 min
1/18/2018
POL 57-0420
POL 57-0420 Złożenie Do Grobu
Jeffersonville IN
2/24/2022
 
 
POL 57-0421S
POL 57-0421S Wielki I Potężny Zwycięzca
Jeffersonville IN
8/30/2023
 
 
POL 57-0421E
POL 57-0421E I Otworzyły Im Się Oczy I Poznali Go
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
POL 57-0915M
POL 57-0915M List Do Hebrajczyków, Rozdział Szósty #3
Jeffersonville IN
9/6/2023
 
 
POL 57-0922E
POL 57-0922E List Do Hebrajczyków, Rozdział Siódmy #2
Jeffersonville IN
8/29/2023
 
 
POL 57-1222
POL 57-1222 Wielka świecąca Światłość
Jeffersonville IN
148 min
10/17/2013
POL 58-0108
POL 58-0108 Rękopis Na Ścianie
Chicago IL
142 min
6/15/2017
POL 58-0328
POL 58-0328 Bóg Dotrzymuje Swojego Słowa
Middletown OH
9/4/2021
 
 
POL 58-0528
POL 58-0528 Znak Mesjasza
New Haven CT
6/1/2023
 
 
POL 58-0720M
POL 58-0720M Przez Wiarę Mojżesz
Jeffersonville IN
147 min
3/18/2021
POL 58-0720E
POL 58-0720E Ustanawianie Diakonów
Jeffersonville IN
3/19/2018
 
 
POL 58-0927
POL 58-0927 Dlaczego nie jesteśmy denominacją?
Jeffersonville IN
335 min
10/17/2013
POL 58-0928E
POL 58-0928E Nasienie Węża
Jeffersonville IN
228 min
10/17/2013
POL 58-1221E
POL 58-1221E Jedność Jednego Boga W Jednym Kościele
Jeffersonville IN
174 min
9/5/2019
POL 58-1228
POL 58-1228 Dlaczego Małe Betlehem?
Jeffersonville IN
150 min
10/17/2013
 
POL 59-0125
POL 59-0125 Bądźcie Pewni Boga
Jeffersonville IN
133 min
10/17/2013
POL 59-0301M
POL 59-0301M Ciasna jest brama
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 59-0419A
POL 59-0419A Opowieść Mojego Życia
Los Angeles CA
212 min
10/17/2013
 
POL 59-0510M
POL 59-0510M Dzień Matki
Jeffersonville IN
7/12/2021
 
 
POL 59-0510E
POL 59-0510E Kim On jest?
Jeffersonville IN
10/4/2022
 
 
POL 59-0525
POL 59-0525 Obrazy Chrystusa
Jeffersonville IN
5/30/2023
 
 
POL 59-0628M
POL 59-0628M Kościół zwiedziony przez świat
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 59-0712
POL 59-0712 Totalne Uwolnienie
Jeffersonville IN
4/27/2021
 
 
POL 59-0802
POL 59-0802 Bez Pieniędzy Albo Bez Ceny
Jeffersonville IN
12/8/2020
 
 
POL 59-1129
POL 59-1129 Zobaczmy Boga
San Jose CA
299 min
2/17/2022
POL 59-1216
POL 59-1216 Kim Jest Duch Święty?
Jeffersonville IN
195 min
10/17/2013
 
POL 59-1217
POL 59-1217 Dlaczego Był Dany Duch Święty?
Jeffersonville IN
240 min
10/17/2013
 
POL 59-1227M
POL 59-1227M Super Znak
Jeffersonville IN
215 min
2/27/2020
POL 59-1231
POL 59-1231 I Od Tamtego Czasu
Jeffersonville IN
8/24/2023
 
 
POL 60-0402
POL 60-0402 Czy Ty W To Wierzysz?
Tulsa OK
144 min
8/16/2018
POL 60-0417S
POL 60-0417S Ja Wiem
Jeffersonville IN
3/19/2018
 
