Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  POL  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 200
POL 53-0608A
POL 53-0608A Demonologia, Zakres Fizyczny
Connersville IN
72 min
10/30/2023
POL 53-0609A
POL 53-0609A Demonologia, Zakres Religijny
Connersville IN
128 min
10/30/2023
POL 54-0329
POL 54-0329 Odkupienie Przez Moc
Louisville KY
81 min
12/11/2023
POL 54-0509
POL 54-0509 Inwazja na Stany Zjednoczone
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 54-0512
POL 54-0512 Siedem Wieków Kościoła
Jeffersonville IN
103 min
1/9/2024
POL 54-0513
POL 54-0513 Piętno Bestii
Jeffersonville IN
126 min
10/30/2023
POL 54-0514
POL 54-0514 Pieczęć Boża
Jeffersonville IN
124 min
10/30/2023
POL 54-0624
POL 54-0624 Głębina Przyzywa Głębinę
Waszyngton DC
66 min
10/30/2023
 
POL 54-0803
POL 54-0803 Jair
Los Angeles CA
27 min
2/22/2024
POL 54-0829E
POL 54-0829E Jezus Chrystus Ten Sam Wczoraj, Dzisiaj I Na Wieki
Nowy Jork NY
7/11/2024
 
 
POL 55-0117
POL 55-0117 Wizyta i Polecenie Anioła
Chicago IL
102 min
10/30/2023
 
POL 55-0403
POL 55-0403 Społeczność dzięki odkupieniu
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 55-0724
POL 55-0724 Kuszące Duchy
Jeffersonville IN
132 min
10/30/2023
POL 56-0304
POL 56-0304 Czynienie Drogi
Jeffersonville IN
71 min
10/30/2023
POL 56-0401S
POL 56-0401S Wielkanocny Wschód Słońca
Jeffersonville IN
16 min
10/30/2023
POL 56-0513
POL 56-0513 Nauczanie O Mojżeszu
Jeffersonville IN
116 min
10/30/2023
POL 56-0805
POL 56-0805 Kościół i jego stan
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 57-0317
POL 57-0317 Jego Słuchajcie
Lakeport CA
21 min
5/23/2024
POL 57-0417
POL 57-0417 Drugie Przyjście Pana
Jeffersonville IN
73 min
3/4/2024
POL 57-0418
POL 57-0418 Wieczerza
Jeffersonville IN
58 min
3/4/2024
POL 57-0419
POL 57-0419 Doskonałość
Jeffersonville IN
77 min
3/4/2024
POL 57-0420
POL 57-0420 Złożenie Do Grobu
Jeffersonville IN
65 min
3/4/2024
POL 57-0421S
POL 57-0421S Wielki I Potężny Zwycięzca
Jeffersonville IN
61 min
6/19/2024
POL 57-0421E
POL 57-0421E I Otworzyły Im Się Oczy I Poznali Go
Jeffersonville IN
66 min
3/4/2024
POL 57-0821
POL 57-0821 List Do Hebrajczyków, Rozdział Pierwszy
Jeffersonville IN
5/8/2024
 
 
POL 57-0825M
POL 57-0825M List Do Hebrajczyków, Rozdział Drugi #1
Jeffersonville IN
5/31/2024
 
 
POL 57-0825E
POL 57-0825E List Do Hebrajczyków, Rozdział Drugi #2
Jeffersonville IN
2/19/2024
 
 
POL 57-0828
POL 57-0828 List Do Hebrajczyków, Rozdział Drugi #3
Jeffersonville IN
6/4/2024
 
 
POL 57-0901M
POL 57-0901M List Do Hebrajczyków, Rozdział Trzeci
Jeffersonville IN
6/5/2024
 
 
POL 57-0901E
POL 57-0901E List Do Hebrajczyków, Rozdział Czwarty
Jeffersonville IN
7/3/2024
 
 
POL 57-0908M
POL 57-0908M List Do Hebrajczyków, Rozdział Piąty i Szósty #1
Jeffersonville IN
7/3/2024
 
