Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  VIE  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 64
VIE 60-0402
VIE 60-0402Ngươi Tin Điều Này Không?
Tulsa OK
0 min
3/21/2017
VIE 62-0204
VIE 62-0204Tiệc Thánh
Jeffersonville IN
0 min
10/11/2018
VIE 62-0211
VIE 62-0211Sự Hiệp Nhất
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
VIE 62-1216
VIE 62-1216Sự Tan Rã Của Thế Giới
Jeffersonville IN
0 min
10/11/2018
VIE 62-1230E
VIE 62-1230EĐây Có Phải Là Dấu Hiệu Tận Thế Không, Thưa Quý Vị?
Jeffersonville IN
0 min
9/27/2018
VIE 62-1231
VIE 62-1231Cuộc Thi Đấu
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
VIE 63-0317M
VIE 63-0317MĐức Chúa Trời Ẩn Mình Trong Sự Đơn Sơ, Rồi Bày Tỏ Chính Ngài Giống Như Vậy
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2018
VIE 63-0317E
VIE 63-0317EKhoảng Trống Giữa Bảy Thời Đại Hội Thánh Và Bảy Ấn
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0318
VIE 63-0318Ấn Thứ Nhất
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0319
VIE 63-0319Ấn Thứ Nhì
Jeffersonville IN
0 min
8/9/2018
VIE 63-0320
VIE 63-0320Ấn Thứ Ba
Jeffersonville IN
0 min
8/9/2018
VIE 63-0321
VIE 63-0321Ấn Thứ Tư
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0322
VIE 63-0322Ấn Thứ Năm
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0323
VIE 63-0323Ấn Thứ Sáu
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0324M
VIE 63-0324MHỏi Và Đáp Về Các Ấn
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0324E
VIE 63-0324EẤn Thứ Bảy
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0623M
VIE 63-0623MĐứng Trong Chỗ Nứt
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0623E
VIE 63-0623EĐèn Đỏ Chớp Lên Về Dấu Hiệu Của Sự Ngài Đến
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0630M
VIE 63-0630MĐợt Xuất Hành Thứ Ba
Jeffersonville IN
0 min
5/14/2018
VIE 63-0630E
VIE 63-0630EĐời Sống Bạn Có Xứng Đáng Với Phúc Âm Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/20/2017
VIE 63-0707M
VIE 63-0707MBản Cáo Trạng
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2017
VIE 63-0714M
VIE 63-0714MTại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0714E
VIE 63-0714ETự Hạ Mình
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0717
VIE 63-0717Một Người Tù
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
VIE 63-0721
VIE 63-0721Ngài Quan Tâm. Bạn Có Quan Tâm Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0724
VIE 63-0724Chúa Không Gọi Con Người Đến Sự Phán Xét Mà Không Cảnh Báo Người Trước
Jeffersonville IN
0 min
8/22/2017
VIE 63-0818
VIE 63-0818Thời Đại Liên Hiệp Và Dấu Hiệu
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-0825M
VIE 63-0825MLàm Thế Nào Tôi Có Thể Đắc Thắng?
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-0825E
VIE 63-0825EĐức Tin Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0901M
VIE 63-0901MDấu Hiệu
Jeffersonville IN
0 min
4/6/2017
VIE 63-0901E
VIE 63-0901ENhững Sự Liều Lĩnh
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-1110M
VIE 63-1110MNhững Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù
Jeffersonville IN
0 min
4/14/2017
VIE 63-1110E
VIE 63-1110ENgài Là Đấng Ở Trong Bạn
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-1124M
VIE 63-1124MTôi Sẽ Làm Gì Với Jêsus Được Gọi Là Đấng Christ?
Jeffersonville IN
0 min
4/6/2017
VIE 63-1124E
VIE 63-1124EBa Hạng Tín Đồ
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1222
VIE 63-1222Quà Tặng Của Đức Chúa Trời Luôn Tìm Thấy Chỗ Của Chúng
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1226
VIE 63-1226Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1229M
VIE 63-1229MCó Một Người Ở Đây Có Thể Bật Đèn Lên
Jeffersonville IN
0 min
4/14/2017
VIE 64-0213
VIE 64-0213Rồi Chúa Jêsus Đã Đến Và Gọi
Tulare CA
0 min
3/21/2017
VIE 64-0320
VIE 64-0320Đức Chúa Trời Xác Nhận Chính Ngài Bằng Những Đặc Tính Của Ngài
Denham Springs LA
0 min
5/17/2017
VIE 64-0614M
VIE 64-0614MSự Bày Tỏ Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0614E
VIE 64-0614ENgười Lập Dị
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0705
VIE 64-0705Kiệt Tác
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0719M
VIE 64-0719MLễ Thổi Kèn
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0719E
VIE 64-0719EHãy Đi Ra Ngoài Trại Quân
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0726M
VIE 64-0726MNhận Ra Thời Đại Của Bạn Và Sứ Điệp Của Nó
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0726E
VIE 64-0726ENhững Hồ Nước Rạn Nứt
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 64-0802
VIE 64-0802Nhà Ở Tương Lai Của Chàng Rể Trên Trời Và Nàng Dâu Dưới Đất
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0816
VIE 64-0816Minh Chứng Lời Ngài
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
VIE 65-0217
VIE 65-0217Người Lánh Khỏi Mặt Chúa
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0221M
VIE 65-0221MHôn Nhân Và Ly Dị
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0418M
VIE 65-0418MLúc Mặt Trời Mọc
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0418E
VIE 65-0418EĐức Chúa Trời Có Đổi Ý Về Lời Ngài Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0711
VIE 65-0711Hổ Thẹn
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0718M
VIE 65-0718MCố Gắng Làm Công Việc Chúa Mà Không Theo Ý Muốn Của Chúa
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0718E
VIE 65-0718EThức Ăn Thuộc Linh Đúng Mùa
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0725M
VIE 65-0725MNhững Người Được Xức Dầu Ở Thời Sau Rốt
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0725E
VIE 65-0725ECó Điều Gì Hấp Dẫn Ở Trên Núi?
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0801M
VIE 65-0801MThần Của Thời Đại Gian Ác Này
Jeffersonville IN
0 min
7/1/2015
VIE 65-0801E
VIE 65-0801ENhững Biến Cố Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri
Jeffersonville IN
0 min
6/29/2015
VIE 65-0815
VIE 65-0815Ngươi Không Biết Rằng
Jeffersonville IN
0 min
6/29/2015
VIE 65-0822M
VIE 65-0822MĐấng Christ Được Khải Thị Trong Chính Lời Ngài
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0822E
VIE 65-0822EĐầu Lọc Của Người Biết Suy Nghĩ
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0829
VIE 65-0829Ê-đen Của Sa-tan
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
Total M4A: 0 Total PDF: 64