 
POL 60-0417M
POL 60-0417M Idźcie, Powiedzcie
Jeffersonville IN
2/8/2021
 
 
POL 60-0515M
POL 60-0515M Odrzucony Król
Jeffersonville IN
240 min
12/23/2020
POL 60-0515E
POL 60-0515E Adopcja #1
Jeffersonville IN
159 min
5/6/2015
POL 60-0518
POL 60-0518 Adopcja #2
Jeffersonville IN
238 min
5/6/2015
POL 60-0522M
POL 60-0522M Adopcja #3
Jeffersonville IN
226 min
5/6/2015
POL 60-0522E
POL 60-0522E Adopcja #4
Jeffersonville IN
247 min
5/6/2015
POL 60-0604
POL 60-0604 Do Kogo Pójdziemy?
Jeffersonville IN
231 min
8/29/2019
POL 60-0925
POL 60-0925 Ten Dzień Na Golgocie
Jeffersonville IN
218 min
2/27/2020
POL 60-0930
POL 60-0930 Wizje Williama Branhama
Jeffersonville IN
88 min
12/19/2019
POL 60-1204M
POL 60-1204M Objawienie Jezusa Chrystusa
Jeffersonville IN
327 min
12/8/2016
POL 60-1218
POL 60-1218 Niepewny Dźwięk
Jeffersonville IN
430 min
5/31/2018
POL 60-1225
POL 60-1225 Boży Zapakowany Dar
Jeffersonville IN
258 min
3/6/2019
POL 61-0305
POL 61-0305 Za Kurtyną Czasu
Jeffersonville IN
8/15/2023
 
 
POL 61-0319
POL 61-0319 Religia Jezabel
Middletown OH
205 min
10/19/2017
POL 61-0425B
POL 61-0425B Wyjaśnione Bóstwo
Chicago IL
221 min
10/17/2013
POL 61-0730M
POL 61-0730M Wskazówki Gabriela Dla Daniela
Jeffersonville IN
5/25/2023
 
 
POL 61-0730E
POL 61-0730E Sześcioraki Cel Wizyty Gabriela U Daniela
Jeffersonville IN
7/12/2023
 
 
POL 61-0806
POL 61-0806 Siedemdziesiąty Tydzień Daniela
Jeffersonville IN
7/12/2023
 
 
POL 61-1112
POL 61-1112 Prawdziwy Znak, Który Został Przeoczony
Jeffersonville IN
8/1/2023
 
 
POL 62-0123
POL 62-0123 Opuszczając Wszystko
Tempe AZ
270 min
5/3/2017
POL 62-0211
POL 62-0211 Jedność
Jeffersonville IN
278 min
1/26/2015
POL 62-0311
POL 62-0311 Największy bój stoczony kiedykolwiek
Jeffersonville IN
310 min
10/17/2013
POL 62-0506
POL 62-0506 Posiadający Wszystko
Jeffersonville IN
8/3/2023
 
 
POL 62-0909E
POL 62-0909E W Jego Obecności
Jeffersonville IN
8/7/2023
 
 
POL 62-1013
POL 62-1013 Wpływ Kogoś Innego
Jeffersonville IN
11/30/2020
 
 
POL 62-1014M
POL 62-1014M Postawa Doskonalego Meza
Jeffersonville IN
334 min
10/17/2013
 
POL 62-1014E
POL 62-1014E Przewodnik
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 62-1104M
POL 62-1104M Imiona Bluźniercze
Jeffersonville IN
210 min
7/25/2023
POL 62-1111E
POL 62-1111E Dlaczego jestem przeciw zorganizowanej religii
Jeffersonville IN
312 min
10/17/2013
POL 62-1223
POL 62-1223 Zniewaga Z Powodu Słowa
Jeffersonville IN
8/31/2023
 
 
POL 62-1230M
POL 62-1230M Absolut
Jeffersonville IN
289 min
10/17/2013
POL 62-1230E
POL 62-1230E Panie, czy to jest znak końca?
Jeffersonville IN
328 min
10/17/2013
POL 63-0114
POL 63-0114 Trąba Wydaje Niepewny Dźwięk
Phoenix AZ
7/18/2023
 