 
POL 57-0915M
POL 57-0915M List Do Hebrajczyków, Rozdział Szósty #3
Jeffersonville IN
7/3/2024
 
 
POL 57-0922E
POL 57-0922E List Do Hebrajczyków, Rozdział Siódmy #2
Jeffersonville IN
7/3/2024
 
 
POL 57-0925
POL 57-0925 Pytania i odpowiedzi, List Do Hebrajczyków, Część I
Jeffersonville IN
117 min
11/28/2023
POL 57-1222
POL 57-1222 Wielka świecąca Światłość
Jeffersonville IN
83 min
10/30/2023
POL 58-0108
POL 58-0108 Rękopis Na Ścianie
Chicago IL
76 min
10/30/2023
POL 58-0328
POL 58-0328 Bóg Dotrzymuje Swojego Słowa
Middletown OH
54 min
5/30/2024
POL 58-0528
POL 58-0528 Znak Mesjasza
New Haven CT
34 min
10/30/2023
POL 58-0720M
POL 58-0720M Przez Wiarę Mojżesz
Jeffersonville IN
76 min
10/30/2023
POL 58-0720E
POL 58-0720E Ustanawianie Diakonów
Jeffersonville IN
23 min
10/30/2023
POL 58-0927
POL 58-0927 Dlaczego nie jesteśmy denominacją?
Jeffersonville IN
187 min
10/30/2023
POL 58-0928E
POL 58-0928E Nasienie Węża
Jeffersonville IN
127 min
10/30/2023
POL 58-1221E
POL 58-1221E Jedność Jednego Boga W Jednym Kościele
Jeffersonville IN
89 min
10/30/2023
POL 58-1228
POL 58-1228 Dlaczego Małe Betlehem?
Jeffersonville IN
89 min
10/30/2023
 
POL 59-0125
POL 59-0125 Bądźcie Pewni Boga
Jeffersonville IN
72 min
10/30/2023
POL 59-0301M
POL 59-0301M Ciasna jest brama
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 59-0419A
POL 59-0419A Opowieść Mojego Życia
Los Angeles CA
120 min
10/30/2023
 
POL 59-0510M
POL 59-0510M Dzień Matki
Jeffersonville IN
61 min
10/30/2023
POL 59-0510E
POL 59-0510E Kim On jest?
Jeffersonville IN
73 min
10/30/2023
POL 59-0525
POL 59-0525 Obrazy Chrystusa
Jeffersonville IN
5/30/2023
 
 
POL 59-0628M
POL 59-0628M Kościół zwiedziony przez świat
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 59-0712
POL 59-0712 Totalne Uwolnienie
Jeffersonville IN
73 min
10/30/2023
POL 59-0802
POL 59-0802 Bez Pieniędzy Albo Bez Ceny
Jeffersonville IN
75 min
10/30/2023
POL 59-1108
POL 59-1108 Opanowanie Bram Nieprzyjaciela
Jeffersonville IN
3/7/2024
 
 
POL 59-1129
POL 59-1129 Zobaczmy Boga
San Jose CA
147 min
10/30/2023
POL 59-1216
POL 59-1216 Kim Jest Duch Święty?
Jeffersonville IN
113 min
10/30/2023
 
POL 59-1217
POL 59-1217 Dlaczego Był Dany Duch Święty?
Jeffersonville IN
136 min
10/30/2023
 
POL 59-1227M
POL 59-1227M Super Znak
Jeffersonville IN
122 min
10/30/2023
POL 59-1231
POL 59-1231 I Od Tamtego Czasu
Jeffersonville IN
8/24/2023
 
