Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  VIE  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 188
VIE 53-0608A
VIE 53-0608AMa Quỷ Học, Lĩnh Vực Thể Xác
Connersville IN
0 min
7/29/2021
VIE 53-0609A
VIE 53-0609AMa Quỷ Học, Lãnh Vực Tôn Giáo
Connersville IN
0 min
7/29/2021
VIE 55-0117
VIE 55-0117Thiên Sứ Đã Đến Với Tôi Như Thế Nào, Và Sự Ủy Thác Của Ngài
Chicago IL
0 min
10/12/2020
VIE 55-0724
VIE 55-0724Những Thần Linh Quyến Dụ
Jeffersonville IN
0 min
7/29/2021
VIE 56-0805
VIE 56-0805Hội Thánh Và Tình Trạng Của Nó
Jeffersonville IN
0 min
8/27/2020
VIE 57-0419
VIE 57-0419Sự Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
0 min
12/13/2021
VIE 57-0420
VIE 57-0420Sự Chôn Cất
Jeffersonville IN
0 min
12/13/2021
VIE 57-0421S
VIE 57-0421SĐấng Chinh Phục Vĩ Đại Và Quyền Năng
Jeffersonville IN
0 min
12/20/2021
VIE 57-0421E
VIE 57-0421EVà Mắt Họ Được Mở Ra Và Họ Biết Ngài
Jeffersonville IN
0 min
12/27/2021
VIE 57-0821
VIE 57-0821Hê-bơ-rơ, Chương Một
Jeffersonville IN
0 min
9/9/2021
VIE 57-0825M
VIE 57-0825MHê-bơ-rơ, Chương Hai #1
Jeffersonville IN
0 min
9/23/2021
VIE 57-0825E
VIE 57-0825EHê-bơ-rơ, Chương Hai #2
Jeffersonville IN
0 min
9/29/2021
VIE 57-0828
VIE 57-0828Hê-bơ-rơ, Chương Hai #3
Jeffersonville IN
0 min
9/29/2021
VIE 57-0901M
VIE 57-0901MHê-bơ-rơ, Chương Ba
Jeffersonville IN
0 min
10/7/2021
VIE 57-0901E
VIE 57-0901EHê-bơ-rơ, Chương Bốn
Jeffersonville IN
0 min
10/7/2021
VIE 57-0908M
VIE 57-0908MHê-bơ-rơ, Chương Năm Và Sáu #1
Jeffersonville IN
0 min
10/26/2021
VIE 57-0908E
VIE 57-0908EHê-bơ-rơ, Chương Sáu #2
Jeffersonville IN
0 min
10/28/2021
VIE 57-0915M
VIE 57-0915MHê-bơ-rơ, Chương Sáu #3
Jeffersonville IN
0 min
11/2/2021
VIE 57-0915E
VIE 57-0915EHê-bơ-rơ, Chương Bảy #1
Jeffersonville IN
0 min
11/4/2021
VIE 57-0922E
VIE 57-0922EHê-bơ-rơ, Chương Bảy #2
Jeffersonville IN
0 min
11/10/2021
VIE 57-0925
VIE 57-0925Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần I
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2021
VIE 57-1002
VIE 57-1002Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ #2
Jeffersonville IN
0 min
11/30/2021
VIE 57-1006
VIE 57-1006Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ #3
Jeffersonville IN
0 min
12/8/2021
VIE 58-0720M
VIE 58-0720MBởi Đức Tin, Môi-se
Jeffersonville IN
0 min
8/27/2020
VIE 58-0720E
VIE 58-0720ESự Tuyển Lập Các Chấp Sự
Jeffersonville IN
0 min
6/9/2021
VIE 58-0927
VIE 58-0927Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái?
Jeffersonville IN
0 min
10/28/2020
VIE 58-0928M
VIE 58-0928MPhép Báp-Têm Bằng Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
0 min
6/9/2021
VIE 58-0928E
VIE 58-0928EDòng Dõi Con Rắn
Jeffersonville IN
0 min
10/12/2020
VIE 58-1001
VIE 58-1001Đưa Ngài Ra Khỏi Lịch Sử
Jeffersonville IN
0 min
6/3/2021
VIE 58-1004
VIE 58-1004Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta
Jeffersonville IN
0 min
5/25/2021
VIE 58-1005M
VIE 58-1005MNghe Tiếng Ngài
Jeffersonville IN
0 min
5/25/2021
VIE 58-1005E
VIE 58-1005ENgười Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi
Jeffersonville IN
0 min
5/18/2021
VIE 58-1007
VIE 58-1007Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
0 min
4/29/2021
VIE 58-1012
VIE 58-1012Sự Ra Đi Thình Lình, Bí Mật Của Hội Thánh
Jeffersonville IN
0 min
4/29/2021
VIE 58-1130
VIE 58-1130Hỡi Người Canh, Đêm Thể Nào?