 
POL 63-0119
POL 63-0119 Droga Prawdziwego Proroka
Phoenix AZ
263 min
1/18/2018
POL 63-0120M
POL 63-0120M Boży Głos W Tych Ostatecznych Dniach
Phoenix AZ
149 min
10/17/2013
POL 63-0121
POL 63-0121 Biznesmen Zacheusz
Tucson AZ
171 min
4/16/2015
POL 63-0304
POL 63-0304 Absolut
Houston TX
5/17/2023
 
 
POL 63-0317M
POL 63-0317M Bóg ukrywający i objawiający Samego Siebie w prostocie
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0317E
POL 63-0317E Na przełomie Siedmiu Wieków Kościoła i Siedmiu Pieczęci
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0318
POL 63-0318 Pierwsza Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0319
POL 63-0319 Druga Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0320
POL 63-0320 Trzecia Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0321
POL 63-0321 Czwarta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0322
POL 63-0322 Piąta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0323
POL 63-0323 Szósta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0324M
POL 63-0324M Pytania i odpowiedzi na temat Pieczęci
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0324E
POL 63-0324E Siódma Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0601
POL 63-0601 Chodź, Naśladuj Mnie
Tucson AZ
88 min
1/14/2015
POL 63-0626
POL 63-0626 Dlaczego?
Hot Springs AR
187 min
7/11/2019
POL 63-0628M
POL 63-0628M O Panie, Jeszcze Raz
Hot Springs AR
196 min
7/11/2019
POL 63-0707M
POL 63-0707M Oskarżenie
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0714M
POL 63-0714M Dlaczego krzyczysz? Mów!
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0714E
POL 63-0714E Upokórz się
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0717
POL 63-0717 Więzień
Jeffersonville IN
166 min
6/11/2015
POL 63-0728
POL 63-0728 Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga
Jeffersonville IN
7/25/2013
 
 
POL 63-0803B
POL 63-0803B Inwestycje
Chicago IL
236 min
1/18/2018
POL 63-0818
POL 63-0818 Czas I Znak Zjednoczenia
Jeffersonville IN
173 min
11/28/2016
POL 63-0825M
POL 63-0825M Jak Mogę Przezwyciężyć?
Jeffersonville IN
247 min
11/28/2016
POL 63-0825E
POL 63-0825E Doskonała Wiara
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0901M
POL 63-0901M Znak
Jeffersonville IN
303 min
4/15/2015
POL 63-0901E
POL 63-0901E Rozpacz
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-1110M
POL 63-1110M Dusze, Które Są Teraz W Więzieniu
Jeffersonville IN
354 min
6/15/2017
POL 63-1110E
POL 63-1110E Ten, Który Jest W Was
Jeffersonville IN
268 min
11/28/2016
POL 63-1124M
POL 63-1124M Co Mam Uczynić Z Jezusem, Zwanym Chrystusem?
Jeffersonville IN
283 min
10/29/2015
POL 63-1124E
POL 63-1124E Trzy Rodzaje Wierzących
Jeffersonville IN
250 min
10/29/2015
POL 63-1129
POL 63-1129 Super Znak
Shreveport LA
197 min
6/14/2017
POL 63-1201M
POL 63-1201M Absolut
Shreveport LA
162 min
10/29/2015
POL 63-1214
POL 63-1214 Dlaczego Małe Betlejem
Phoenix AZ
208 min
6/11/2015
POL 63-1216
POL 63-1216 Zobaczyliśmy Jego Gwiazdę I Przyszliśmy Oddać Mu Cześć
Tucson AZ
6/8/2023
 
 
POL 63-1226
POL 63-1226 Porządek Kościoła
Jeffersonville IN
267 min
1/18/2018
POL 64-0205
POL 64-0205 Bóg Jest Swoim Własnym Wykładowcą
Bakersfield CA
107 min
6/11/2015
POL 64-0207
POL 64-0207 Patriarcha Abraham
Bakersfield CA
8/1/2023
 