 
POL 60-0402
POL 60-0402 Czy Ty W To Wierzysz?
Tulsa OK
72 min
10/30/2023
POL 60-0417S
POL 60-0417S Ja Wiem
Jeffersonville IN
54 min
10/30/2023
POL 60-0417M
POL 60-0417M Idźcie, Powiedzcie
Jeffersonville IN
133 min
10/30/2023
POL 60-0515M
POL 60-0515M Odrzucony Król
Jeffersonville IN
128 min
10/30/2023
POL 60-0515E
POL 60-0515E Adopcja #1
Jeffersonville IN
126 min
10/30/2023
POL 60-0518
POL 60-0518 Adopcja #2
Jeffersonville IN
140 min
10/30/2023
POL 60-0522M
POL 60-0522M Adopcja #3
Jeffersonville IN
131 min
10/30/2023
POL 60-0522E
POL 60-0522E Adopcja #4
Jeffersonville IN
143 min
10/30/2023
POL 60-0604
POL 60-0604 Do Kogo Pójdziemy?
Jeffersonville IN
115 min
10/30/2023
POL 60-0925
POL 60-0925 Ten Dzień Na Golgocie
Jeffersonville IN
110 min
10/30/2023
POL 60-0930
POL 60-0930 Wizje Williama Branhama
Jeffersonville IN
43 min
10/30/2023
POL 60-1204M
POL 60-1204M Objawienie Jezusa Chrystusa
Jeffersonville IN
168 min
10/30/2023
POL 60-1218
POL 60-1218 Niepewny Dźwięk
Jeffersonville IN
217 min
10/30/2023
POL 60-1225
POL 60-1225 Boży Zapakowany Dar
Jeffersonville IN
134 min
10/30/2023
POL 61-0112
POL 61-0112 Pytania I Odpowiedzi
Jeffersonville IN
192 min
2/19/2024
POL 61-0119M
POL 61-0119M Rzeczy, Które Na Początku Takie Nie Były
Beaumont TX
3/27/2024
 
 
POL 61-0208
POL 61-0208 Panowie, Chcemy Zobaczyć Jezusa
Long Beach CA
11/29/2023
 
 
POL 61-0305
POL 61-0305 Za Kurtyną Czasu
Jeffersonville IN
52 min
10/30/2023
POL 61-0319
POL 61-0319 Religia Jezabel
Middletown OH
115 min
10/30/2023
POL 61-0425B
POL 61-0425B Wyjaśnione Bóstwo
Chicago IL
122 min
10/30/2023
POL 61-0730M
POL 61-0730M Wskazówki Gabriela Dla Daniela
Jeffersonville IN
130 min
10/30/2023
POL 61-0730E
POL 61-0730E Sześcioraki Cel Wizyty Gabriela U Daniela
Jeffersonville IN
124 min
10/30/2023
POL 61-0806
POL 61-0806 Siedemdziesiąty Tydzień Daniela
Jeffersonville IN
149 min
10/30/2023
POL 61-0813
POL 61-0813 Wiara
Jeffersonville IN
27 min
2/6/2024
POL 61-1112
POL 61-1112 Prawdziwy Znak, Który Został Przeoczony
Jeffersonville IN
169 min
10/30/2023
POL 62-0123
POL 62-0123 Opuszczając Wszystko
Tempe AZ
133 min
10/30/2023
POL 62-0211
POL 62-0211 Jedność
Jeffersonville IN
148 min
10/30/2023
POL 62-0311
POL 62-0311 Największy bój stoczony kiedykolwiek
Jeffersonville IN
184 min
10/30/2023
POL 62-0506
POL 62-0506 Posiadający Wszystko
Jeffersonville IN
97 min
10/30/2023
POL 62-0909E
POL 62-0909E W Jego Obecności
Jeffersonville IN
86 min
11/9/2023
POL 62-1013
POL 62-1013 Wpływ Kogoś Innego
Jeffersonville IN
116 min
1/15/2024
POL 62-1014M
POL 62-1014M Postawa Doskonalego Meza
Jeffersonville IN
183 min
10/30/2023
 
