Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  POL  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 152
POL 53-0608A
POL 53-0608ADemonologia, Zakres Fizyczny
Connersville IN
139 min
3/25/2021
POL 53-0609A
POL 53-0609ADemonologia, Zakres Religijny
Connersville IN
244 min
3/25/2021
POL 54-0329
POL 54-0329Odkupienie Przez Moc
Louisville KY
0 min
6/1/2021
POL 54-0509
POL 54-0509Inwazja na Stany Zjednoczone
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
POL 54-0512
POL 54-0512Siedem Wieków Kościoła
Jeffersonville IN
0 min
3/15/2021
POL 54-0513
POL 54-0513Piętno Bestii
Jeffersonville IN
222 min
10/17/2013
POL 54-0514
POL 54-0514Pieczęć Boża
Jeffersonville IN
235 min
10/17/2013
POL 54-0624
POL 54-0624Głębina Przyzywa Głębinę
Washington DC
118 min
10/17/2013
 
POL 54-0803
POL 54-0803Jair
Los Angeles CA
0 min
8/30/2021
POL 55-0117
POL 55-0117Wizyta i Polecenie Anioła
Chicago IL
187 min
10/17/2013
 
POL 55-0403
POL 55-0403Społeczność dzięki odkupieniu
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
POL 55-0724
POL 55-0724Kuszące Duchy
Jeffersonville IN
241 min
3/6/2019
POL 56-0304
POL 56-0304Czynienie Drogi
Jeffersonville IN
144 min
1/14/2021
POL 56-0513
POL 56-0513Nauczanie O Mojżeszu
Jeffersonville IN
0 min
2/8/2021
POL 56-0805
POL 56-0805Kościół i jego stan
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 57-0419
POL 57-0419Doskonałość
Jeffersonville IN
142 min
1/18/2018
POL 57-0421E
POL 57-0421EI Otworzyły Im Się Oczy I Poznali Go
Jeffersonville IN
0 min
5/25/2021
POL 57-1222
POL 57-1222Wielka świecąca Światłość
Jeffersonville IN
148 min
10/17/2013
POL 58-0108
POL 58-0108Rękopis Na Ścianie
Chicago IL
142 min
6/15/2017
POL 58-0328
POL 58-0328Bóg Dotrzymuje Swojego Słowa
Middletown OH
0 min
9/4/2021
POL 58-0720M
POL 58-0720MPrzez Wiarę Mojżesz
Jeffersonville IN
147 min
3/18/2021
POL 58-0927
POL 58-0927Dlaczego nie jesteśmy denominacją?
Jeffersonville IN
335 min
10/17/2013
POL 58-0928E
POL 58-0928ENasienie Węża
Jeffersonville IN
228 min
10/17/2013
POL 58-1221E
POL 58-1221EJedność Jednego Boga W Jednym Kościele
Jeffersonville IN
174 min
9/5/2019
POL 58-1228
POL 58-1228Dlaczego Małe Betlehem?
Jeffersonville IN
150 min
10/17/2013
 
POL 59-0125
POL 59-0125Bądźcie Pewni Boga
Jeffersonville IN
133 min
10/17/2013
POL 59-0301M
POL 59-0301MCiasna jest brama
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 59-0419A
POL 59-0419AOpowieść Mojego Życia
Los Angeles CA
212 min
10/17/2013
 
POL 59-0510M
POL 59-0510MDzień Matki
Jeffersonville IN
0 min
7/12/2021
POL 59-0628M
POL 59-0628MKościół zwiedziony przez świat
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 59-0712
POL 59-0712Totalne Uwolnienie
Jeffersonville IN
0 min
4/27/2021
POL 59-0802
POL 59-0802Bez Pieniędzy Albo Bez Ceny
Jeffersonville IN
0 min
12/8/2020
POL 59-1129
POL 59-1129Zobaczmy Boga
San Jose CA
0 min
8/31/2020
POL 59-1216
POL 59-1216Kim Jest Duch Święty?
Jeffersonville IN
195 min
10/17/2013
 
POL 59-1217
POL 59-1217Dlaczego Był Dany Duch Święty?
Jeffersonville IN
240 min
10/17/2013
 