 
POL 64-0213
POL 64-0213 Wtedy Przyszedł Jezus I Zawołał
Tulare CA
162 min
8/16/2018
POL 64-0307
POL 64-0307 Świadectwo Na Morzu
Dallas TX
9/29/2020
 
 
POL 64-0312
POL 64-0312 Rozpoznali Go, Kiedy Ich Oczy Zostały Otwarte
Beaumont TX
184 min
4/16/2015
POL 64-0314
POL 64-0314 Inwestycje
Beaumont TX
156 min
5/3/2017
POL 64-0315
POL 64-0315 Wpływ
Beaumont TX
229 min
4/16/2015
POL 64-0318
POL 64-0318 Proszę Pana, Chcielibyśmy Zobaczyć Jezusa
Denham Springs LA
171 min
10/22/2015
POL 64-0320
POL 64-0320 Bóg Zidentyfikowany Dzięki Jego Własnym Cechom Charakterystycznym
Denham Springs LA
181 min
4/16/2015
POL 64-0321B
POL 64-0321B On Miał Przechodzić Tą Drogą
Baton Rouge LA
113 min
4/16/2015
POL 64-0321E
POL 64-0321E Głos znaku
Denham Springs LA
236 min
1/14/2014
POL 64-0322
POL 64-0322 Opanowanie Bram Nieprzyjaciela Po Doświadczeniu
Denham Springs LA
138 min
1/14/2014
POL 64-0416
POL 64-0416 A Kiedy Otworzyły Się Ich Oczy, Poznali Go
Tampa FL
203 min
3/6/2019
POL 64-0417
POL 64-0417 Wtedy Przyszedł Jezus I Zawołał
Tampa FL
207 min
1/11/2018
POL 64-0531
POL 64-0531 Dziwak
Prescott AZ
96 min
6/14/2017
POL 64-0614M
POL 64-0614M Odsłonięcie Boga
Jeffersonville IN
5/8/2014
 
 
POL 64-0614E
POL 64-0614E Dziwak
Jeffersonville IN
8/23/2021
 
 
POL 64-0617
POL 64-0617 Zidentyfikowany Chrystus Wszystkich Wieków
Topeka KS
5/12/2014
 
 
POL 64-0620E
POL 64-0620E Bóg Się Zatroszczył O Baranka
Topeka KS
7/4/2023
 
 
POL 64-0621
POL 64-0621 Rozprawa Sądowa
Topeka KS
192 min
3/6/2019
POL 64-0629
POL 64-0629 Potężny Bóg Odsłonięty Przed Nami
Philadelphia PA
195 min
2/27/2020
POL 64-0719M
POL 64-0719M Święto Trąb
Jeffersonville IN
240 min
1/14/2014
 
POL 64-0726E
POL 64-0726E Zepsute Cysterny
Jeffersonville IN
177 min
1/14/2014
POL 64-1227
POL 64-1227 Kim On Jest Według Was?
Phoenix AZ
8/22/2023
 
 
POL 65-0118
POL 65-0118 Nasienie sprzeczności
Phoenix AZ
160 min
11/18/2014
POL 65-0120
POL 65-0120 Nie Polegaj Na Swoim Własnym Rozumie
Phoenix AZ
12/13/2021
 
 
POL 65-0123
POL 65-0123 Zepsute Cysterny
Phoenix AZ
169 min
6/11/2015
POL 65-0125
POL 65-0125 Dziś Wypełniło Się To Pismo
Phoenix AZ
3/25/2021
 
 
POL 65-0219
POL 65-0219 Dziś Wypełniło Się To Pismo
Jeffersonville IN
9/22/2021
 
 
POL 65-0220
POL 65-0220 Wybrane Przez Boga Miejsce Oddawania Czci
Jeffersonville IN
10/5/2021
 