Jeffersonville IN
0 min
4/29/2021
VIE 58-1221E
VIE 58-1221ESự Hiệp Nhất Của Một Đức Chúa Trời Trong Một Hội Thánh
Jeffersonville IN
0 min
4/15/2021
VIE 59-0125
VIE 59-0125Tin Chắc Vào Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
8/6/2020
VIE 59-0301M
VIE 59-0301MCửa Thì Hẹp
Jeffersonville IN
0 min
7/23/2020
VIE 59-0301E
VIE 59-0301ENgươi Làm Gì Ở Đây?
Jeffersonville IN
0 min
4/15/2021
VIE 59-0329S
VIE 59-0329SSống, Chết, Chôn, Sống Lại, Sắp Đến
Jeffersonville IN
0 min
4/7/2021
VIE 59-0419A
VIE 59-0419AChuyện Đời Tôi
Los Angeles CA
0 min
8/27/2020
VIE 59-0510E
VIE 59-0510ENgười Nầy Là Ai?
Jeffersonville IN
0 min
1/17/2022
VIE 59-0525
VIE 59-0525Những Hình Ảnh Của Đấng Christ
Jeffersonville IN
0 min
4/7/2021
VIE 59-0628M
VIE 59-0628MMột Hội Thánh Bị Lừa Dối, Bởi Thế Gian
Jeffersonville IN
0 min
7/23/2020
VIE 59-0712
VIE 59-0712Sự Giải Cứu Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
0 min
3/25/2021
VIE 59-0802
VIE 59-0802Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá
Jeffersonville IN
0 min
3/24/2021
VIE 59-0812
VIE 59-0812Sự Phân Biệt Thân Thể Của Chúa
Chautauqua OH
0 min
3/24/2021
VIE 59-1004E
VIE 59-1004ETại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Clarksville IN
0 min
3/24/2021
VIE 59-1108
VIE 59-1108Chiếm Lấy Các Cổng Thành Của Quân Thù
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2021
VIE 59-1115
VIE 59-1115Chức Vụ Mới Của Tôi
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2021
VIE 59-1216
VIE 59-1216Đức Thánh Linh Là Gì?
Jeffersonville IN
0 min
3/15/2021
VIE 59-1217
VIE 59-1217Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Jeffersonville IN
0 min
3/11/2021
VIE 59-1219
VIE 59-1219Hỏi Và Đáp Về Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
0 min
3/4/2021
VIE 59-1220M
VIE 59-1220MHội Nghị Với Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
2/25/2021
VIE 59-1227M
VIE 59-1227MDấu Hiệu Siêu Phàm
Jeffersonville IN
0 min
1/20/2021
VIE 59-1227E
VIE 59-1227EGiác Quan Siêu Phàm
Jeffersonville IN
0 min
2/11/2021
VIE 60-0221
VIE 60-0221Nghe, Nhận Ra, Làm Theo Lời Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
2/1/2021
VIE 60-0402
VIE 60-0402Ngươi Tin Điều Này Không?
Tulsa OK
0 min
3/21/2017
VIE 60-0417S
VIE 60-0417STôi Biết
Jeffersonville IN
0 min
8/19/2021
VIE 60-0417M
VIE 60-0417MHãy Đi, Nói
Jeffersonville IN
0 min
8/19/2021
VIE 60-0515M
VIE 60-0515MNhà Vua Bị Chối Bỏ
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
VIE 60-0515E
VIE 60-0515EĐịa Vị Làm Con #1
Jeffersonville IN
0 min
12/4/2020
VIE 60-0518
VIE 60-0518Địa Vị Làm Con #2
Jeffersonville IN
0 min
12/4/2020
VIE 60-0522M
VIE 60-0522MĐịa Vị Làm Con #3
Jeffersonville IN
0 min
12/11/2020
VIE 60-0522E
VIE 60-0522EĐịa Vị Làm Con #4
Jeffersonville IN
0 min
1/13/2021
VIE 60-0604
VIE 60-0604Chúng Ta Sẽ Đi Theo Ai?