POL 59-1227M
POL 59-1227MSuper Znak
Jeffersonville IN
215 min
2/27/2020
POL 60-0402
POL 60-0402Czy Ty W To Wierzysz?
Tulsa OK
144 min
8/16/2018
POL 60-0417M
POL 60-0417MIdźcie, Powiedzcie
Jeffersonville IN
0 min
2/8/2021
POL 60-0515M
POL 60-0515MOdrzucony Król
Jeffersonville IN
240 min
12/23/2020
POL 60-0515E
POL 60-0515EAdopcja #1
Jeffersonville IN
159 min
5/6/2015
POL 60-0518
POL 60-0518Adopcja #2
Jeffersonville IN
238 min
5/6/2015
POL 60-0522M
POL 60-0522MAdopcja #3
Jeffersonville IN
226 min
5/6/2015
POL 60-0522E
POL 60-0522EAdopcja #4
Jeffersonville IN
247 min
5/6/2015
POL 60-0604
POL 60-0604Do Kogo Pójdziemy?
Jeffersonville IN
231 min
8/29/2019
POL 60-0925
POL 60-0925Ten Dzień Na Golgocie
Jeffersonville IN
218 min
2/27/2020
POL 60-0930
POL 60-0930Wizje Williama Branhama
Jeffersonville IN
88 min
12/19/2019
POL 60-1204M
POL 60-1204MObjawienie Jezusa Chrystusa
Jeffersonville IN
327 min
12/8/2016
POL 60-1218
POL 60-1218Niepewny Dźwięk
Jeffersonville IN
430 min
5/31/2018
POL 60-1225
POL 60-1225Boży Zapakowany Dar
Jeffersonville IN
258 min
3/6/2019
POL 61-0305
POL 61-0305Za Kurtyną Czasu
Jeffersonville IN
0 min
3/15/2021
POL 61-0319
POL 61-0319Religia Jezabel
Middletown OH
205 min
10/19/2017
POL 61-0425B
POL 61-0425BWyjaśnione Bóstwo
Chicago IL
221 min
10/17/2013
POL 61-0730E
POL 61-0730ESześcioraki Cel Wizyty Gabriela U Daniela
Jeffersonville IN
0 min
7/8/2021
POL 61-0806
POL 61-0806Siedemdziesiąty Tydzień Daniela
Jeffersonville IN
0 min
8/18/2021
POL 62-0123
POL 62-0123Opuszczając Wszystko
Tempe AZ
270 min
5/3/2017
POL 62-0211
POL 62-0211Jedność
Jeffersonville IN
278 min
1/26/2015
POL 62-0311
POL 62-0311Największy bój stoczony kiedykolwiek
Jeffersonville IN
310 min
10/17/2013
POL 62-1013
POL 62-1013Wpływ Kogoś Innego
Jeffersonville IN
0 min
11/30/2020
POL 62-1014M
POL 62-1014MPostawa Doskonalego Meza
Jeffersonville IN
334 min
10/17/2013
 