POL 62-1014E
POL 62-1014E Przewodnik
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 62-1104M
POL 62-1104M Imiona Bluźniercze
Jeffersonville IN
124 min
10/30/2023
POL 62-1111E
POL 62-1111E Dlaczego jestem przeciw zorganizowanej religii
Jeffersonville IN
177 min
10/30/2023
POL 62-1223
POL 62-1223 Zniewaga Z Powodu Słowa
Jeffersonville IN
116 min
10/30/2023
POL 62-1230M
POL 62-1230M Absolut
Jeffersonville IN
158 min
10/30/2023
POL 62-1230E
POL 62-1230E Panie, czy to jest znak końca?
Jeffersonville IN
194 min
10/30/2023
POL 62-1231
POL 62-1231 Walka
Jeffersonville IN
65 min
5/15/2024
POL 63-0114
POL 63-0114 Trąba Wydaje Niepewny Dźwięk
Phoenix AZ
106 min
10/30/2023
POL 63-0119
POL 63-0119 Droga Prawdziwego Proroka
Phoenix AZ
135 min
10/30/2023
POL 63-0120M
POL 63-0120M Boży Głos W Tych Ostatecznych Dniach
Phoenix AZ
82 min
10/30/2023
POL 63-0121
POL 63-0121 Biznesmen Zacheusz
Tucson AZ
87 min
10/30/2023
POL 63-0304
POL 63-0304 Absolut
Houston TX
5/17/2023
 
 
POL 63-0317M
POL 63-0317M Bóg ukrywający i objawiający Samego Siebie w prostocie
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0317E
POL 63-0317E Na przełomie Siedmiu Wieków Kościoła i Siedmiu Pieczęci
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0318
POL 63-0318 Pierwsza Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0319
POL 63-0319 Druga Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0320
POL 63-0320 Trzecia Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0321
POL 63-0321 Czwarta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0322
POL 63-0322 Piąta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0323
POL 63-0323 Szósta Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0324M
POL 63-0324M Pytania i odpowiedzi na temat Pieczęci
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0324E
POL 63-0324E Siódma Pieczęć
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
POL 63-0601
POL 63-0601 Chodź, Naśladuj Mnie
Tucson AZ
45 min
10/30/2023
POL 63-0626
POL 63-0626 Dlaczego?
Hot Springs AR
91 min
10/30/2023
POL 63-0628M
POL 63-0628M O Panie, Jeszcze Raz
Hot Springs AR
98 min
10/30/2023
POL 63-0707M
POL 63-0707M Oskarżenie
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0714M
POL 63-0714M Dlaczego krzyczysz? Mów!
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0714E
POL 63-0714E Upokórz się
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0717
POL 63-0717 Więzień
Jeffersonville IN
89 min
10/30/2023
POL 63-0728
POL 63-0728 Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga
Jeffersonville IN
7/25/2013
 