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
VIE 60-0911E
VIE 60-0911ENăm Sự Nhận Dạng Xác Định Về Hội Thánh Thật Của Đức Chúa Trời Hằng Sống
Jeffersonville IN
0 min
5/14/2020
VIE 60-0925
VIE 60-0925Ngày Ấy Trên Đồi Sọ
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
VIE 60-1002
VIE 60-1002Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
VIE 60-1113
VIE 60-1113Sự Xử Phạt Bởi Đại Diện
Jeffersonville IN
0 min
4/16/2020
VIE 60-1204M
VIE 60-1204MSự Khải Thị Của Đức Chúa Jêsus Christ
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2020
VIE 60-1218
VIE 60-1218Tiếng Không Rõ Ràng
Jeffersonville IN
0 min
3/31/2020
VIE 60-1225
VIE 60-1225Món Quà Gói Kín Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
3/19/2020
VIE 61-0305
VIE 61-0305Phía Bên Kia Bức Màn Thời Gian
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
VIE 61-0425B
VIE 61-0425BGiải Thích Thần Tính Chúa
Chicago IL
0 min
10/12/2020
VIE 61-0723E
VIE 61-0723EĐức Chúa Trời Bị Hiểu Lầm
Jeffersonville IN
0 min
3/12/2020
VIE 61-0730M
VIE 61-0730MLời Dạy Của Gáp-ri-ên Cho Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
VIE 61-0730E
VIE 61-0730ESáu Mục Đích Từ Sự Thăm Viếng Của Gáp-ri-ên Đến Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
0 min
3/12/2020
VIE 61-0806
VIE 61-0806Tuần Lễ Thứ Bảy Mươi Của Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
VIE 61-0827
VIE 61-0827Sứ Điệp Ân Điển
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
VIE 61-1001M
VIE 61-1001MPhần Chúng Ta Nên Làm Trọn Mọi Việc Công Bình
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
VIE 61-1015E
VIE 61-1015ESự Kính Trọng
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
VIE 61-1105
VIE 61-1105Làm Chứng Về Lời Chứng Thật
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2019
VIE 61-1112
VIE 61-1112Dấu Hiệu Thật Bị Xem Thường
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2019
VIE 61-1119
VIE 61-1119Mạnh Mẽ Trọn Vẹn Nhờ Yếu Đuối Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2019
VIE 61-1217
VIE 61-1217Cơ Đốc Giáo Chống Sự Sùng Bái Thần Tượng
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
VIE 61-1224
VIE 61-1224Thưa Quý Ông, Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
0 min
12/5/2019
VIE 61-1231E
VIE 61-1231ENếu Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta, Thì Tất Cả Các Phép Lạ Kia Ở Đâu?
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
VIE 62-0204
VIE 62-0204Tiệc Thánh
Jeffersonville IN
0 min
10/11/2018
VIE 62-0211
VIE 62-0211Sự Hiệp Nhất
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
VIE 62-0218
VIE 62-0218Sự Kiên Trì
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2019
VIE 62-0311
VIE 62-0311Trận Chiến Lớn Nhất Đã Từng Có
Jeffersonville IN
0 min
11/5/2020
VIE 62-0313
VIE 62-0313Những Sự Biểu Lộ
Jeffersonville IN
0 min
3/7/2019
VIE 62-0401
VIE 62-0401Sự Khôn Ngoan Chống Lại Đức Tin
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2019
VIE 62-0422
VIE 62-0422Sự Khôi Phục Cây Nàng Dâu
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0506
VIE 62-0506Sở Hữu Mọi Sự
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0513M
VIE 62-0513MCon Đường Của Một Tiên Tri Thật Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0513E
VIE 62-0513EThoát Khỏi Áp Lực
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0601
VIE 62-0601Đứng Về Phía Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-0603
VIE 62-0603Sự Truyền Bá Phúc Âm Thời Kỳ Cuối Cùng
Jeffersonville IN
0 min
8/15/2019
VIE 62-0908
VIE 62-0908Giai Đoạn Hiện Tại Trong Chức Vụ Của Tôi
Jeffersonville IN
0 min
8/15/2019
VIE 62-0909M
VIE 62-0909MSự Đếm Ngược
Jeffersonville IN
0 min
10/3/2019
VIE 62-0909E
VIE 62-0909EỞ Trong Sự Hiện Diện Của Ngài
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
VIE 62-1007
VIE 62-1007Chìa Khóa Cho Cánh Cửa
Jeffersonville IN
0 min
10/3/2019
VIE 62-1013
VIE 62-1013Sự Ảnh Hưởng Của Nhau
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1014M
VIE 62-1014MTầm Vóc Của Một Người Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1014E
VIE 62-1014EĐấng Dẫn Đường
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1104M
VIE 62-1104MNhững Danh Phạm Thánh
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1111E
VIE 62-1111ETại Sao Tôi Chống Lại Tôn Giáo Có Tổ Chức
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1209
VIE 62-1209Tưởng Nhớ Chúa
Jeffersonville IN
0 min
6/27/2019
VIE 62-1216
VIE 62-1216Sự Tan Rã Của Thế Giới
Jeffersonville IN
0 min
10/11/2018
VIE 62-1223
VIE 62-1223Sự Sỉ Nhục Vì Nguyên Cớ Lời
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2019
VIE 62-1230M
VIE 62-1230MSự Tuyệt Đối
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
VIE 62-1230E
VIE 62-1230EĐây Có Phải Là Dấu Hiệu Tận Thế Không, Thưa Quý Vị?
