Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  ORI  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 98
ORI 49-1225
ORI 49-1225 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ
Jeffersonville IN
169 min
5/8/2014
 
ORI 53-0608A
ORI 53-0608A ପ୍ରେତବିଦ୍ୟା, ଶାରୀରିକ ବାଦ
Connersville IN
156 min
5/8/2014
 
ORI 53-0609A
ORI 53-0609A ପ୍ରେତବିଦ୍ୟା, ଆଧୟାତ୍ମିକ ବାଦ
Connersville IN
276 min
5/8/2014
 
ORI 53-0729
ORI 53-0729 ଆଦିପୁସ୍ତକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
Jeffersonville IN
5/30/2023
 
 
ORI 54-0103E
ORI 54-0103E ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର #2
Jeffersonville IN
7/31/2023
 
 
ORI 54-0329
ORI 54-0329 ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ
Louisville KY
234 min
5/8/2014
 
ORI 54-0513
ORI 54-0513 ପଶୁର ଚିହ୍ନ
Jeffersonville IN
273 min
5/8/2014
 
ORI 54-0624
ORI 54-0624 ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ
Washington DC
156 min
5/8/2014
 
ORI 55-0109E
ORI 55-0109E ବିଜାତୀୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ
Jeffersonville IN
152 min
5/8/2014
 
ORI 55-0117
ORI 55-0117 ମୋ ପାଖକ ଦୂତ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ କିପର ଆସିଲେ
Chicago IL
293 min
5/8/2014
 
ORI 55-0724
ORI 55-0724 ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ାକ
Jeffersonville IN
283 min
5/8/2014
 
ORI 56-0805
ORI 56-0805 ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥିତି
Jeffersonville IN
9/1/2021
 
 
ORI 57-0915M
ORI 57-0915M ଏବ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାୟ ଛଅ ଭାଗ #3
Jeffersonville IN
11/17/2022
 
 
ORI 57-0922E
ORI 57-0922E ଏବ୍ରୀ, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗ #2
Jeffersonville IN
11/8/2022
 
 
ORI 57-0925
ORI 57-0925 ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବ୍ରୀ ଭାଗ I
Jeffersonville IN
11/23/2022
 
 
ORI 57-1006
ORI 57-1006 ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବ୍ରୀ ଭାଗ III
Jeffersonville IN
1/17/2023
 
 
ORI 58-0720M
ORI 58-0720M ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶା
Jeffersonville IN
9/10/2018
 
 
ORI 58-0927
ORI 58-0927 ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକ ନୋହୁଁ ?
Jeffersonville IN
477 min
5/8/2014
 
ORI 58-0928E
ORI 58-0928E ସର୍ପ ବଂଶ
Jeffersonville IN
312 min
5/8/2014
 
ORI 58-1005E
ORI 58-1005E ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହୂତ ବ୍ୟକ୍ତି
Jeffersonville IN
310 min
5/8/2014
 
ORI 59-0125
ORI 59-0125 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ
Jeffersonville IN
176 min
5/8/2014
 
ORI 59-0301M
ORI 59-0301M ଫାଟକ ସଳଖ ଅଟେ
Jeffersonville IN
9/10/2018
 
 
ORI 59-0329S
ORI 59-0329S ସଜିବ, ମୃତ, ସମାଧିସ୍ଥ, ଉତ୍‌ଥାପିତ, ଆଗାମୀ
Jeffersonville IN
110 min
5/8/2014
 
ORI 59-0419A
ORI 59-0419A ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ
Los Angeles CA
8/10/2022
 
 
ORI 59-0628M
ORI 59-0628M ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ
Jeffersonville IN
175 min
5/8/2014
 
ORI 59-0712
ORI 59-0712 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିତ୍ରାଣ
Jeffersonville IN
177 min
5/8/2014
 
ORI 59-1216
ORI 59-1216 ପବିତ୍ରଆତ୍ମା କଅଣ ଅଟେ?
Jeffersonville IN
2/16/2023
 
 
ORI 59-1217
ORI 59-1217 ପବିତ୍ରଆତ୍ମା କଅଣ ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା?
Jeffersonville IN
3/8/2023
 
 
ORI 59-1219
ORI 59-1219 ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
Jeffersonville IN
3/28/2023
 
 
ORI 59-1220E
ORI 59-1220E ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ପରିଚୟ
Jeffersonville IN
240 min
5/8/2014
 
ORI 59-1227M
ORI 59-1227M ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚିହ୍ନ
Jeffersonville IN
274 min
5/8/2014
 
ORI 59-1231
ORI 59-1231 ଆଉ ସେହି ସମୟଠାରୁ
Jeffersonville IN
139 min
5/8/2014
 
ORI 60-0221
ORI 60-0221 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚନକୁ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା
Jeffersonville IN
343 min
5/8/2014
 
ORI 60-0402
ORI 60-0402 ଏହା କଅଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ?
Tulsa OK
1/19/2022
 