POL 62-1014E
POL 62-1014EPrzewodnik
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
POL 62-1104M
POL 62-1104MImiona Bluźniercze
Jeffersonville IN
210 min
4/19/2021
POL 62-1111E
POL 62-1111EDlaczego jestem przeciw zorganizowanej religii
Jeffersonville IN
312 min
10/17/2013
POL 62-1230M
POL 62-1230MAbsolut
Jeffersonville IN
289 min
10/17/2013
POL 62-1230E
POL 62-1230EPanie, czy to jest znak końca?
Jeffersonville IN
328 min
10/17/2013
POL 63-0119
POL 63-0119Droga Prawdziwego Proroka
Phoenix AZ
263 min
1/18/2018
POL 63-0120M
POL 63-0120MBoży Głos W Tych Ostatecznych Dniach
Phoenix AZ
149 min
10/17/2013
POL 63-0121
POL 63-0121Biznesmen Zacheusz
Tucson AZ
171 min
4/16/2015
POL 63-0317M
POL 63-0317MBóg ukrywający i objawiający Samego Siebie w prostocie
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0317E
POL 63-0317ENa przełomie Siedmiu Wieków Kościoła i Siedmiu Pieczęci
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0318
POL 63-0318Pierwsza Pieczęć
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0319
POL 63-0319Druga Pieczęć
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0320
POL 63-0320Trzecia Pieczęć
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0321
POL 63-0321Czwarta Pieczęć
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0322
POL 63-0322Piąta Pieczęć
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0323
POL 63-0323Szósta Pieczęć
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0324M
POL 63-0324MPytania i odpowiedzi na temat Pieczęci
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0324E
POL 63-0324ESiódma Pieczęć
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
POL 63-0601
POL 63-0601Chodź, Naśladuj Mnie
Tucson AZ
88 min
1/14/2015
POL 63-0626
POL 63-0626Dlaczego?
Hot Springs AR
187 min
7/11/2019
POL 63-0628M
POL 63-0628MO Panie, Jeszcze Raz
Hot Springs AR
196 min
7/11/2019
POL 63-0707M
POL 63-0707MOskarżenie
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
POL 63-0714M
POL 63-0714MDlaczego krzyczysz? Mów!
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
POL 63-0714E
POL 63-0714EUpokórz się
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
POL 63-0717
POL 63-0717Więzień
Jeffersonville IN
167 min
6/11/2015
POL 63-0728
POL 63-0728Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga
Jeffersonville IN
0 min
7/25/2013
POL 63-0803B
POL 63-0803BInwestycje
Chicago IL
236 min
1/18/2018
POL 63-0818
POL 63-0818Czas I Znak Zjednoczenia
Jeffersonville IN
173 min
11/28/2016
POL 63-0825M
POL 63-0825MJak Mogę Przezwyciężyć?
Jeffersonville IN
247 min
11/28/2016
POL 63-0825E
POL 63-0825EDoskonała Wiara
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
POL 63-0901M
POL 63-0901MZnak
Jeffersonville IN
303 min
4/15/2015
POL 63-0901E
POL 63-0901ERozpacz
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
POL 63-1110M
POL 63-1110MDusze, Które Są Teraz W Więzieniu
Jeffersonville IN
354 min
6/15/2017
POL 63-1110E
POL 63-1110ETen, Który Jest W Was
Jeffersonville IN
268 min
11/28/2016
POL 63-1124M
POL 63-1124MCo Mam Uczynić Z Jezusem, Zwanym Chrystusem?
Jeffersonville IN
283 min
10/29/2015
POL 63-1124E
POL 63-1124ETrzy Rodzaje Wierzących
Jeffersonville IN
250 min
10/29/2015
POL 63-1129
POL 63-1129Super Znak
Shreveport LA
197 min
6/14/2017
POL 63-1201M
POL 63-1201MAbsolut
Shreveport LA
162 min
10/29/2015
POL 63-1214
POL 63-1214Dlaczego Małe Betlejem
Phoenix AZ
208 min
6/11/2015
POL 63-1226
POL 63-1226Porządek Kościoła
Jeffersonville IN
267 min
1/18/2018
POL 64-0205
POL 64-0205Bóg Jest Swoim Własnym Wykładowcą
Bakersfield CA
107 min
6/11/2015
POL 64-0207
POL 64-0207Patriarcha Abraham
Bakersfield CA
0 min
7/22/2021
POL 64-0213
POL 64-0213Wtedy Przyszedł Jezus I Zawołał
Tulare CA
162 min
8/16/2018
POL 64-0307
POL 64-0307Świadectwo Na Morzu
Dallas TX
0 min
9/29/2020
POL 64-0312
POL 64-0312Rozpoznali Go, Kiedy Ich Oczy Zostały Otwarte
Beaumont TX
184 min
4/16/2015
POL 64-0314
POL 64-0314Inwestycje
Beaumont TX
156 min
5/3/2017
POL 64-0315
POL 64-0315Wpływ
Beaumont TX
229 min
4/16/2015
POL 64-0318
POL 64-0318Proszę Pana, Chcielibyśmy Zobaczyć Jezusa
Denham Springs LA
171 min
10/22/2015
POL 64-0320
POL 64-0320Bóg Zidentyfikowany Dzięki Jego Własnym Cechom Charakterystycznym
Denham Springs LA
181 min
4/16/2015
POL 64-0321B
POL 64-0321BOn Miał Przechodzić Tą Drogą
Baton Rouge LA
113 min
4/16/2015
POL 64-0321E
POL 64-0321EGłos znaku
Denham Springs LA
236 min
1/14/2014
POL 64-0322
POL 64-0322Opanowanie Bram Nieprzyjaciela Po Doświadczeniu
Denham Springs LA
138 min
1/14/2014
POL 64-0416
POL 64-0416A Kiedy Otworzyły Się Ich Oczy, Poznali Go
Tampa FL
203 min
3/6/2019
POL 64-0417
POL 64-0417Wtedy Przyszedł Jezus I Zawołał
Tampa FL
207 min
1/11/2018
POL 64-0531
POL 64-0531Dziwak
Prescott AZ
96 min
6/14/2017
POL 64-0614M
POL 64-0614MOdsłonięcie Boga
Jeffersonville IN
0 min
5/8/2014
POL 64-0614E
POL 64-0614EDziwak
Jeffersonville IN
0 min
8/23/2021
POL 64-0617
POL 64-0617Zidentyfikowany Chrystus Wszystkich Wieków
Topeka KS
0 min
5/12/2014
POL 64-0621
POL 64-0621Rozprawa Sądowa
Topeka KS
192 min
3/6/2019
POL 64-0629
POL 64-0629Potężny Bóg Odsłonięty Przed Nami
Philadelphia PA
195 min
2/27/2020
POL 64-0719M
POL 64-0719MŚwięto Trąb
Jeffersonville IN
240 min
1/14/2014
 