Jeffersonville IN
0 min
9/27/2018
VIE 62-1231
VIE 62-1231Cuộc Thi Đấu
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
VIE 63-0120M
VIE 63-0120MTiếng Của Đức Chúa Trời Trong Thời Kỳ Sau Rốt Này
Phoenix AZ
0 min
8/13/2020
VIE 63-0317M
VIE 63-0317MĐức Chúa Trời Ẩn Mình Trong Sự Đơn Sơ, Rồi Bày Tỏ Chính Ngài Giống Như Vậy
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2018
VIE 63-0317E
VIE 63-0317EKhoảng Trống Giữa Bảy Thời Đại Hội Thánh Và Bảy Ấn
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0318
VIE 63-0318Ấn Thứ Nhất
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0319
VIE 63-0319Ấn Thứ Nhì
Jeffersonville IN
0 min
8/9/2018
VIE 63-0320
VIE 63-0320Ấn Thứ Ba
Jeffersonville IN
0 min
8/9/2018
VIE 63-0321
VIE 63-0321Ấn Thứ Tư
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0322
VIE 63-0322Ấn Thứ Năm
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0323
VIE 63-0323Ấn Thứ Sáu
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0324M
VIE 63-0324MHỏi Và Đáp Về Các Ấn
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0324E
VIE 63-0324EẤn Thứ Bảy
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2018
VIE 63-0601
VIE 63-0601Hãy Đến, Đi Theo Ta
Tucson AZ
0 min
8/3/2021
VIE 63-0623M
VIE 63-0623MĐứng Trong Chỗ Nứt
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0623E
VIE 63-0623EĐèn Đỏ Chớp Lên Về Dấu Hiệu Của Sự Ngài Đến
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0630M
VIE 63-0630MĐợt Xuất Hành Thứ Ba
Jeffersonville IN
0 min
5/14/2018
VIE 63-0630E
VIE 63-0630EĐời Sống Bạn Có Xứng Đáng Với Phúc Âm Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/20/2017
VIE 63-0707M
VIE 63-0707MBản Cáo Trạng
Jeffersonville IN
0 min
12/12/2017
VIE 63-0714M
VIE 63-0714MTại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0714E
VIE 63-0714ETự Hạ Mình
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0717
VIE 63-0717Một Người Tù
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
VIE 63-0721
VIE 63-0721Ngài Quan Tâm. Bạn Có Quan Tâm Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2017
VIE 63-0724
VIE 63-0724Chúa Không Gọi Con Người Đến Sự Phán Xét Mà Không Cảnh Báo Người Trước
Jeffersonville IN
0 min
8/22/2017
VIE 63-0818
VIE 63-0818Thời Đại Liên Hiệp Và Dấu Hiệu
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-0825M
VIE 63-0825MLàm Thế Nào Tôi Có Thể Đắc Thắng?
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-0825E
VIE 63-0825EĐức Tin Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2018
VIE 63-0901M
VIE 63-0901MDấu Hiệu
Jeffersonville IN
0 min
4/6/2017
VIE 63-0901E
VIE 63-0901ENhững Sự Liều Lĩnh
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-1110M
VIE 63-1110MNhững Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù
Jeffersonville IN
0 min
4/14/2017
VIE 63-1110E
VIE 63-1110ENgài Là Đấng Ở Trong Bạn
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 63-1124M
VIE 63-1124MTôi Sẽ Làm Gì Với Jêsus Được Gọi Là Đấng Christ?