 
ORI 60-0515M
ORI 60-0515M ଅସ୍ୱୀକୃତ ରାଜା
Jeffersonville IN
299 min
5/15/2014
 
ORI 60-0515E
ORI 60-0515E ପୌଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ # I ଭାଗ
Jeffersonville IN
244 min
5/15/2014
 
ORI 60-0518
ORI 60-0518 ପୌଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ # II ଭାଗ
Jeffersonville IN
385 min
5/15/2014
 
ORI 60-0522M
ORI 60-0522M ପୌଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ # III ଭାଗ
Jeffersonville IN
340 min
5/15/2014
 
ORI 60-0522E
ORI 60-0522E ପୌଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ # IV ଭାଗ
Jeffersonville IN
382 min
5/15/2014
 
ORI 60-0911E
ORI 60-0911E ଜୀବିତ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଞ୍ଚୋଟି ନର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିଚୟ
Jeffersonville IN
308 min
5/8/2014
 
ORI 60-0925
ORI 60-0925 କାଲବରୀର ବୁକୁପରେ ସେହି ଦିନ
Jeffersonville IN
212 min
5/8/2014
 
ORI 60-1002
ORI 60-1002 ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି
Jeffersonville IN
333 min
5/8/2014
 
ORI 61-0425B
ORI 61-0425B ପରମେଶ୍ଵରତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା
Chicago IL
2/7/2023
 
 
ORI 61-0730M
ORI 61-0730M ଦାନିୟେଲଙ୍କୁ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
Jeffersonville IN
305 min
5/8/2014
 
ORI 61-0730E
ORI 61-0730E ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କର ଦାନିୟେଲ ସହିତ ଭେଟ କରିବାର ଛଅମୁଖୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
Jeffersonville IN
289 min
5/8/2014
 
ORI 61-0806
ORI 61-0806 ଦାନିୟେଲଙ୍କ ସତୁରୀ ସପ୍ତାହ
Jeffersonville IN
380 min
5/8/2014
 
ORI 61-0903
ORI 61-0903 ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ
Jeffersonville IN
181 min
5/8/2014
 
ORI 62-0311
ORI 62-0311 କଦାଚ ଲଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ
Jeffersonville IN
452 min
5/8/2014
 
ORI 62-0513M
ORI 62-0513M ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ଥ ଭାବବାଦୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ
Jeffersonville IN
394 min
5/8/2014
 
ORI 62-0527
ORI 62-0527 ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
Jeffersonville IN
5/30/2023
 
 
ORI 62-0531
ORI 62-0531 ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ
Clarksville IN
306 min
5/8/2014
 
ORI 62-1013
ORI 62-1013 ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ
Jeffersonville IN
292 min
5/8/2014
 
ORI 62-1014M
ORI 62-1014M ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
Jeffersonville IN
446 min
5/8/2014
 
ORI 62-1104M
ORI 62-1104M ପରମେଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାସୁଚକ ନାମସକଳ
Jeffersonville IN
341 min
5/8/2014
 
ORI 62-1111E
ORI 62-1111E ମୁଁ ସାଙ୍ଗଠାନିକ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର ବିରୋଧୀ କାହିଁକି ?
Jeffersonville IN
456 min
5/8/2014
 
ORI 62-1209
ORI 62-1209 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି
Jeffersonville IN
183 min
5/8/2014
 
ORI 62-1230M
ORI 62-1230M ଧ୍ରୁବସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟତା
Jeffersonville IN
402 min
5/8/2014
 
ORI 62-1230E
ORI 62-1230E ମହାଶୟ , ଏହା କ'ଣ ଯୁଗାନ୍ତର ଦିନ ଅଟେ କି ?
Jeffersonville IN
439 min
5/8/2014
 
ORI 62-1231
ORI 62-1231 ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା
Jeffersonville IN
155 min
5/8/2014
 
ORI 63-0120M
ORI 63-0120M ଏହି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ
Phoenix AZ
8/16/2021
 
 
ORI 63-0601
ORI 63-0601 ଆସି, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର
Tucson AZ
9/7/2022
 
 
ORI 63-0717
ORI 63-0717 ଜଣେ ବନ୍ଦୀ
Jeffersonville IN
9/12/2022
 
 
ORI 63-0818
ORI 63-0818 ଏକୀକରଣର ସମୟ ଏବଂ ଚିହ୍ନ
Jeffersonville IN
12/14/2021
 
 
ORI 63-1110M
ORI 63-1110M ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ାକ ଅଧିନାବନ୍ଦୀ
Jeffersonville IN
412 min
5/8/2014
 
ORI 63-1124E
ORI 63-1124E ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ
Jeffersonville IN
370 min
5/8/2014
 
ORI 63-1226
ORI 63-1226 ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରବନ୍ଧ
Jeffersonville IN
4/18/2023
 