 
POL 63-0803B
POL 63-0803B Inwestycje
Chicago IL
116 min
10/30/2023
POL 63-0818
POL 63-0818 Czas I Znak Zjednoczenia
Jeffersonville IN
85 min
10/30/2023
POL 63-0825M
POL 63-0825M Jak Mogę Przezwyciężyć?
Jeffersonville IN
124 min
10/30/2023
POL 63-0825E
POL 63-0825E Doskonała Wiara
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-0901M
POL 63-0901M Znak
Jeffersonville IN
172 min
10/30/2023
POL 63-0901E
POL 63-0901E Rozpacz
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
POL 63-1110M
POL 63-1110M Dusze, Które Są Teraz W Więzieniu
Jeffersonville IN
184 min
10/30/2023
POL 63-1110E
POL 63-1110E Ten, Który Jest W Was
Jeffersonville IN
138 min
10/30/2023
POL 63-1124M
POL 63-1124M Co Mam Uczynić Z Jezusem, Zwanym Chrystusem?
Jeffersonville IN
148 min
10/30/2023
POL 63-1124E
POL 63-1124E Trzy Rodzaje Wierzących
Jeffersonville IN
129 min
10/30/2023
POL 63-1129
POL 63-1129 Super Znak
Shreveport LA
99 min
10/30/2023
POL 63-1201M
POL 63-1201M Absolut
Shreveport LA
81 min
10/30/2023
POL 63-1214
POL 63-1214 Dlaczego Małe Betlejem
Phoenix AZ
110 min
10/30/2023
POL 63-1216
POL 63-1216 Zobaczyliśmy Jego Gwiazdę I Przyszliśmy Oddać Mu Cześć
Tucson AZ
98 min
11/29/2023
POL 63-1226
POL 63-1226 Porządek Kościoła
Jeffersonville IN
138 min
10/30/2023
POL 64-0205
POL 64-0205 Bóg Jest Swoim Własnym Wykładowcą
Bakersfield CA
56 min
10/30/2023
POL 64-0207
POL 64-0207 Patriarcha Abraham
Bakersfield CA
66 min
10/30/2023
POL 64-0213
POL 64-0213 Wtedy Przyszedł Jezus I Zawołał
Tulare CA
85 min
10/30/2023
POL 64-0307
POL 64-0307 Świadectwo Na Morzu
Dallas TX
88 min
10/30/2023
POL 64-0308
POL 64-0308 Znak
Dallas TX
89 min
11/14/2023
POL 64-0312
POL 64-0312 Rozpoznali Go, Kiedy Ich Oczy Zostały Otwarte
Beaumont TX
92 min
10/30/2023
POL 64-0314
POL 64-0314 Inwestycje
Beaumont TX
78 min
10/30/2023
POL 64-0315
POL 64-0315 Wpływ
Beaumont TX
116 min
10/30/2023
POL 64-0318
POL 64-0318 Proszę Pana, Chcielibyśmy Zobaczyć Jezusa
Denham Springs LA
85 min
10/30/2023
POL 64-0320
POL 64-0320 Bóg Zidentyfikowany Dzięki Jego Własnym Cechom Charakterystycznym
Denham Springs LA
89 min
10/30/2023
POL 64-0321B
POL 64-0321B On Miał Przechodzić Tą Drogą
Baton Rouge LA
55 min
10/30/2023
POL 64-0321E
POL 64-0321E Głos znaku
Denham Springs LA
122 min
10/30/2023
POL 64-0322
POL 64-0322 Opanowanie Bram Nieprzyjaciela Po Doświadczeniu
Denham Springs LA
71 min
10/30/2023
POL 64-0416
POL 64-0416 A Kiedy Otworzyły Się Ich Oczy, Poznali Go
Tampa FL
100 min
10/30/2023
POL 64-0417
POL 64-0417 Wtedy Przyszedł Jezus I Zawołał
Tampa FL
105 min
10/30/2023
POL 64-0531
POL 64-0531 Dziwak
Prescott AZ
47 min
10/30/2023
POL 64-0614M
POL 64-0614M Odsłonięcie Boga
Jeffersonville IN
5/8/2014
 
 
POL 64-0614E
POL 64-0614E Dziwak
Jeffersonville IN
94 min
10/30/2023
POL 64-0617
POL 64-0617 Zidentyfikowany Chrystus Wszystkich Wieków
Topeka KS
5/12/2014
 
 
POL 64-0620E
POL 64-0620E Bóg Się Zatroszczył O Baranka
Topeka KS
7/4/2023
 
 
POL 64-0621
POL 64-0621 Rozprawa Sądowa
Topeka KS
100 min
10/30/2023
POL 64-0629
POL 64-0629 Potężny Bóg Odsłonięty Przed Nami
Philadelphia PA
97 min
10/30/2023
POL 64-0719M
POL 64-0719M Święto Trąb
Jeffersonville IN
135 min
10/30/2023
 
POL 64-0726E
POL 64-0726E Zepsute Cysterny
Jeffersonville IN
97 min
10/30/2023
POL 64-1227
POL 64-1227 Kim On Jest Według Was?
Phoenix AZ
121 min
12/5/2023
POL 65-0118
POL 65-0118