Jeffersonville IN
0 min
4/6/2017
VIE 63-1124E
VIE 63-1124EBa Hạng Tín Đồ
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1222
VIE 63-1222Quà Tặng Của Đức Chúa Trời Luôn Tìm Thấy Chỗ Của Chúng
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1226
VIE 63-1226Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 63-1229M
VIE 63-1229MCó Một Người Ở Đây Có Thể Bật Đèn Lên
Jeffersonville IN
0 min
4/14/2017
VIE 64-0205
VIE 64-0205Đức Chúa Trời Là Đấng Thông Giải Của Chính Ngài
Bakersfield CA
0 min
8/13/2020
VIE 64-0213
VIE 64-0213Rồi Chúa Jêsus Đã Đến Và Gọi
Tulare CA
0 min
3/21/2017
VIE 64-0307
VIE 64-0307Lời Chứng Trên Biển
Dallas TX
0 min
8/3/2021
VIE 64-0308
VIE 64-0308Dấu Hiệu
Dallas TX
0 min
8/31/2021
VIE 64-0320
VIE 64-0320Đức Chúa Trời Xác Nhận Chính Ngài Bằng Những Đặc Tính Của Ngài
Denham Springs LA
0 min
5/17/2017
VIE 64-0321E
VIE 64-0321ETiếng Của Dấu Hiệu
Denham Springs LA
0 min
2/16/2021
VIE 64-0322
VIE 64-0322Chiếm Lấy Cửa Thành Của Kẻ Thù Sau Thử Thách
Denham Springs LA
0 min
8/6/2020
VIE 64-0614M
VIE 64-0614MSự Bày Tỏ Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0614E
VIE 64-0614ENgười Lập Dị
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0629
VIE 64-0629Đức Chúa Trời Quyền Năng Hiện Ra Trước Mắt Chúng Ta
Philadelphia PA
0 min
11/17/2020
VIE 64-0705
VIE 64-0705Kiệt Tác
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0719M
VIE 64-0719MLễ Thổi Kèn
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0719E
VIE 64-0719EHãy Đi Ra Ngoài Trại Quân
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0726M
VIE 64-0726MNhận Ra Thời Đại Của Bạn Và Sứ Điệp Của Nó
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0726E
VIE 64-0726ENhững Hồ Nước Rạn Nứt
Jeffersonville IN
0 min
3/21/2017
VIE 64-0802
VIE 64-0802Nhà Ở Tương Lai Của Chàng Rể Trên Trời Và Nàng Dâu Dưới Đất
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 64-0816
VIE 64-0816Minh Chứng Lời Ngài
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
VIE 65-0118
VIE 65-0118Hạt Giống Phân Rẽ
Phoenix AZ
0 min
11/18/2020
VIE 65-0123
VIE 65-0123Những Hồ Nước Rạn Nứt
Phoenix AZ
0 min
4/7/2021
VIE 65-0217
VIE 65-0217Người Lánh Khỏi Mặt Chúa
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0219
VIE 65-0219Hôm Nay Lời Kinh Thánh Này Được Ứng Nghiệm
Jeffersonville IN
0 min
8/3/2021
VIE 65-0220
VIE 65-0220Nơi Thờ Phượng Đức Chúa Trời Đã Chọn
Jeffersonville IN
0 min
8/19/2021
VIE 65-0221M
VIE 65-0221MHôn Nhân Và Ly Dị
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0418M
VIE 65-0418MLúc Mặt Trời Mọc
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0418E
VIE 65-0418EĐức Chúa Trời Có Đổi Ý Về Lời Ngài Không?
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2016
VIE 65-0424
VIE 65-0424Một Trong Một Triệu
Los Angeles CA
0 min
8/12/2021
VIE 65-0429E
VIE 65-0429ESự Chọn Nàng Dâu
Los Angeles CA
0 min
8/10/2021
VIE 65-0711
VIE 65-0711Hổ Thẹn
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0718M
VIE 65-0718MCố Gắng Làm Công Việc Chúa Mà Không Theo Ý Muốn Của Chúa
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0718E
VIE 65-0718EThức Ăn Thuộc Linh Đúng Mùa
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0725M
VIE 65-0725MNhững Người Được Xức Dầu Ở Thời Sau Rốt
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0725E
VIE 65-0725ECó Điều Gì Hấp Dẫn Ở Trên Núi?
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2016
VIE 65-0801M
VIE 65-0801MThần Của Thời Đại Gian Ác Này
Jeffersonville IN
0 min
7/1/2015
VIE 65-0801E
VIE 65-0801ENhững Biến Cố Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri
Jeffersonville IN
0 min
6/29/2015
VIE 65-0815
VIE 65-0815Ngươi Không Biết Rằng
Jeffersonville IN
0 min
6/29/2015
VIE 65-0822M
VIE 65-0822MĐấng Christ Được Khải Thị Trong Chính Lời Ngài
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0822E
VIE 65-0822EĐầu Lọc Của Người Biết Suy Nghĩ
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0829
VIE 65-0829Ê-đen Của Sa-tan
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2015
VIE 65-0911
VIE 65-0911Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Làm Biến Đổi
Phoenix AZ
0 min
1/10/2022
Total M4A: 0 Total PDF: 188