POL 64-0726E
POL 64-0726EZepsute Cysterny
Jeffersonville IN
177 min
1/14/2014
POL 65-0118
POL 65-0118Nasienie sprzeczności
Phoenix AZ
160 min
11/18/2014
POL 65-0123
POL 65-0123Zepsute Cysterny
Phoenix AZ
169 min
6/11/2015
POL 65-0125
POL 65-0125Dziś Wypełniło Się To Pismo
Phoenix AZ
0 min
3/25/2021
POL 65-0219
POL 65-0219Dziś Wypełniło Się To Pismo
Jeffersonville IN
0 min
9/22/2021
POL 65-0220
POL 65-0220Wybrane Przez Boga Miejsce Oddawania Czci
Jeffersonville IN
0 min
10/5/2021
POL 65-0221M
POL 65-0221MMałżeństwo I Rozwód
Jeffersonville IN
283 min
10/17/2013
POL 65-0221E
POL 65-0221EKim Jest Ten Melchizedek?
Jeffersonville IN
225 min
5/3/2017
POL 65-0418M
POL 65-0418MTo Jest Wshód Słońca
Jeffersonville IN
0 min
11/18/2014
POL 65-0424
POL 65-0424Jeden Na Milion
Los Angeles CA
104 min
1/18/2018
POL 65-0427
POL 65-0427Czy Bóg Zmienia Swoje Zdanie?
Los Angeles CA
0 min
5/17/2021
POL 65-0429B
POL 65-0429BNasienie Nie Będzie Dziedziczyć Z Łuską
Los Angeles CA
121 min
2/4/2015
POL 65-0429E
POL 65-0429EWybór Oblubienicy
Los Angeles CA
189 min
10/17/2013
 
POL 65-0718E
POL 65-0718EPokarm Duchowy We Właściwym Czasie
Jeffersonville IN
187 min
1/14/2021
POL 65-0725M
POL 65-0725MNamaszczeni W Czasie Końca
Jeffersonville IN
412 min
12/23/2020
POL 65-0801M
POL 65-0801MBóg tego złego wieku
Jeffersonville IN
283 min
3/10/2015
POL 65-0815
POL 65-0815A Nie Wiesz O Tym
Jeffersonville IN
205 min
3/10/2015
POL 65-0822M
POL 65-0822MChrystus jest objawiony w Swoim własnym Słowie
Jeffersonville IN
240 min
10/17/2013
POL 65-0822E
POL 65-0822EFiltr Myślącego Człowieka
Jeffersonville IN
0 min
3/10/2015
POL 65-0829
POL 65-0829Eden Szatana
Jeffersonville IN
172 min
3/12/2015
POL 65-1031A
POL 65-1031APrzywództwo
Prescott AZ
139 min
7/3/2019
POL 65-1121
POL 65-1121Jaki Dom Mi Zbudujecie?
Tucson AZ
51 min
10/17/2013
POL 65-1204
POL 65-1204Zachwycenie
Yuma AZ
231 min
10/17/2013
POL 65-1206
POL 65-1206Współczesne Wydarzenia Wyjaśnione Przez Proroctwo
San Bernardino CA
270 min
5/3/2017
POL 65-1207
POL 65-1207Przywództwo
Covina CA
237 min
1/14/2015
POL 65-1212
POL 65-1212Wieczerza Pańska
Tucson AZ
58 min
10/17/2013
 
POL TR-ASCE
POL TR-ASCEOn wstąpił na wysokości i rozdał dary ludziom
0 min
3/2/2011
POL TR-DOCT
POL TR-DOCTNauka Nikolaitów
0 min
3/2/2011
POL TR-ENTI
POL TR-ENTIKuszące Duchy Cytują Słowo Boże
0 min
3/2/2011
POL TR-JCIG
POL TR-JCIGJezus Chrystus Jest Bogiem
0 min
3/2/2011
POL TR-JCTS
POL TR-JCTSJezus Chrystus, Ten Sam Wczoraj, Dzisiaj I Na Wieki
0 min
3/2/2011
POL TR-PUYP
POL TR-PUYPSłowo Boże Przyszło Do Proroka
0 min
3/2/2011
Total M4A: 98 Total PDF: 142