 
ORI 64-0205
ORI 64-0205 ପରମେଶ୍ଵର ଆପଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି
Bakersfield CA
8/17/2021
 
 
ORI 64-0213
ORI 64-0213 ତତ୍ପରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଓ ଡାକିଲେ
Tulare CA
1/19/2023
 
 
ORI 64-0307
ORI 64-0307 ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ
Dallas TX
243 min
5/8/2014
 
ORI 64-0308
ORI 64-0308 ଟୋକନ୍ ଅବା ସେହି ଚିହ୍ନ
Dallas TX
10/11/2022
 
 
ORI 64-0320
ORI 64-0320 ପରମେଶ୍ଵର ଆପଣାକୁ ନିଜର ଗୁଣଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାନ୍ତି
Denham Springs LA
10/6/2021
 
 
ORI 64-0321E
ORI 64-0321E ଚିହ୍ନଙ୍କର ରବ
Denham Springs LA
337 min
5/8/2014
 
ORI 64-0322
ORI 64-0322 ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶତ୍ରୁର ଫାଟକକୁ ଅଧିକାର କରିବା
Denham Springs LA
8/5/2021
 
 
ORI 64-0614M
ORI 64-0614M ପରମେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛାଦନ ମୁକ୍ତ ହେବା
Jeffersonville IN
472 min
5/8/2014
 
ORI 64-0629
ORI 64-0629 ପ୍ରକାଶିତ ଶକ୍ତିଶାଳି ପରମେଶ୍ୱର
Philadelphia PA
235 min
5/8/2014
 
ORI 64-0726E
ORI 64-0726E ଭଗ୍ନ ଜଳ ଧାର
Jeffersonville IN
240 min
5/8/2014
 
ORI 64-0823M
ORI 64-0823M ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର #1
Jeffersonville IN
8/16/2023
 
 
ORI 64-0823E
ORI 64-0823E ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର #2
Jeffersonville IN
7/26/2023
 
 
ORI 65-0118
ORI 65-0118 ନିବାର ବିଜ
Phoenix AZ
203 min
5/8/2014
 
ORI 65-0119
ORI 65-0119 ଅପାର କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର
Phoenix AZ
226 min
5/8/2014
 
ORI 65-0123
ORI 65-0123 ଭଗ୍ନ ଜଳକୁଣ୍ଡ ସକଳ
Phoenix AZ
258 min
5/8/2014
 
ORI 65-0219
ORI 65-0219 ଆଜି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଲା
Jeffersonville IN
9/12/2022
 
 
ORI 65-0220
ORI 65-0220 ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଉପାସନାର ସ୍ଥାନ
Jeffersonville IN
1/24/2023
 
 
ORI 65-0221M
ORI 65-0221M ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର
Jeffersonville IN
9/19/2022
 
 
ORI 65-0424
ORI 65-0424 ଦଶ ଲକ୍ଷରେ ଏକ
Los Angeles CA
2/8/2023
 
 
ORI 65-0429E
ORI 65-0429E ଏକ କନ୍ୟାର ମନୋନୟନ
Los Angeles CA
9/12/2022
 
 
ORI 65-0718M
ORI 65-0718M ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା
Jeffersonville IN
359 min
5/8/2014
 
ORI 65-0718E
ORI 65-0718E ସମୟପୋଯୋଗୀ ଆତ୍ମୀକ ଭୋଜନ
Jeffersonville IN
263 min
5/8/2014
 
ORI 65-0725M
ORI 65-0725M ଶେଷ ସମୟର ଅଭିଷିକ୍ତଗଣ
Jeffersonville IN
7/28/2021
 
 
ORI 65-0801M
ORI 65-0801M ଏହି ମନ୍ଦ ଯୁଗର ଈଶ୍ଵର
Jeffersonville IN
406 min
4/4/2023
ORI 65-0801E
ORI 65-0801E ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା
Jeffersonville IN
300 min
5/8/2014
 
ORI 65-0815
ORI 65-0815 ପୁଣି ଏହା ଜାଣେ ନାହିଁ
Jeffersonville IN
321 min
5/8/2014
 
ORI 65-0822M
ORI 65-0822M ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି
Jeffersonville IN
368 min
5/8/2014
 
ORI 65-1125
ORI 65-1125 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନ୍ୟାର ଅଦୃଶ୍ୟ ମିଳନ
Shreveport LA
440 min
5/8/2014
 
ORI 65-1128M
ORI 65-1128M ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆରାଧନା ପୀଠ
Shreveport LA
343 min
5/8/2014
 
ORI 65-1205
ORI 65-1205 ସେହିସବୁ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି
Rialto CA
338 min
5/8/2014
 
ORI TR-JCIG
ORI TR-JCIG ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି
11/15/2012
 
 
ORI TR-MESS
ORI TR-MESS ବାର୍ତ୍ତାବହ ଦୂତ
10/6/2011
 
 
Total M4A: 62 Total PDF: 37