 
POL 65-0221M
POL 65-0221M Małżeństwo I Rozwód
Jeffersonville IN
283 min
10/17/2013
POL 65-0221E
POL 65-0221E Kim Jest Ten Melchizedek?
Jeffersonville IN
225 min
5/3/2017
POL 65-0418M
POL 65-0418M To Jest Wshód Słońca
Jeffersonville IN
11/18/2014
 
 
POL 65-0424
POL 65-0424 Jeden Na Milion
Los Angeles CA
104 min
1/18/2018
POL 65-0427
POL 65-0427 Czy Bóg Zmienia Swoje Zdanie?
Los Angeles CA
5/17/2021
 
 
POL 65-0429B
POL 65-0429B Nasienie Nie Będzie Dziedziczyć Z Łuską
Los Angeles CA
121 min
2/4/2015
POL 65-0429E
POL 65-0429E Wybór Oblubienicy
Los Angeles CA
189 min
10/17/2013
 
POL 65-0718E
POL 65-0718E Pokarm Duchowy We Właściwym Czasie
Jeffersonville IN
187 min
1/14/2021
POL 65-0725M
POL 65-0725M Namaszczeni W Czasie Końca
Jeffersonville IN
412 min
12/23/2020
POL 65-0801M
POL 65-0801M Bóg tego złego wieku
Jeffersonville IN
283 min
3/10/2015
POL 65-0801E
POL 65-0801E Wydarzenia Wyjaśnione Przez Proroctwo
Jeffersonville IN
1/10/2022
 
 
POL 65-0815
POL 65-0815 A Nie Wiesz O Tym
Jeffersonville IN
205 min
3/10/2015
POL 65-0822M
POL 65-0822M Chrystus jest objawiony w Swoim własnym Słowie
Jeffersonville IN
240 min
10/17/2013
POL 65-0822E
POL 65-0822E Filtr Myślącego Człowieka
Jeffersonville IN
3/10/2015
 
 
POL 65-0829
POL 65-0829 Eden Szatana
Jeffersonville IN
172 min
3/12/2015
POL 65-0919
POL 65-0919 Pragnienie
Tucson AZ
2/27/2023
 
 
POL 65-1031A
POL 65-1031A Przywództwo
Prescott AZ
139 min
7/3/2019
POL 65-1121
POL 65-1121 Jaki Dom Mi Zbudujecie?
Tucson AZ
51 min
10/17/2013
POL 65-1204
POL 65-1204 Zachwycenie
Yuma AZ
231 min
10/17/2013
POL 65-1205
POL 65-1205 Rzeczy, Które Nastąpią
Rialto CA
8/29/2023
 
 
POL 65-1206
POL 65-1206 Współczesne Wydarzenia Wyjaśnione Przez Proroctwo
San Bernardino CA
270 min
5/3/2017
POL 65-1207
POL 65-1207 Przywództwo
Covina CA
237 min
1/14/2015
POL 65-1212
POL 65-1212 Komunia
Tucson AZ
58 min
3/2/2023
POL TR-WT-3
POL TR-WT-3 Posłaniec
8/28/2018
 
 
POL TR-WT-2
POL TR-WT-2 Boża Tajemnica
8/28/2018
 
 
POL TR-ASCE
POL TR-ASCE On wstąpił na wysokości i rozdał dary ludziom
3/2/2011
 
 
POL TR-DOCT
POL TR-DOCT Nauka Nikolaitów
3/2/2011
 
 
POL TR-ENTI
POL TR-ENTI Kuszące Duchy Cytują Słowo Boże
3/2/2011
 
 
POL TR-JCIG
POL TR-JCIG Jezus Chrystus Jest Bogiem
3/2/2011
 
 
POL TR-JCTS
POL TR-JCTS Jezus Chrystus, Ten Sam Wczoraj, Dzisiaj I Na Wieki
3/2/2011
 
 
POL TR-PUYP
POL TR-PUYP Słowo Boże Przyszło Do Proroka
3/2/2011
 
 
POL BK-AGES
POL BK-AGES Wyktad Siedmiu Wieków Kościota
5/15/2023
 
 
Total M4A: 99 Total PDF: 173